Kennisbank

Zo werkt de kinderopvangtoeslag

babysitter oppas kinderopvang

Als zzp’er heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. De toeslag geldt voor iedereen die werkt. Dus ook als zzp’er, freelancer of ondernemer kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt berekend aan de hand van je inkomen, het aantal kinderen, het uurtarief, het soort opvang en het aantal opvanguren.

Dit zijn de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag:

  • Je werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
  • Je hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
  • Je betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten betaal je zelf. Dit is de verplichte eigen bijdrage.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Jouw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
  • Jouw kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
  • Jouw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan je krijgen als zzp’er?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt berekend aan de hand van je inkomen, het aantal kinderen, het uurtarief, het soort opvang en het aantal opvanguren. En heb je meer kinderen die naar de opvang gaan? Dat kan gunstig zijn, want soms krijg je dan een groter deel van de opvangkosten vergoed. Ook daarvoor kijkt de Belastingdienst naar je inkomen.

Gebruik de proefberekening van de Belastingdienst om de toeslag te berekenen.

Vraag je kinderopvangtoeslag op tijd aan

Kinderopvangtoeslag moet je binnen 3 maanden aanvragen na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loop je een deel van de toeslag mis.

Checken en wijzigen

Als je kinderopvangtoeslag ontvangt, is het belangrijk dat je jouw gegevens regelmatig checkt en wijzigingen, bijvoorbeeld in je inkomen of het aantal opvanguren, meteen doorgeeft aan Belastingdienst/Toeslagen. Dat kan nu heel gemakkelijk met de app Kinderopvangtoeslag. Voor (startende) ondernemers handig, want dan heb je vaak een wisselend inkomen en neem je de ene periode meer en de andere periode minder kinderopvang af. Door je gegevens regelmatig te checken en zo nodig te wijzigen, krijg je als ondernemende ouder niet te veel en niet te weinig toeslag.

Op deze pagina