Kennisbank

Schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Schuldhulpverlening voor zzp’ers

Er zijn diverse redenen te noemen waarom een ondernemer in korte tijd in ernstige financiële problemen kan komen. Ondernemen is nu eenmaal risico nemen en risico lopen. Alleen zijn die risico’s van te voren vaak niet in te schatten. De markt kan instorten, grote opdrachtgevers kunnen wegvallen. En dan staat daar de deurwaarder, het incassobureau of de advocaat op de stoep die dreigen met beslaglegging, ontruiming, openbare verkoop of faillissement. Wat zijn in deze situatie jouw mogelijkheden en hoe kan ZZP Nederland je helpen een mogelijk faillissement te voorkomen?

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

In Nederland bestaat de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit is een onderdeel van de faillissementswet. Deze wet kent twee opvolgende trajecten;

 • Het minnelijk traject
 • Het wettelijk traject

Minnelijk traject

Bij het minnelijk traject kunnen mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren (schuldenaar) de hulp inroepen van een schuldhulpverlener. Dat kan bijvoorbeeld bij een van de 50 Gemeentelijke Kredietbanken (GKB’s), de Sociale Dienst van de gemeente of een particuliere schuldhulpverleningsorganisatie zijn. Samen met die schuldhulpverlener zal de schuldenaar, in overleg met de schuldeisers, proberen een oplossing te vinden voor het schuldprobleem. Hier kan ZZP Nederland je bij helpen. Lees meer hieronder.

Wettelijk traject

Indien in het minnelijk traject geen overeenstemming wordt bereikt met de schuldeisers, kan de schuldenaar besluiten om een wettelijke schuldsanering aan te vragen. De onderneming zal dan ook in principe moeten worden beëindigd. Via de rechtbank zal een beslissing genomen worden om een schuldenaar toe te laten tot de saneringsregeling en wijst de rechtbank een bewindvoerder aan. De saneringsperiode duurt meestal 3 jaar. Heeft de schuldenaar zich aan alle verplichtingen gehouden die de Wsnp aan hem stelt, dan verstrekt de rechtbank een zogenoemde ‘schone lei’. Dit houdt in dat de (resterende) schulden worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. Met andere woorden; de schuld blijft bestaan maar deze is niet meer juridisch afdwingbaar.

Vragenlijst signalering schuldpositie

Hoe signaleer je nu dat het minder goed gaat? Veel ondernemers zijn bezig met de waan van de dag en nemen weinig tijd om de stand van zaken door te nemen. Wellicht helpt het je om een aantal belangrijke criteria op te stellen aan de hand waarvan je beoordeelt hoe het met jou en jouw bedrijf gaat. Je kan daarbij denken aan:

 • Haal ik voldoende winst uit het bedrijf?
 • Zijn er achterstanden in betalingen zakelijk of privé?
 • Kan ik de achterstanden/schulden op korte termijn betalen?    
 • Is de boekhouding op orde?
 • Zijn er (ambtshalve) aanslagen van de Belastingdienst?
 • Is er beslag aangezegd of zijn er andere maatregelen aangekondigd?
 • Zie ik, als ik geen schulden zou hebben, toekomst in het bedrijf?
 • Is mijn krediet bij de bank opgezegd?
 • Zijn er achterstanden in de maandelijkse aflossingsverplichtingen?
 • Heb ik nog veel geld tegoed van klanten/opdrachtgevers?
 • Krijg ik aanmaningen van schuldeisers?

Belastingdienst kan ook helpen

Het Stella-team van de Belastingdienst helpt mensen in complexe en urgente schuldsituaties die te maken heeft met jouw belastingzaken en/of toeslagenzaken

Meer informatie over het Stella-team

Op deze pagina