Ondernemingsplan

Ondernemen

In een ondernemingsplan onderzoek je niet alleen de haalbaarheid van je onderneming, maar het is ook een goede houvast wanneer je eenmaal begonnen bent met je bedrijf. Doordat jij je van te voren een idee hebt gevormd over de doelstellingen van je bedrijf, kun je wanneer deze niet gehaald worden direct reageren. Een ondernemingsplan schrijven is niet verplicht. Toch is een ondernemersplan schrijven zeer raadzaam omdat je hiermee voor jezelf en eventuele geldschieters alles goed op een rijtje zet.

In een goed ondernemingsplan moet derhalve op vele zaken worden ingegaan. Hieronder tref je vier hoofdpunten die je zeker niet moet vergeten. Houd er rekening mee dat een ondernemingsplan een persoonlijk plan is en moet passen bij jou en jouw bedrijf.

1 Ondernemingsplan: De ondernemer

Je moet beginnen met enige informatie over jezelf. Hier ontmoet de lezer jou als ondernemer. Jouw persoonsgegevens, opleiding en werkervaring moeten in het ondernemingsplan komen te staan. Evenals je motivatie en doelstellingen. Wanneer je je doelstellingen niet in een paar zinnen kunt verwoorden dan zijn deze waarschijnlijk te ingewikkeld. Om te bepalen of je eigenlijk wel geschikt bent om ondernemer te worden zal je ook je eigen kwaliteiten en zwaktes in kaart moeten brengen. Dan weet je waar je eventueel aan moet werken en welke sterke kanten je uit kunt buiten.

2 Ondernemingsplan: Marketingplan

Een marketingplan geeft invulling aan de ondernemersdoelstellingen die volgen uit jouw ondernemingsplan. Met welke producten/diensten wil je winst halen en op welke doelgroepen moet jij je dan richten? Met een goed marketingplan is jouw organisatie beter in staat om in te spelen op allerlei veranderingen doordat jij beter gefundeerde beslissingen kunt nemen op basis van juiste informatie en analyses. 

ZZP en Marketing

3 Ondernemingsplan: Financieel plan 

In het financiële plan maak je inzichtelijk welke omzet, kosten en winst je hebt. Welke investeringen je hebt gedaan en hoe deze zijn gefinancierd. Hiervoor zal je een aantal begrotingen moeten opstellen. Allereerst moet je een investerings- en een financieringsplan schrijven. Deze vormen samen jouw balans. Op een door jou op te stellen exploitatiebegroting geef je een overzicht van omzet, kosten en winst. Daarnaast vermeldt je in een liquiditeitsbegroting een overzicht van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Als laatste zal u ook jouw privé-uitgaven moeten bijhouden.

Link: Exploitatiebegroting

Gerelateerd product

Je moet in de ondernemersplan ook jouw organisatie te beschrijven. Wat is de door jou gekozen handelsnaam en welke rechtsvorm heeft jouw onderneming? Ook moet je weten welke vergunningen je nodig hebt om je bedrijf op te starten, welke verzekeringen je nodig hebt en wat je allemaal moet melden bij de Belastingdienst. Over al deze onderwerpen kun je informatie vinden op deze site. Daarnaast zal je ook algemene voorwaarden moeten opstellen. Deze moeten toegankelijk zijn voor jouw klanten, zodat zij weten welke voorwaarden jij hanteert bij leveringen.

Naast deze vier hoofdpunten is het verstandig om in jouw ondernemingsplan alvast rekening te houden met de volgende zaken:

Communicatie

Je moet natuurlijk bereikbaar zijn voor je klanten. En het is handig om na te denken over op welke wijze je bereikbaar wilt zijn voor jouw klanten en contacten. Neem je een vaste telefoonlijn of heb je genoeg aan een mobiel toestel. Wil je een eigen website waarop je te bereiken bent of heb je voldoende aan een e-mailadres? De antwoorden op deze vragen hebben ook weer gevolgen voor jouw investeringen en zullen goed doordacht moeten worden.

Werk en privé

Veel ondernemers beginnen een eigen bedrijf omdat ze onafhankelijk willen zijn. Vaak wordt dan de inbreuk op het privéleven vergeten. Zeker als je aan huis begint te werken moet je sterk in je schoenen staan om werk en privé gescheiden te houden. Maak daarom voor je begint goede afspraken met jezelf en het thuisfront. Daarnaast moet je als zelfstandige voldoende tijd reserveren voor de boekhouding, facturering en acquisitie. 

Hulp

Omdat sommige onderdelen van een ondernemingsplan niet gemakkelijk zijn om alleen in elkaar te zetten is het verstandig om ook je familie, vrienden en kennissen eens te laten kijken naar jouw uiteindelijke ondernemingsplan. Kom je er echt niet uit, dan zijn er vele professionele instanties die je kunnen helpen met de verschillende onderdelen uit je ondernemingsplan. Denk hierbij aan banken, KVK, accountants et cetera.

Enkele opmerkingen

Voorzie je ondernemingsplan van een goede inleiding, die kort en duidelijk is. Zo'n inleiding hoeft echt niet veel meer dan één pagina te zijn. Het gehele ondernemingsplan hoeft niet meer dan twintig pagina's te bevatten. Zorg voor een duidelijke structuur met een samenvatting, inhoudsopgave, paragrafen en bijlagen. In de samenvatting staan de belangrijkste conclusies: wat zijn je doelstellingen en hoe wil je die bereiken. Daarbij is een kort overzicht van je financiële plan ook van belang.

Deel deze pagina: