Kennisbank

Wanneer is een stichting starten voor zzp'ers interessant?

Een zelfstandige zonder personeel, heeft meestal een eenmanszaak als rechtsvorm. Dat betekent niet dat het niet interessant kan zijn om als zzp´er een stichting te kiezen als rechtsvorm. Maar, wat is een stichting precies en wanneer is het zinvol om er een op te richten?

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtsvorm, waarbij winst maken niet het hoofddoel is. Het geld van een stichting komt binnen via donaties, leningen, subsidies en erfenissen. Een stichting heeft geen aandeelhouders. Veel stichtingen streven een maatschappelijk of ideologisch doe na. Je kunt als zzp’er in je eentje een stichting opzetten op met meerdere personen. Er worden al naar gelang het doel, 5 verschillende stichtingsvormen onderscheiden:

 • Een reguliere stichting; wordt opgericht met een sociaal of ideaal doel.
 • Stichting derdengelden; wordt opgericht met het doel om geld namens derden veilig te beheren.
 • ANBI-stichting; De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt vooral opgericht voor liefdadigheidsinstellingen met als zich voor minimaal 90% in te zetten voor het algemeen belang.
 • SBBI-stichting; Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) heeft een sociaal doel opgericht om individuele belangen van deelnemers te beschermen.
 • Stichting administratiekantoor; de stichting administratiekantoor (STAK). Een STAK wordt opgericht met een commercieel doel, namelijk het beheren en certificeren van aandelen van een bv of nv.

Hoe richt je een stichting op?

Je moet voor het oprichten van een stichting langs de notaris, want een stichting moet via notariële akte worden bekrachtigd. In de notariële akte stelt de notaris de statuten op. Meestal verzorgt de notaris ook de inschrijving van de stichting in het Handelsregister van KVK.

Wat staat er in de stichtingstatuten?

 • Wat is het doel van de stichting; het doel moet duidelijk omschreven en voor ieder begrijpelijk zijn;
 • Wie is of zijn de oprichter(s);
 • Zijn er, naast het bestuur, nog andere organen, bijvoorbeeld een raad van toezicht of een adviescollege, en welke taken en/of bevoegdheden hebben deze;
 • Zijn er zaken die beter in een huishoudelijk reglement kunnen worden geregeld.

Waar ben je aansprakelijk voor binnen een stichting?

Omdat een stichting is een rechtspersoon is ben je als bestuurder niet aansprakelijk voor schulden van de stichting. Maar hierop is wel een uitzondering. Als het bestuur aantoonbaar wanbeleid heeft gevoerd, dan is een bestuurder aansprakelijk te stellen. De aansprakelijkheid geldt voor iedere bestuurder die in het Handelsregister is vermeld.

De voor- en nadelen van een stichting

VOORDELEN 

 • Beperkte risico’s en aansprakelijkheid
 • Flexibel door brede inzetmogelijkheden
 • Geen startkapitaal vereist
 • Zeer eenvoudig op te richten
 • Geen leden, dus bestuur kan zelf belangrijke besluiten nemen

NADELEN 

 • Je valt niet onder de werknemersverzekeringen en je moet je aanvullend pensioen dus zelf regelen. Ook zaken als de Ziektewet, WW of WIA moet je zelf regelen.
 • Wanneer je een stichting opricht, kun je de winst niet naar jezelf uitkeren
 • Als bestuurder van een stichting ontvang je in principe geen salaris. Je ontvangt enkel een vergoeding voor de onkosten die je maakt.
 • De eenmalige oprichtingskosten vallen hoger uit doordat de stichting opgericht moet worden aan de hand van een notariële akte.

Lees ook:

Op deze pagina