Freelance zzp

Ondernemen

Freelance of zzp’er

Een freelancer is hetzelfde als een zzp’er, althans voor beiden gelden dezelfde wetten en regels. Als rechtsvorm bestaat een freelancer niet, de meest gebruikte rechtsvorm is eenmanszaak, dit geldt ook voor de zzp’er. De term freelancer bestaat al veel langer dan het zzp’er zijn. Over het algemeen wordt de term freelancer gebruikt voor mensen in creatievere beroepen zoals journalist, tekstschrijver, fotograaf, vormgevers, marketingadviseurs etc.

Opdrachtovereenkomst 

Zorg er als freelancer voor dat je meerdere opdrachtgevers bedient, voldoet aan het urencriterium (1225 uur) en geen gezagsverhouding aangaat met je opdrachtgever. Anders gaat men jouw bedrijf beschouwen als bijbaan en wordt je resultaatgenieter.


Freelancer - Resultaatgenieter

Indien je geen ondernemer bent maar zelfstandig “werkzaamheden verricht die rendabel zijn” kan de Belastingdienst je beoordelen als zelfstandige of als resultaatgenieter. De verschillen zijn niet zo groot, als resultaatgenieter gelden voor jou ook de belastingregels. Dat wil zeggen: kosten zijn aftrekbaar, over winst moet belasting worden betaald. Je hebt echter geen recht op Zelfstandigenaftrek en Investeringsaftrek. Daar staat tegenover dat je geen uitgebreide administratie hoeft bij te houden, maar wel de gegevens moet bewaren. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van jouw bank of giro. Ook een door jou gemaakte berekening van de afschrijving van een bedrijfsmiddel behoort hiertoe. Feitelijk wordt een Resultaatgenieter gezien als een bijbaan zonder arbeidsrechtelijke regelingen zoals ontslagrecht.

Freelance en Opting-in regeling

Als jij wordt aangemerkt als resultaatgenieter bestaat ook de mogelijkheid dat je gebruik gaat maken van de Opting-in regeling. Dat houdt in dat jij samen met uw opdrachtgever afspreekt dat er voor jou loonbelasting en premies etc. worden ingehouden. Dit bespaart je een hoop administratieve handelingen en de opdrachtgever kan jou onbelast bepaalde vergoedingen verstrekken zoals reiskosten, computer etc. Je hebt echter geen recht op aftrek van kosten etc. Deze regeling is pas leuk als je normaal geen kosten maakt en veelal voor één opdrachtgever werkt. Indien je gebruik van de regeling wilt maken moet je dit per opdracht samen met jouw opdrachtgever aanvragen bij de Belastingdienst.

De opting-in-regeling geldt niet voor de werknemersverzekeringen. Je kunt door deze regeling dus geen aanspraak maken op uitkeringen uit werknemersverzekeringen. Ook is de werkgever niet verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden, zoals dat bij ‘gewone’ werknemers wel moet. En je komt niet in aanmerking voor arbeidsrechtelijke regelingen, zoals het ontslagrecht.

Gerelateerde producten

Deel deze pagina: