ZZP Nederland vraagt minister om maatregelen verzekeraars

Stichting ZZP Nederland

Maatregelen gewenst voor controle verzekeraars

Stichting ZZP Nederland heeft minister Dijsselbloem van Financiën verzocht om maatregelen te nemen tegen de ongecontroleerde prijsverhogingen bij verzekeraars.

Verzekeraars kunnen ongelimiteerd de premies verhogen middels een “en bloc clausule” in hun polisvoorwaarden. Met name op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen maken verzekeraars (te) vaak gebruik van deze clausule zonder dat hier een verantwoording over hoeft te worden afgelegd. Het verhogen van premies loopt uiteen van 15 tot 40% van de premie. De verzekerden hebben slechts de keuze om deze verhoging te accepteren of de verzekering te beëindigen.

Stichting ZZP Nederland vindt het onbegrijpelijk dat verzekeraars deze verhogingen mogen doorvoeren zonder dat er controle is op de noodzaak van deze verhoging. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is er geen enkele controle op de rechtvaardigheid om de premies te verhogen. "Navraag heeft geleerd dat zowel de Autoriteit Financiële Markten als de Nederlandsche Bank dit niet controleren omdat de wettelijke noodzaak en bevoegdheid hiervoor niet bestaat. Het zou verstandig zijn om dat wel te doen."

In de brief wordt de minister verzocht om bij wet vast te leggen dat verzekeraars eerst toestemming dienen te vragen aan de Nederlandsche Bank of de AFM voordat de premieverhoging mag worden ingevoerd.

Eerdere publicaties hierover | verhogingen onacceptabel | boek uitleg verzekeringen |

Deel deze pagina: