Nieuws

ZZP Pensioen eindigt, hoe nu verder?

Reageren
ZZP Pensioen logo

Het ZZP Pensioen van a.s.r. (voorheen van Loyalis) wordt per 31 december 2022 beëindigd. Vorige week heeft a.s.r. de 4500 deelnemers dit besluit meegedeeld.

Stichting ZZP Nederland heeft het ZZP Pensioen destijds samen met andere zelfstandigenorganisaties ontwikkeld, specifiek voor zelfstandige ondernemers. Vanaf 2015 is het ZZP Pensioen door Loyalis in uitvoering genomen als eigen lijfrenteproduct. In 2019 verkreeg a.s.r. ZZP Pensioen door overname van Loyalis.

Vanwege onze betrokkenheid vanaf de start en omdat een belangrijk deel van de deelnemers is aangesloten bij onze organisatie, informeren wij deelnemers en belangstellenden over de gang van zaken in de afgelopen periode. Meer informatie.

Wij zien het als onze blijvende opdracht om in het belang van zelfstandige ondernemers de pensioenopbouw te stimuleren door begrijpelijke en hanteerbare informatie aan te bieden over pensioen voor zelfstandigen.

Hoe nu verder?

Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn de deelnemers door het management van ZZP Pensioen op de juiste wijze geïnformeerd, met de mogelijkheid om vragen en opmerkingen te richten aan de helpdesk van ZZP Pensioen (045-6459370 of info@zzppensioen.nl ). Daarnaast hebben zij een overzichtelijke pagina gemaakt, waarop de meeste vragen worden beantwoord.

Het aanbod van a.s.r. betreffende een overgang naar een alternatief product (Persoonlijk Pensioen) van a.s.r. zonder extra kosten voor een periode van 10 jaar is in lijn met ons standpunt, dat de eenzijdige opzegging van het contract geen financiële schade bij de deelnemers mag veroorzaken.

Voor deelnemers is het van belang vooraf inzicht te verkrijgen in de financiële gevolgen van hun keuze. Afkopen is in de meeste gevallen niet aantrekkelijk, vanwege de fiscale “boete”, die daarmee gepaard gaat. Overstappen naar een vergelijkbaar lijfrenteproduct van een andere aanbieder met behoud van het fiscale voordeel, is eenvoudig, maar het is wel aan te bevelen om eerst grondig de voorwaarden te onderzoeken.

Let op: Je moet voor 30 november 2022 je keuze doorgeven aan ZZP Pensioen.

Geplaatst op 15 september 2022
9 Reacties Plaats een reactie

Destijds was ik in de zaal waar deze poppenkast is vertoond. Een pensioenfonds dat maar 6 jaar loopt en waar veel organisaties goed aan hebben verdient. Nu de ZZP er zijn geld op heeft ingezet denkt men het product te kunnen verkopen voor een ander product. Zo zien we maar hoe de ZZP ers worden belazerd waar ze bij staan. De zaal met mensen van de vakbonden tot en met de overheid wisten het zo mooi te brengen: "De pensioenregeling voor de zelfstandigen." Dat vooral vakbonden op deze manier een voet tussen te deur wilden hebben voor hun pensioenakkoord en dat de politiek van linkse partijen vooral wilde doen voorkomen dat pensioenen noodzakelijk zijn.... dat droop toen al van de gezichten van de sprekers in het zaaltje af. Nu blijkt wat werkelijk het doel was van het verzamelen van deze pot met geld. doorverkoop en verdienen.... maar geen pensioenzekerheid voor de zelfstandige.....overigens nu we zien met goedkeuring van de organisatie ZZP Nederland,.....die mee glijden in deze list en bedrog strategie van linkse politiek en vakbonden. Jammer, we hadden van ZZP Nederland mogen verwachten dat ze onafhankelijk waren in denken en doen.

Als antwoord op door Jelluma

Goed verwoord ,Daarom heb ik mijn lidmaatschap al opgezegd . zijn er helaas niet voor de zzper maar vooral voor zichzelf.

Als antwoord op door Jelluma

Stichting ZZP Nederland zet zich in voor de collectieve belangen van zelfstandige ondernemers. Ons doel is en blijft betere mogelijkheden voor zelfstandigen om op hun eigen manier aanvullend pensioen op te bouwen. Daarom hebben wij destijds ZZP Pensioen ontwikkeld. Als belangenorganisatie konden, mochten en wilden wij het product niet zelf in uitvoering nemen, zodat wij de uitvoering hebben overgedragen aan Loyalis.
Wij hebben enkele opmerkingen ontvangen over de rol van stichting ZZP Nederland ten aanzien van het ZZP Pensioen. Sommige opmerkingen bevatten onjuistheden en aannames, die niet op feiten zijn gebaseerd. Daardoor kunnen mensen op het verkeerde been worden gezet. Binnenkort stellen wij, op aanvraag, een tekst beschikbaar, waarin de rol van stichting ZZP Nederland inzake het ZZP Pensioen nader uiteen wordt gezet.

Ik moet zeggen dat ik me herken in vergelijkbare gevoelens van verontwaardiging en in de steek lating als Jelluma

Aanvullend:
Op jullie info pagina te schrijven dat "Het bestuur van stichting ZZP Pensioen moest na enkele jaren vaststellen, dat a.s.r. moeite had om het ZZP Pensioen verder door te ontwikkelen in de gewenste richting en toekomstbestendig te maken" de vraag oproept en wat deden jullie daaraan?

Ook te schrijven dat "Het besluit van a.s.r. om ZZP Pensioen per 31 december 2022 te beëindigen, betreuren we uiteraard, maar omdat wij als zelfstandigenorganisaties geen contractpartij zijn..." maakt jullie wel erg snel af van minimaal de psychologische contractverantwoordelijkheid.

Ik heb, omdat ik zelf niet expert genoeg ben, mijn belangenbehartiger ZZP Nederland vertrouwd toen ik in dit product ben gestapt. Jullie stappen nu wel erg makkelijk over die rol heen. Ik spreek jullie daarop aan.

ZZP Pensioen is geen merk van ASR, maar een 'merk' van ZZP Nederland.

Als antwoord op door Versteeg

Stichting ZZP Nederland zet zich in voor de collectieve belangen van zelfstandige ondernemers. Ons doel is en blijft betere mogelijkheden voor zelfstandigen om op hun eigen manier aanvullend pensioen op te bouwen. Daarom hebben wij destijds ZZP Pensioen ontwikkeld. Als belangenorganisatie konden, mochten en wilden wij het product niet zelf in uitvoering nemen, zodat wij de uitvoering hebben overgedragen aan Loyalis.
Wij hebben enkele opmerkingen ontvangen over de rol van stichting ZZP Nederland ten aanzien van het ZZP Pensioen. Sommige opmerkingen bevatten onjuistheden en aannames, die niet op feiten zijn gebaseerd. Daardoor kunnen mensen op het verkeerde been worden gezet. Binnenkort stellen wij, op aanvraag, een tekst beschikbaar, waarin de rol van stichting ZZP Nederland inzake het ZZP Pensioen nader uiteen wordt gezet.

Wat zou jullie advies zijn om nu te doen?

Als antwoord op door Hanser

Goedendag Hanser,
Bij ZZP Nederland kunnen en mogen wij geen advies geven. Het is verstandig om vragen en opmerkingen te richten aan de helpdesk van ZZP Pensioen (045-6459370 of info@zzppensioen.nl ). Daarnaast hebben zij een overzichtelijke pagina gemaakt, waarop de meeste vragen worden beantwoord. Voor de link naar de pagina, zie het artikel hierboven.

Destijds is dit product gepresenteerd als een product dat zich zou onderscheiden door andere lijfrenteproducten in de markt door meer zekerheid op rendement te bieden gedragen door collectiviteit. In de praktijk is het een ordinair beleggingsproduct geworden van een commerciele aanbieder die hier lak aan heeft. De redenen om het product te stoppen zijn overigens uiterst vaag, je zou zeggen dat de redenen die gepubliceerd zijn ook binnen het bestaande product op te lossen zouden moeten zijn. En het moment van stoppen is slecht gekozen omdat de koersen in korte tijd drastisch gedaald zijn en de kapitaalsaldo's van de deelnemers dus ook.

Als antwoord op door Tieben

Ik ben destijds ook ingestapt in dit product en ben ook erg teleurgesteld over de gang van zaken. Het is inderdaad een gewoon beleggingsproduct geworden en dat was niet de belofte die ons aan het begin is gedaan. Een misser dat zzp-nederland hieraan heeft meegewerkt.

Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen