Kennisbank

Uurtarief berekenen als zzp'er

Ondernemer met rekenmachine

Je uurtarief bepalen kan een lastige opgave zijn, want op basis waarvan doe je dat? Voor zelfstandigen gelden geen standaard uurtarieven. Het uurtarief, ofwel je uurloon, bepaal je als zzp'er helemaal zelf. Wij helpen je hierbij graag op weg. Aan de hand van onderstaande zes factoren kun jij eenvoudig je zzp uurtarief berekenen

#1 Jouw kennis en vaardigheden

Als jij een vak uitoefent dat iedereen wel onder de knie heeft zal jouw uurtarief een stuk lager moeten liggen dan wanneer jij specifieke kennis hebt die nodig is voor een bepaalde opdracht. Zeker als die kennis vrijwel nergens aanwezig is. 

#2 De duur of omvang van de opdracht

Indien men jou ergens wil inhuren voor een klus van 4 uur zal jouw uurtarief een stuk hoger kunnen liggen dan wanneer jij een opdracht kunt krijgen waar 3 maanden werk in zit. Op zich logisch want je hoeft je dan 3 maanden geen enkele zorgen te maken over je inkomen. Kijk wel vooruit en bedenk dat je na drie maanden ook weer een opdracht moet binnenhalen.

Lees ook: 10 tips hoe je als zzp'er aan opdrachten komt

#3 De concurrentie

Als je een opdracht kunt krijgen waar men voor in de rij staat om te mogen uitvoeren zal je uit concurrentieoverwegingen wel eens je uurtarief moeten aanpassen. Opdrachtgevers weten dat ook en zullen daar gebruik van maken.

Het verwachtingspatroon van je opdrachtgever

In gesprekken met je opdrachtgever kun je al snel ontdekken hoe hard men jouw specialisme nodig heeft en wat de opdrachtgever verwacht te moeten betalen. Prijzen dienen ook marktconform te zijn. Een timmerman kan niet een veel hoger uurtarief vragen dan zijn collega’s. De opdrachtgever kent natuurlijk ook de gangbare uurtarieven in de markt.

#4 Hoe goed je kan onderhandelen over je uurtarief

Misschien wel een van de belangrijkste onderdelen is het onderhandelen over de prijs die je vraagt. Er zit altijd wel een marge in die je naar je toe kunt trekken. Opdrachtgevers weten dat ook en proberen zo voordelig mogelijk uit te zijn. Met name bij omvangrijkere opdrachten speelt dit een grote rol. Hoe graag wil je en hoeveel mensen staan in de rij bij deze opdrachtgever? Overspeel je hand niet door te hoog in te zetten, aan de andere kant moet je ook niet al te bang zijn. Een te laag tarief wekt argwaan. Bovendien, iets hoger inzetten, geeft je de mogelijk te dalen tot de grens die je zelf nog wilt accepteren.

#5 In hoeverre je rekening houdt met inkomens- en bedrijfsrisico's

Heb jij al een spaarpot voor later? Of een buffer zodat je het even uit kan houden als de inkomsten tegenvallen? En wat gebeurt er als je (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt? Allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. Je kunt je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, dat kost geld. Een financiële buffer aanleggen kost geld, sparen voor later kost geld. kortom, je zult voor het berekenen van je uurtarief als zzp'er rekening moeten houden met inkomens- en bedrijfsrisico's.

#6 Wat je netto overhoudt

Uitgaand van een inkomen dat je nodig hebt of wilt gaan verdienen spreken we van een taakstellend uurtarief. Je moet hiervoor je kosten goed kennen en in kaart brengen. Stel dat je per jaar een gewenst inkomen van € 25.000,- netto wilt verdienen. Wat moet dan je uurtarief zijn?

Om € 25.000,- netto te verdienen moeten al je kosten voor het bedrijf en de privébelastingen en sociale lasten hierbij opgeteld worden en verdeeld over het aantal declareerbare uren per jaar.

Voorbeeld berekenen uurtarief zzp'er

€ 25.000,- netto berekend naar bruto zal ongeveer € 32.000,- zijn. Jouw bedrijfskosten bedragen ongeveer € 12.000,- per jaar. Samen is dit € 44.000,-. Gedeeld door declarabele uren (1200) betekent dit een uurtarief van € 36,66 excl. btw. Of dit uurtarief haalbaar is hangt natuurlijk af van vraag en aanbod. Maar bovengenoemd tarief is wel een leidraad.

Indicaties uurloon zzp'ers

  • Een tegelzetter vraagt gemiddeld een tarief van 37,50 euro per uur
  • Een vrachtwagenchauffeur rijdt gemiddeld voor 28 euro per uur
  • Een IG'er of thuiszorgmedewerker rekent een tarief van 29 euro per uur
  • Journalisten doen het gemiddeld voor 65 euro per uur
  • Een ICT-consultant kost 75 euro per uur
  • Een interim-manager vraagt gemiddeld 110 euro per uur 

Let op: genoemde bedragen zijn willekeurige voorbeelden. Maak beslist een eigen berekening! Vergeet ook niet de btw te vermelden bij het communiceren van je uurtarief. Bovengenoemde bedragen zijn excl. btw.

Rekenmodel om je uurtarief te berekenen

Als lid van ZZP Nederland kun je gebruik maken van gratis rekenmodellen, waaronder een rekenmodel voor het berekenen van je uurtarief. Via dit rekenmodel bereken je welk uurtarief je dient te hanteren om een bepaald netto besteedbaar inkomen te realiseren. Belastingen en aftrekposten worden hierin meegenomen. 

Naar het uurtarief rekenmodel

Op deze pagina