Sluiten Centra voor Kunsten leidt tot gedwongen zzp-schap

ZZP Nederland

In Nederland worden al jaren achtereen Centra voor Kunsten en Muziekscholen gesloten, of worden vaste medewerkers ontslagen, waardoor er voor de docenten niets anders rest, dan ondernemer te worden om hun vak te kunnen blijven uitoefenen. In sommige gevallen wordt er zelfs bij docenten in de Kunstensector op aangedrongen om ondernemer te worden, zoals in 2015 ook in Arnhem gebeurde. In andere gemeenten staan de centra onder druk.

Hoge kosten

Het probleem voor deze docenten is dat hun beroep uitoefenen als zelfstandig ondernemer in veel gevallen te duur blijkt om rendabel te maken. Vooral de huur van ruimten om bijvoorbeeld muziek- , dans, of schilderles te kunnen geven drukt een enorm zware stempel op het verdienmodel. Daar komt bij dat er in de Kunstensector vanuit Den Haag steeds opnieuw wordt bezuinigd. Hoewel er meerdere keren aandacht voor is gevraagd,  tot aan een recent opgesteld SER rapport, blijft dit onopgelost. Gevolg; de kosten zijn te hoog voor het ‘oude’ uurtarief, waardoor het uurtarief omhoog moet en leerlingen wegblijven.

Vakman niet per se ondernemer

Naast de hoge kosten van ondernemerschap in de kunstensector blijkt in veel gevallen ook nog eens dat goed zijn in je werk, niet betekent dat je een goed ondernemer bent. Veel gedwongen ondernemers merken dat ze veel tijd kwijt zijn met zaken zoals boekhouding, het werven van leerlingen, het regelen van de verzekeringen etc., waardoor er veel minder ruimte is om declarabele uren te maken. Wat leidt tot te weinig verdiensten en een vroegtijdig einde van het ondernemerschap. Dan rest niets anders meer dan een bijstandsuitkering.

Economisch standpunt

Het openhouden van de diverse centra voor de kunsten zal voor gemeenten wellicht een economisch betere beslissing zijn dan werknemers ontslag te geven en ze te dwingen om ondernemer te worden. Gedwongen ondernemerschap leidt vaak niet tot succes, maar uiteindelijk tot een bijstandsuitkering die de gemeente vervolgens weer moet bekostigen.

Deel deze pagina: