ZZP Zorgverzekering

ZZP Nederland heeft voor het jaar 2016 de mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering bij diverse zorgaanbieders. U kunt voor u en voor uw gezin een zorgverzekering afsluiten bij Menzis, CZ, Zilveren Kruis, VGZ en ONVZ. De korting kan oplopen tot maximaal 10%. Besparen is eenvoudig!

Collectieve ZZP Nederland Zorgverzekering 2016Naturapolis
Menzis CZ Zilveren Kruis VGZ
Basiskorting 7% 8% 7.5% 8%
Aanvullende verz. 9% 10% 10% 10%
Standaardpremie € 107,00 € 104,95 € 109,45 € 107,95
Na korting € 99,51 € 96,55 € 101,24 € 99,31
Restitutiepolis
Menzis CZ Zilveren
Kruis
VGZ ONVZ De
Amersfoortse
Basiskorting 7% 8% 7,5% 8% 8% 7,5%
Aanvullende verz. 9% 10% 10% 10% 10% 0%
Premie €109,75 €110,70 €113,25 €113,95 €109,95 €107,95
Na korting €102,07 €101,84 €104,76 €104,83 €101,15 €99,85
Budgetpolis
Menzis CZ ZIlveren Kruis VGZ
Basiskorting 0% 8% 7,5% 5%
Aanvullende verz. 0% 10% 10% 10%
Standaardpremie €90,75 €101,30 €96,95 €99,95
Na korting €90,75 €93,20 €89,68 €94,95

Afsluiten en/of overstappen

Als u al verzekerd bent bij een van onderstaande verzekeraars heeft u met onmiddelijke ingang recht op de korting. U kunt telefonisch melden dat u bent aangesloten bij ZZP Nederland en het collectiviteitnummer doorgeven.

Wisselen van zorgverzekeraar is eenvoudig

Als u van uw huidige zorgverzekeraar wilt overstappen naar een collectieve verzekering dan hoeft u weinig te doen. Onderaan in de tabel staat een link naar de pagina van de betreffende verzekeraar. Hier vult u uw gegevens in en de verzekeraar zorgt voor de rest. Ook uw huidige zorgverzekering wordt dan automatisch opgezegd per 1 januari 2016.
Let op: Bij CZ hebben wij een uitgebreidere collectieve aanvullende verzekering. Op deze collectieve verzekering krijgt u 10% korting. Bekijk hier het verschil tussen de collectieve en particuliere verzekering van CZ. Bellen naar CZ kan ook op 0900-0949.Hoe kunt u uw premie verlagen?

 • Krijg korting via een collectief, via ZZP Nederland kunt u korting krijgen bij vijf verschillende zorgverzekeraars.
 • Betaal in minder termijnen, als u bijvoorbeeld 1x per jaar betaalt kunt u tot 3% korting krijgen op het totaalbedrag.
 • Kies bewust voor een passend en betaalbaar pakket. Prijzen verschillen ook bij de basisverzekering bijvoorbeeld door de service die u wordt verleend.
 • Verlaag uw premie met een hoger eigen risico. Deze optie is alleen verstandig als u het komend jaar weinig zorgkosten denkt te maken.

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • verblijf in het ziekenhuis;
 • wijkverpleging (inclusief het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging);
 • medicijnen;
 • specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater;
 • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject;
 • de eerste 3 jaar verblijf in een ggz-instelling;
 • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
 • fysiotherapie tot 18 jaar;
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • logopedie en ergotherapie;
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar;
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • ziekenvervoer;
 • vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg. Er moet een medische indicatie zijn.
 • noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-ggz.
 • kraamzorg;
 • maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • vervolgtesten (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) bij een positieve Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die vrouwen in het buitenland hebben ondergaan.
 • 3 ivf-behandelingen;
 • stoppen-met-rokenprogramma;
 • zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben;
 • revalidatiezorg voor ouderen (geriatrische revalidatiezorg).

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen.

Alleen voor aangesloten zelfstandigen

Let op de collectieve korting geldt alleen indien u aangesloten bent bij ZZP Nederland (slechts 20,- excl. btw per jaar).

Aanmelden ZZP-Nederland