Nationale Nederlanden betaalt zzp’ers premie-terug

ZZP Nederland

Brief ZZP Nederland heeft nu al succes

Nationale Nederlanden gaat ZZP'ers premieverhogingen terug betalen die onterecht werd geheven. De brief die Stichting ZZP Nederland aan minister Dijsselbloem van Financiën heeft gestuurd over het misbruik van de en bloc-clausule bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov) lijkt dus nu al effect te sorteren. Verzekeraar Nationale Nederlanden gaat haar en bloc-bepalingen aanscherpen. Eerder werd al bekend dat de minister een onderzoek laat uitvoeren door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het nieuws werd vanavond gepresenteerd door RTL Nieuws.

De aanpassingen die Nationale Nederlanden gaat doen zijn tweeledig. Allereerst zal er straks binnen de eerste contractstermijn, bij aov’s is die vaak drie jaar, geen gebruik mogen worden gemaakt van de en bloc-clausule. Daarnaast zal Nationale Nederlanden maximaal een keer per drie jaar gebruik mogen maken van de en bloc-clausule.

Verdere stappen
Nationale Nederlanden doet nog meer toezeggingen naar een deel van haar verzekerden. Bij de verzekerden waarbij een en bloc-clausule is gebruikt tijdens de eerste contractstermijn, zal deze worden teruggedraaid en de verhoging worden teruggestort. Daarnaast is de en bloc-clausule bij sommige groepen niet terecht, want niet voor een ieder toegepast, en zal ook deze groep een terugbetaling gaan krijgen.

Ontwikkeling
Stichting ZZP Nederland is tevreden met deze eerste stap die Nationale Nederlanden zet. Zoals in de brief naar minister Dijsselbloem ook al is uitgesproken hoopt de belangenbehartiger op duidelijke regelgeving en controle vanuit AFM, zodat het misbruik van een en bloc-clausule aan banden wordt gelegd.

Eerdere berichten: | brief aan Dijsselbloem | RTL Nieuws |

Deel deze pagina: