Onze Lobby

Stichting ZZP Nederland is opgericht met als hoofddoel het ondernemerschap in Nederland te stimuleren. En dat vooral voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Deze soms kwetsbare en snel groeiende groep ondernemers verdient een stem in Den Haag.

Dat doen we door het verstrekken van informatie en advies aan onze leden en achterban, maar vooral door in politiek Den Haag op te komen voor de wensen van onze leden en achterban. Die wensen worden via regelmatige achterbanraadplegingen onder de abonnees van ZZP Nederland uitgevraagd, waarna we de wensen kenbaar maken aan de politiek.

Hieronder vind je onze speerpunten waar we ons momenteel hard voor maken.

AOV-plicht moet van de baan

De in het pensioenakkoord vastgestelde AOV-plicht moet wat ons betreft zo snel mogelijk van de baan.

AVG: onduidelijkheid rond privacywet

Er is nog enorm veel interpretatieruimte binnen de AVG, zeker voor zzp’ers. Het is teleurstellend dat de Autoriteit Persoonsgegevens nog geen idee heeft hoe het dit gaat invullen.

Het gat tussen de AOV en AOW

De AOV voor zware beroepen is niet af te sluiten tot de verhoogde pensioenleeftijd. Het is niet eerlijk dat de overheid de regels verandert tijdens het spel. De overgangsregeling OBR is geen oplossing.

Meer aandacht voor schuldhulp

Stichting ZZP Nederland wil dat de communicatie over de mogelijkheden als Bbz en WGS sterk verbeterd, zodat ze beter toegankelijk worden voor ondernemers.

Nieuw opzet voor de wet DBA

Mede dankzij ZZP Nederland is de huidige wet DBA bevroren. Nu moeten we ervoor zorgen dat er vanaf 2020 een nieuwe goed functionerende wet klaarligt.

Pensioenplicht van de baan

Voor de totstandkoming van het nieuwe pensioenakkoord hebben wij ons hard gemaakt voor de afschaffing van de pensioenplicht. Met succes.