Onze Lobby

Stichting ZZP Nederland is opgericht met als hoofddoel het stimuleren van ondernemerschap in Nederland. Dat doen wij door het verstrekken van informatie en advies, maar zeker ook door in politiek Den Haag op te komen voor de wensen van de achterban.

Die wensen worden via regelmatige achterbanraadplegingen onder de abonnees van ZZP Nederland uitgevraagd, waarna Stichting ZZP Nederland de wensen kenbaar maakt aan de politiek. De speerpunten die momenteel spelen aan het lobbyfront kun je hiernaast nalezen.