Verzekeraars kunnen ongelimiteerd hun premies verhogen

ZZP Nederland

Verzekeraars kunnen ongecontroleerd hun premies verhogen door “en bloc clausule”.

Veel verontruste ZZP'ers hebben fel gereageerd op de melding in Tros Radar over de forse premieverhogingen op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP'ers. Vrijwel alle verzekeraars hebben het afgelopen jaar hun premies verhoogd voor bestaande verzekeringen via een “en bloc clausule” die in de voorwaarden van alle verzekeraars staat. De verhogingen lopen uiteen van 17,5% tot 40%. De verzekerden hebben slechts de keuze om deze verhoging te accepteren of de verzekering te beëindigen.

Eerste verhogingen al in januari 2013

De melding die Tros Radar deed over de verhoging is niet nieuw. Sinds het provisieverbod is ingesteld hebben veel maatschappijen hun premies kunnen verhogen met het bedrag dat tussenpersonen normaal als premie konden ontvangen. Stichting ZZP Nederland heeft hierover al in januari 2013 tegen geprotesteerd. Link artikel: | Verzekeraars misbruiken provisieverbod |

Ongelimiteerd verhogen zonder controle

Stichting ZZP Nederland vindt het onbegrijpelijk dat verzekeraars deze verhogingen mogen doorvoeren zonder dat er controle is over de noodzaak van deze verhoging. Verzekeraars hebben de verplichting van de Nederlandsche Bank om deze voorwaarde op te nemen. De en bloc clausule is bedoeld om verzekeraars de kans te geven de premie aan te passen ingeval er veel schade moet worden uitgekeerd waardoor de verzekeraar in problemen kan komen.

Verzekeraars kunnen, door deze clausule op te nemen in de polisvoorwaarden, hun premies ongelimiteerd verhogen want er is geen enkele controle op de noodzakelijkheid en er hoeft nergens toestemming te worden gevraagd. De AFM en de Nederlandsche Bank kunnen dit niet controleren omdat de wettelijke bevoegdheid hiervoor niet bestaat.

Het verbond van Verzekeraars heeft gereageerd met de mededeling dat de voorwaarde wordt opgenomen omdat verzekeraars tegenvallende resultaten kunnen hebben en omdat verzekeraars niet eenzijdig kunnen opzeggen.

 

De vermelde teksten van verzekeraars hebben een veel te ruime omschrijving waardoor iedere verhoging of wijziging in de verzekeringsvoorwaarden ongevraagd kunnen worden toegepast. “Wij kunnen de premie of voorwaarden van uw verzekering aanpassen. U krijgt dan in ieder geval één maand van tevoren hierover bericht van ons. U kunt de verzekering stoppen binnen dertig dagen als u het met de aanpassing niet eens bent."

Nu, inmiddels een jaar later, hebben vrijwel alle maatschappijen hun premies verhoogd, sommige zelfs voor de tweede keer in een jaar tijd. Dat maakt arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor veel zelfstandigen onbetaalbaar. Zomaar overstappen naar een andere verzekeraar is veelal een lastige opgave omdat met moet afwachten of de nieuwe verzekeraar de zelfstandige wel wil accepteren. Daarmee wordt het slikken of stikken voor de zelfstandigen en dat is onacceptabel.

Tweede Kamerleden gaan vragen stellen
Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels gesproken over deze kwestie met Tweede Kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Mei Li Vos (PvdA). Zij hebben toegezegd deze zaak voor te leggen bij de minister.

Links:

| artikel Dagblad van het Noorden | Eerdere publicaties ZZP Nederland | uitzending Tros Radar |

Deel deze pagina: