Nieuws

Zelfstandigen betalen premie Zorgverzekeringswet dubbel

zzp'er met geld in de handen

Een zelfstandig ondernemer kan zijn premie voor een lijfrente niet in mindering brengen op het inkomen waarover hij premie Zorgverzekeringswet betaalt. Als de lijfrente tot uitkering komt betaalt de zelfstandige wederom premie Zorgverzekeringswet over deze uitkering. Voor zelfstandigen is er dus sprake van een dubbele heffing van de bijdrage Zvw.

VZN-voorzitter Cristel van de Ven zegt hierover: “Dit is enerzijds discriminatie ten opzichte van werknemers. En tegelijkertijd is het in strijd met de omkeerregel van de Wet loonbelasting, want de latere uitkeringen zijn wel belast”.

Stimuleren

VZN roept politieke partijen daarom op om de dubbele heffing voor lijfrentes ongedaan te maken en de lijfrente in aftrek te laten komen voor de grondslag Zvw waarover de bijdrage Zvw wordt geheven. Van de Ven: “We willen in Nederland zoveel mogelijk zelfstandig ondernemers stimuleren om geld opzij te zetten voor hun oude dag. Dan moet je hen niet straffen via dubbele heffingen. Laten we daarom deze kronkel in ons belastingstelsel snel oplossen”.

Geplaatst op 30 augustus 2023