Kennisbank

Ondernemer en pensioen of sparen voor later

Vanaf de pensioendatum heb je recht op een AOW-uitkering, maar het is slechts een percentage van het minimumloon waar je recht op hebt. Tot je pensioendatum heb je de kans om een volwaardige aanvulling op te bouwen. Wel een prettig idee om na je pensionering makkelijk rond te kunnen komen en ook nog geld over te houden voor het verkennen van de wereld of voor een lang gekoesterde droom.

Opbouwen

Tijdens jouw loopbaan kun je door iedere maand kleine bedragen opzij te zetten een goed inkomen voor later opbouwen. Daar moet je wel de tijd voor nemen, want geleidelijk kun je met een laag maandelijks bedrag een goed aanvullend pensioen opbouwen. Je kunt op verschillende manieren je doel bereiken. Een van de slimme manieren is het kiezen voor een opbouw via Brand New Day. Wij hebben een samenwerking met deze partij opgestart, zodat je geen afsluitkosten betaalt.

Wat heb je al aan pensioen opgebouwd?

Vanaf de pensioendatum heb je recht op een AOW-uitkering. Deze bedraagt 50% van het dan geldende minimumloon voor partners. Samen met je partner bestaat er dus recht op 100% van het minimumloon. Alleenstaanden hebben recht op 70% van het minimumloon. Zie dit als een basisinkomen. Alles wat je aanvullend opbouwt is meegenomen en wordt niet gekort op de AOW-uitkering. Mogelijk heb je voordat je begon als zzp’er al pensioenrechten opgebouwd via een werkgever. Dit kun je online opvragen via Mijnpensioenoverzicht. Het inloggen gaat met je DigiD.

Wat heb je aan inkomen nodig na jouw pensionering?

Welk inkomen je nodig hebt na jouw pensioendatum is sterk afhankelijk van je vaste lasten. Met een nog af te betalen hypotheekschuld moet je bijvoorbeeld rekening houden. Het streven is om ongeveer 70% tot 80% van je gemiddelde inkomen aan pensioen te ontvangen. Deze ambitie kun je alleen waarmaken door het werken aan een goed pensioen niet uit te stellen. In tien jaren vóór de pensioendatum kun je geen volwaardige aanvulling op de AOW meer opbouwen. 

Hoe kun je een aanvullend pensioen opbouwen?

Ruwweg kun je de mogelijkheden verdelen in twee groepen. Je kunt een aanvulling opbouwen in box 1 en in box 3. Deze omschrijvingen sluiten aan bij de manier van omgaan met vermogen door de Belastingdienst. In box 1 bouw je een vermogen op met fiscaal voordeel. In box 3 heb je het fiscaal voordeel niet, maar je krijgt er flexibiliteit voor terug. Bij vermogensopbouw in box 3 kun je denken aan beleggen via een beleggingsrekening of sparen op een spaarrekening. Vermogen investeren in een beleggingspand is ook een manier om vermogen door te schuiven naar de toekomst. In box 3 kun je op verschillende manieren vermogen vormen, maar het is niet specifiek gericht op een pensioeninkomen.

In box 1 kun je kiezen voor de volgende opties:

  • Opbouwen van een vermogen in een lijfrente
  • Het vormen van een Fiscale oudedagsreserve
  • Deelnemen aan een (verplichte) pensioenregeling

Opbouwen van een vermogen in een lijfrente

Je kunt bijvoorbeeld maandelijks een bedrag storten bij een bank, een verzekeraar of een beleggingsinstelling. Door de hoge kosten in lijfrenteverzekeringen is het kiezen voor een bancaire lijfrente nu een logische keuze. Bij een bank of beleggingsinstelling bouw je een kapitaal op waarmee je op je pensioendatum een uitkering kunt aankopen. De stortingen zijn onder voorwaarden aftrekbaar en de uitkeringen worden weer belast. Door een lagere belastingheffing na jouw pensionering, kun je een fiscaal voordeel behalen. De pensioenrekening van Brand New Day is hier een voorbeeld van.

Deelnemen aan een (verplichte) pensioenregeling

Voor zzp’ers is het mogelijk om de pensioenregeling van een voormalige werkgever voort te zetten. Daar zitten haken en ogen aan en de maximale duur dat je deel mag blijven nemen is vaak ook beperkt. Je kunt ook onder een verplichte pensioenregeling vallen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor schilders, dierenartsen en verloskundigen.  

Manieren van vermogensopbouw in box 3

Het voordeel van het sparen of het beleggen in eigen beheer is dat je flexibel bent. Je kunt een opgebouwd vermogen ook anders besteden als jou dat beter uitkomt. Deze flexibiliteit is ook gelijk een nadeel. Het is te eenvoudig om geld dat bestemd is voor jouw oudedag toch anders te besteden. Een ander nadeel is dat vermogen in box 3 ook meetelt voor de heffing over dit geld. De Belastingdienst houdt namelijk vermogensrendementsheffing in over jouw vermogen. Er geldt per belastingplichtige een vrijstelling van ca. €50.000.

De overwaarde in de eigen woning kun je deels ook gebruiken voor het aanvullen van je inkomen na pensionering. Je kunt bijvoorbeeld een hypotheek op het huis vestigen en zo een deel van de overwaarde opnemen. Maar het zijn geen manieren om een solide grondslag neer te leggen voor na jouw pensionering.

Begin vroeg in je carrière met de opbouw van pensioen

Een aanvullend pensioen opbouwen is goed betaalbaar als je vroeg begint. Vanaf je 30e hoef je weinig geld opzij te zetten om vanaf je 68e een goed pensioeninkomen op te bouwen. Vanaf je 40e beginnen zorgt al voor een zwaardere maandelijkse last. Vanaf je 60e kun je nog maar een kleine aanvulling opbouwen. Een volwaardig pensioen opbouwen moet je echt voldoende tijd voor nemen.

Wij hebben aansluiting gezocht bij Brand New Day. Als je via ZZP Nederland tot ze toetreedt, vervallen de afsluitkosten van €45.

Op deze pagina