UWV door het stof voor zzp´ers

Het Parool

Eindelijk een kleine doorbraak in de soap rondom zzp´er s die met een ww-uitkering hun eigen zaak zijn begonnen. Er wordt eindelijk geld terugbetaald, maar dit gaat langzaam en lang niet eidere zzp´er wordt in het gelijk gesteld. De problemen begonnen doordat het UWV gebrekkige voorlichting had gegeven aan zzp´ers die ten tijde van 2004,2005 en 2006 met de Zelfstandigenregeling hun bedrijf hebben opgezet. Zzp´ers gaven door de gebrekkige informatie die ze kregen van het UWV hun niet-declarabele uren, zoals administratie en acquisitie, niet op aan het UWV. Zodoende konden zij hun ww-uitkering volledig behouden. Vervolgens gaven de zzp´ers de uren wel op bij de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de Zelfstandigenaftrek Hierdoor werden ze later door het UWV als uitkeringsfraudeurs aangemerkt.

Na gemor van de Tweede Kamer werd een onderzoekscommissie ingesteld, geleid door de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Deze commissie kwam tot het oordeel dat het UWV niet goed had gehandeld en dat de dossiers van zo´n 3000 zzp´ers die als fraudeurs waren bestempeld opnieuw moesten worden herzien. Per 1 augustus zijn in totaal 1503 herzieningsverzoeken ingediend bij het UWV. Daarvan zijn momenteel zo´n 500 zaken volledig afgehandeld en is de helft afgewezen. In totaal gaat het om vier ton aan eerder teruggevorderde WW-uitkering, en een eventuele boete wegens vermeende fraude die weer terug wordt betaald aan de zzp´ers. Ook de rente krijgen de ondernemers vergoed.
Aanverwante artikelen: hier Donner teruggefloten in ww-kwestie zzp´ers
                                         hier Donner houdt poot stijf

Deel deze pagina: