Schuldhulpverlening

Financieel

Schuldhulpverlening voor zzp’ers

Er zijn diverse redenen te noemen waarom een ondernemer in korte tijd in ernstige financiële problemen kan komen. Ondernemen is nu eenmaal risico nemen en risico lopen. Alleen zijn die risico’s van te voren vaak niet in te schatten. De markt kan instorten, grote opdrachtgevers kunnen wegvallen. En dan staat daar de deurwaarder, het incassobureau of de advocaat op de stoep die dreigen met beslaglegging, ontruiming, openbare verkoop of faillissement. Je staat met je rug tegen de muur, je bent het overzicht kwijt en je schaamt je te erg om hulp in te roepen. Wat zijn in deze situatie jouw mogelijkheden en hoe kan ZZP Nederland je helpen een mogelijk faillissement te voorkomen?

Wsnp

In Nederland bestaat de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit is een onderdeel van de faillissementswet. Deze wet kent twee opvolgende trajecten;

 • Het minnelijk traject
 • Het wettelijk traject

Minnelijk traject

Bij het minnelijk traject kunnen mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren (schuldenaar) de hulp inroepen van een schuldhulpverlener. Dat kan bijvoorbeeld bij een van de 50 Gemeentelijke Kredietbanken (GKB’s), de Sociale Dienst van de gemeente of een particuliere schuldhulpverleningsorganisatie zijn. Samen met die schuldhulpverlener zal de schuldenaar, in overleg met de schuldeisers, proberen een oplossing te vinden voor het schuldprobleem. Hier kan ZZP Nederland je bij helpen. Lees meer hieronder.

Wettelijk traject

Indien in het minnelijk traject geen overeenstemming wordt bereikt met de schuldeisers, kan de schuldenaar besluiten om een wettelijke schuldsanering aan te vragen. De onderneming zal dan ook in principe moeten worden beëindigd. Via de rechtbank zal een beslissing genomen worden om een schuldenaar toe te laten tot de saneringsregeling en wijst de rechtbank een bewindvoerder aan. De saneringsperiode duurt meestal 3 jaar. Heeft de schuldenaar zich aan alle verplichtingen gehouden die de Wsnp aan hem stelt, dan verstrekt de rechtbank een zogenoemde ‘schone lei’. Dit houdt in dat de (resterende) schulden worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. Met andere woorden; de schuld blijft bestaan maar deze is niet meer juridisch afdwingbaar.


ZZP Nederland en Zuidweg & Partners

Wanneer je bij de GKB’s en de Sociale Dienst geen gehoor krijgt dan kan je jouw verzoek om hulp ook indienen bij een particuliere schuldhulpverlener. Helaas moet je hier wel voor betalen. Stichting ZZP Nederland is een samenwerking aangegaan met Zuidweg & Partners. 


Dit bedrijf heeft ruime ervaring op het gebied van schuldhulpverlening en kan een hoop schade voor je beperken. De samenwerking zorgt er voor dat je tegen een gereduceerd tarief gebruik kan maken van hun diensten.
 

De samenwerking bestaat uit een stappenplan van drie onderdelen, te weten 1. Vragenlijst signalering schuldpositie, 2. Live consult en 3. Het totale schuldsaneringstraject.
Afhankelijk van de zwaarte van jouw financiële nood kan je zelf bepalen welke hulp het beste bij jou past.Vragenlijst signalering schuldpositie

Hoe signaleer je nu dat het minder goed gaat? Veel ondernemers zijn bezig met de waan van de dag en nemen weinig tijd om de stand van zaken door te nemen. Wellicht helpt het je om een aantal belangrijke criteria op te stellen aan de hand waarvan je beoordeelt hoe het met jou en jouw bedrijf gaat. Je kan daarbij denken aan:

 • Haal ik voldoende winst uit het bedrijf?
 • Zijn er achterstanden in betalingen zakelijk of privé?
 • Kan ik de achterstanden/schulden op korte termijn betalen?    
 • Is de boekhouding op orde?
 • Zijn er (ambtshalve) aanslagen van de Belastingdienst?
 • Is er beslag aangezegd of andere maatregelen aangekondigd?
 • Zie ik, als ik geen schulden zou hebben, toekomst in het bedrijf?
 • Is mijn krediet bij de bank opgezegd?
 • Zijn er achterstanden in de maandelijkse aflossingsverplichtingen?
 • Heb ik nog veel geld tegoed van klanten/opdrachtgevers?
 • Krijg ik aanmaningen van schuldeisers?

Live consult

Bij hoge financiële nood waarbij directe acties noodzakelijk zijn (denk daarbij o.a. aan acute faillissementsdreiging, beslaglegging, dreigende kredietopzegging, hoge achterstand van lopende zakelijke en/of privé verplichtingen), kan je als aangeslotene van ZZP Nederland een live consult aanvragen bij Zuidweg & Partners voor een speciale prijs voor aangeslotenen van € 225,- (excl. btw). De normale prijs is € 310,- (excl. btw). Als aangeslotene van ZZP Nederland krijg je dus een korting van € 85,- voor dit consult. Na dit consult, inclusief de direct te plegen telefoontjes, ontvang je een uitgebreid verslag met daarin de overige acties die je alsnog moet ondernemen. Je kan het live consult aanvragen door onderstaande link aan te klikken en de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Jouw antwoorden op deze vragen dienen als basis voor het live consult. Zuidweg & Partners zal na ontvangst van de ingevulde vragenlijst contact met je opnemen voor het maken van een afspraak.

Link: Live consult aanvragen


Totaal schuldsaneringstraject

Mochten bovenstaande stappen onvoldoende zijn ten aanzien van jouw schuldsituatie, dan kan je altijd nog besluiten het volledig schuldsaneringstraject (6-9 maanden) bij Zuidweg & Partners te doorlopen. Dit traject bestaat uit de volgende fasen; intakefase (heb je al gehad), stabilisatiefase,  verificatiefase en de saneringsfase. De kosten van dit traject zijn afhankelijk in welke mate de desbetreffende Gemeente waarin je staat ingeschreven, wil meewerken aan dit traject. Deze kosten worden voorafgaand aan het traject aan je gemeld zodat je een juiste keuze kan maken.

Deel deze pagina: