ZZP’ers zijn bewust zelfstandig, maar slecht verzekerd

ZZP’ers zijn bewust zelfstandig, maar slecht verzekerd
Zelfstandigen zonder Personeel kiezen bewust voor het ondernemerschap, 88% zou ondanks de crisis direct weer kiezen voor zelfstandig ondernemer zijn in plaats van een loondienstverband. Dit blijkt uit een onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken.

ZZP'ers zijn vaak slecht verzekerd
Het onderzoek dat gehouden werd onder 2000 ZZP’ers toonde aan dat zelfstandigen slecht bekend zijn met bestaande regelingen zoals de Bijstand voor zelfstandigen (BBZ).

Link: | uitleg Bijstand voor zelfstandigen |

Ook blijkt uit het onderzoek dat veel ZZP’ers amper tot slecht verzekerd zijn:

  • Aansprakelijkheid 
    Volgens het onderzoek is 72% verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid
  • Arbeidsongeschiktheid
    Slechts 36% is verzekerd van inkomen tijdens een langere ziekteperiode
  • Oudedagsvoorziening
    ca 50% bouwt een (eigen) reserve op voor een oude dag


SZW constateert ook dat er nog steeds een stevige groei in het aantal ZZP’ers zit. Ca 5 % van de beroepsbevolking is zelfstandig ondernemer, volgens het CBS staat de teller voor zelfstandigen op ca 630.000 mensen.

Algemene verzekeringen zijn zeer betaalbaar
ZZP Nederland, belangenbehartiger voor 13.000 zelfstandigen herkent de cijfers van het ministerie als het gaat om verzekeringen. Steevast adviseert ZZP Nederland starters in adviesgesprekken om ook te kijken naar verzekeringen. Het antwoord van de zelfstandige is veelal “dat doe ik later wel”. Dit heeft tot gevolg dat veel zelfstandigen niet verzekerd zijn en een behoorlijk risico lopen. Veel verzekeringen zoals bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand zijn goed te betalen voor vrijwel iedereen.

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen
Om arbeidsongeschiktheid te verzekeren zijn ook diverse betaalbare oplossingen voor in de particuliere sector. Maar daarbij vallen diverse groepen slecht te verzekeren. Met name ouderen worden vaak door maatschappijen geweerd en mensen die niet 100% gezond zijn kunnen vrijwel niet verzekerd worden. Het UWV biedt de mogelijkheid om direct na de start als zelfstandige verzekerd te worden, doch de kosten daarvan zijn vrij hoog ten opzichte van de dekking.

Pensioenvoorzieningen
ZZP'ers hebben het een stuk moeilijker als het gaat om oudedagsvoorzieningen. Veelal is zelf een buffer opbouwen de enige mogelijkheid . Collectieve pensioenen in de tweede pijler zoals werknemers dat collectief hebben zijn vrijwel niet toegankelijk voor zelfstandigen. ZZP Nederland werkt aan een aantal collectieve pensioenvoorzieningen die afhankelijk van een persoonlijk risicoprofiel kan worden aangegaan. Voorlopig lijkt Banksparen de enige (veilige) mogelijkheid.

ZZP Nederland is als snelstgroeiende belamgenbehartiger in onderhandeling met diverse verzekeraars om zelf te komen tot verzekeringen die aansluiten bij de gedachte van een belangenbehartiger: duidelijk, betaalbaar en een algemene acceptatie. Maandelijks sluiten zich meer dan 500 zelfstandigen aan bij ZZP Nederland, waardoor verzekeraars graag meedenken met ZZP Nederland over nieuwe verzekeringsvormen.

Link: | verzekeringoverzicht |
 

Deel deze pagina: