(050) 700 1950
Stuur een bericht

ZZP Zorgverzekering

Als u uw oude zorgverzekering voor 1 januari 2017 hebt opgezegd, heeft u nog de hele maand januari de tijd om u bij uw nieuwe zorgverzekeraar aan te melden. Wees geen dief van uw eigen portemonnee en maak gebruik van het collectief voordeel dat wij u kunnen bieden. U kunt voor u en voor uw gezin zeer voordelig een zorgverzekering afsluiten bij Menzis, CZ, Zilveren Kruis, VGZ, ONVZ en De Amersfoortse. De korting kan oplopen tot maximaal 15%. Besparen is eenvoudig!

Collectieve ZZP Nederland Zorgverzekering 2017Scroll in onderstaande tabel om meer te zien
Naturapolis
Standaardpremie* Na korting Korting
CZ € 112,85 / € 95,35 € 103,82 / € 86,32 B: 8% A: 10%
VGZ € 112,95 / € 97,95 € 103,91 / € 88,91 B: 8% A: 15%
Zilverenkruis € 117,45 / € 97,45 € 108,64 / € 88,64 B: 7,5% A: 10%
Menzis € 119,00 / € 99,00 € 110,67 / € 90,67 B: 7% A: 9%

*Hoe leest u deze tabel? Het eerste bedrag dat u leest is de premie met eigen risico € 385,-, het tweede getal is de premie met € 885,-
Onder de kop 'Korting' staat achter B; de korting op de basisverzekering en achter A: de korting op de Aanvullende verzekering.

Scroll in onderstaande tabel om meer te zien
Restitutiepolis
Standaardpremie* Na korting Korting
De
Amersfoortse
€ 117,50 / € 92,50 € 108,69 / € 83,69 B: 7,5% A: 0%
VGZ € 118,95 / € 103,95 € 109,43 / € 94,43 B: 8% A: 15%
CZ € 119,05 / € 101,55 € 109,53 / € 92,03 B: 8% A: 10%
ONVZ € 119,95 / € 119,50 € 109,94 / € 84.94 B: 8% A: 10%
Zilverenkruis € 121,75 / € 101,75 € 112,62 / € 92,62 B: 7,5% A: 10%
Menzis € 122,00 / € 102,00 € 113,46 / € 93,46 B: 7% A: 9%

*Hoe leest u deze tabel? Het eerste bedrag dat u leest is de premie met eigen risico € 385,-, het tweede getal is de premie met € 885,-
Onder de kop 'Korting' staat achter B; de korting op de basisverzekering en achter A: de korting op de Aanvullende verzekering.

Scroll in onderstaande tabel om meer te zien
Budgetpolis
Standaardpremie* Na korting Korting
ZIlveren Kruis € 104,95 / € 84,95 € 97,08 / € 77,08 B: 7,5% A: 10%
VGZ € 104,95 / € 89,95 € 99,70 / € 84,70 B: 5% A: 15%
CZ € 108,90 / € 91,40 € 100,19 / € 82,69 B: 8% A: 10%
Menzis € 103,00 / € 83,00 € 103,00 / € 83,00 B: 0% A: 0%

*Hoe leest u deze tabel? Het eerste bedrag dat u leest is de premie met eigen risico € 385,-, het tweede getal is de premie met € 885,-
Onder de kop 'Korting' staat achter B; de korting op de basisverzekering en achter A: de korting op de Aanvullende verzekering.

Alleen voor aangesloten zelfstandigen

Let op de collectieve korting geldt alleen indien u aangesloten bent bij ZZP Nederland (slechts 20,- excl. btw per jaar).

Aanmelden ZZP-Nederland
Wisselen of overstappen van zorgverzekeraar is eenvoudig

Bent u al verzekerd bij een van de verzekeraars? Dan kunt u telefonisch bij de betreffende verzekeraar aangeven dat u bent aangesloten bij ZZP Nederland en het collectiviteitsnummer doorgeven.

Als u van uw huidige zorgverzekeraar wilt overstappen naar een van onze collectieve verzekeringen dan hoeft u weinig te doen. Als u hierboven klikt op de verzekeraar van uw keuze, komt u op de pagina van de betreffende verzekeraar terecht. Hier vult u uw gegevens in en de verzekeraar zorgt voor de rest. Ook uw huidige zorgverzekering wordt dan automatisch opgezegd per 1 januari 2017.

Let op! Bij CZ hebben wij een uitgebreidere collectieve aanvullende verzekering. Op deze collectieve verzekering krijgt u 10% korting. Bekijk hier het verschil (PDF) tussen de collectieve en particuliere verzekering van CZ. Bellen naar CZ kan ook op 088-5557000.Scroll in onderstaande tabel om meer te zien
Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt:
Soort zorg
Toelichting Eigen risico Eigen bijdrage
Huisarts Bezoek huisarts Nee Nee
Tandarts Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen Nee Nee
  Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten Ja Nee
Medisch specialist Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog Ja Nee
Ziekenhuis
Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis
Ja Nee
Ziekenvervoer Ambulancevervoer Ja Nee
 
Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer
Ja Ja
Medicijnen De meeste medicijnen Ja
Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
Bloedonderzoek Bloed prikken via huisarts en medisch specialist

Ja Nee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz) - Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).
- Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.
- Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
Ja Nee
Fysiotherapie
Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2x9) voor fysiotherapie vergoed
Nee Nee
  Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf

Ja Nee
  Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling Ja Nee
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben Ja Nee
Ergotherapie
Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar
Ja Nee
Dieetadvies
Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar
Ja Nee
Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg Nee Nee
  Kraamzorg Nee
Ja, bijdrage per uur
Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging Nee Nee
Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of een orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen Ja
Bijbetaling afhankelijk van het middel.
Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben Ja Nee
Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen Ja Nee

Bovenstaande tabel is afkomstig van de Rijksoverheid. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per verzekeraar verschillen.