PvdA pleit voor collectieve AOV voor ZZP´ers

Partij van de Arbeid

Verzekeraars komen binnenkort met een betere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). PvdA-kamerlid Vos vraagt zich af of zelfstandigen hier iets aan hebben en ziet liever een betere collectieve verzekering waar iedere zelfstandige aan meedoet. Vos: 'Dat is niet alleen solidair, maar ook goedkoper.

Geen publieke verzekering zelfstandigen
Sinds 2004 is er geen publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen meer, dat is aan de markt overgelaten. Zelfstandigen mogen zelf bepalen of ze zo´n verzekering willen. Meer dan de helft van de zelfstandigen heeft niet zo´n verzekering, soms omdat ze denken dat het zo´n vaart niet zal lopen met de risico’s. Vaak ook omdat die verzekering te duur is, of omdat ze geweigerd worden, vanwege een ziekte.

De verzekeraars hadden sinds de afschaffing van de publieke regeling wel een zogeheten Vangnetverzekering, waar iedereen voor werd geaccepteerd, maar slechts weinig zelfstandigen maken er gebruik van. De regeling is namelijk niet gunstig: de uitkering is laag en je hebt pas recht op een uitkering nadat je twee jaar ziek bent geweest.

De verzekeraars realiseren zich dat en komen nu met een verzekering met betere voorwaarden. Maar dan nog is het de vraag of zelfstandigen er wat aan hebben. De PvdA wil liever een betere collectieve verzekering, waar iedere zelfstandige aan meedoet.

Collectief
Vos: Als zelfstandige neem je risico’s, dat hoort er bij als je ondernemer bent. Maar je kunt niet zelf het risico beïnvloeden dat je een ongeluk krijgt, of kanker. Iedereen, dus ook zelfstandigen, moet zich kunnen verzekeren voor risico’s die je zelf moeilijk kan beïnvloeden. Dat soort onbeïnvloedbare risico’s kan je veel beter samen delen. Bij private producten is er altijd risicoselectie. Een verzekeraar rekent hogere kosten als je ouder bent, of een ziekteverleden hebt, en lagere als je jong en gezond bent.

Vos vervolgt: Als alle zelfstandigen meedoen kunnen de premies voor iedereen laag blijven, omdat de goede en slechte risico’s worden gedeeld. En er zijn nu eenmaal veel meer gezonde zelfstandigen dan zelfstandigen met een ziekte of handicap. Een ander voordeel is dat je geen provisie of kosten aan de verzekeraars hoeft te betalen. En, het lijkt klein, maar toch handig voor een zelfstandige, je hoeft het niet allemaal zelf te regelen. Die verzekering kan veel beter dan de oude regeling, de WAZ, die te hoge premies rekende en je weinig rechten gaf.

Alternatief
ZZP Nederland heeft voor aangesloten zelfstandigen een collectieve verzekering samengesteld wat een goed alternatief is voor een onbetaalbare arbeidsongeschiktheidverzekering. klik hier voor info

Deel deze pagina: