Kennisbank

Wanneer is een vereniging voor zzp'ers interessant?

Een zzp’er heeft de keuze uit meerdere rechtsvormen om in te schrijven in het Handelsregister van de KVK. Welke rechtsvorm je moet kiezen is afhankelijk van hoe je jouw bedrijf inricht en welk doel je hebt als ondernemer. Soms is een vereniging de beste rechtsvorm voor jouw plannen Maar, wat is een vereniging precies en wanneer is het zinvol om er een op te richten?

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een rechtsvorm, waarbij winst maken niet het hoofddoel is. Het geld van een vereniging komt binnen via contributies van leden van de vereniging maar ook via donaties, leningen, subsidies en erfenissen. Een vereniging heeft geen aandeelhouders. Veel verenigingen streven een maatschappelijk of ideologisch doe na. Je kunt een vereniging niet in je eentje opzetten, dat moet altijd met meerdere personen.

Er zijn 2 soorten verenigingen:

 • Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Deze vereniging mag alles wat je als burger ook mag.
 • Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Naast de vereniging zijn ook de bestuurders privé aansprakelijk.

Hoe richt je een vereniging op?

Je moet voor het oprichten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid langs de notaris, want een vereniging moet via notariële akte worden bekrachtigd. In de notariële akte stelt de notaris de statuten op. Meestal verzorgt de notaris ook de inschrijving van de vereniging in het Handelsregister van KVK. Wil je een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid oprichten, dan hoef je niet langs de notaris en hoef je ook niet in te schrijven in het Handelsregister.

Wat staat er in de verenigingsstatuten?

 • Wat is de naam en het doel van de vereniging; het doel moet duidelijk omschreven en voor ieder begrijpelijk zijn;
 • Wie zijn de oprichters;
 • Wat zijn de verplichtingen de leden;
 • Wie is tekenbevoegd, alleen het gehele bestuur, of ook enkele bestuursleden;
 • Zijn er zaken die beter in een huishoudelijk reglement kunnen worden geregeld;
 • De manier waarop een algemene vergadering wordt gepland;
 • De manier waarop het bestuur wordt gekozen en ontslagen;
 • Waar eventueel overgebleven geld naartoe moet als de vereniging stopt.

Waar ben je aansprakelijk voor binnen een vereniging?

Omdat een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een rechtspersoon is zijn de bestuurders niet aansprakelijk voor schulden van de vereniging. Maar hierop is wel een uitzondering. Als het bestuur aantoonbaar wanbeleid heeft gevoerd, dan is een bestuurder aansprakelijk te stellen. De aansprakelijkheid geldt voor iedere bestuurder die in het Handelsregister is vermeld.

Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een bestuurder met zijn/haar privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. Deze aansprakelijkheid is te beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister.

De voor- en nadelen van een vereniging

VOORDELEN

 • Beperkte risico’s en aansprakelijkheid (bij volledige rechtsbevoegdheid).
 • Flexibel door brede inzetmogelijkheden.
 • Geen startkapitaal vereist.
 • Mogelijkheid om personeel aan te nemen.
 • Vereniging zonder onderneming hoeft geen belasting af te dragen.

NADELEN

 • Je valt niet onder de werknemersverzekeringen en je moet je aanvullend pensioen dus zelf regelen. Ook zaken als de Ziektewet, WW of WIA moet je zelf regelen.
 • De eenmalige oprichtingskosten vallen hoger uit doordat de vereniging opgericht moet worden aan de hand van een notariële akte. Dit geldt bij volledige rechtsbevoegdheid.
 • Een vereniging heeft leden, dus bestuur moet luisteren naar de ledenvergadering.
 • Privé aansprakelijk met een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Lees ook:

Op deze pagina