Kennisbank

Wanneer is vennootschap onder firma (vof) interessant?

Als zzp’er wil je blijven groeien. Dat kan niet altijd alleen. Daarom is het soms interessant om een vof te beginnen: een vennootschap onder firma. Simpel gezegd heb je dan een eenmanszaak met meerdere eigenaren.

Wat is een vof?

Een vof is een onderneming van twee of meer personen. Iedereen die deel uitmaakt van de vof brengt iets in. Dit kan geld zijn, maar ook goederen of arbeid. Iedereen die meedoet wordt vennoot. Handig aan een vof is dat er geen minimumkapitaal nodig is om te starten.

Kenmerkend voor een vof is dat je met je hele privévermogen aansprakelijk bent voor de (eventuele) schulden van de onderneming. Daarom is het slim om een vennootschapscontract op te stellen, zodat onderlinge aansprakelijkheid kan worden beperkt.

Hoe richt je een vof op?

Een vof oprichten is relatief makkelijk. Waarom? Je hoeft er niet voor naar de notaris en de kosten zijn laag. Belangrijk is wel dat iedereen iets inbrengt. Dus geld, goederen (vaak iets tastbaars zoals gereedschap) of arbeid (persoonlijke tijd en inspanning). Zodra je dit duidelijk hebt, kan je de vof inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Wat staat er in een vof-contract?

Een vennootschapscontract is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Hierin staan de spelregels van je vof. Zonder zo’n contract is het vaak vragen om ruzie. Als vennoten geen vof-contract hebben gelden namelijk de ‘normale’ regels uit het wetboek en daarin zijn heel veel dingen niet geregeld. Zorg daarom dat de volgende gegevens in je vof-contract staan:

 • Algemene gegevens
  De bedrijfsnaam, een beschrijving van de activiteiten van het bedrijf en de namen van de vennoten.
 • Inbreng
  Wie brengt wat in op het gebied van geld, goederen en arbeid?
 • Bevoegdheid binnen de vof
  Het is slim om duidelijk af te spreken wat een vennoot wel of niet zonder overleg mag doen en voor welk bedrag. Zonder afspraken mag een vennoot namelijk altijd zonder medeweten van de overige vennoten alles doen, zoals een contract afsluiten voor het aankopen van een bedrijfsauto. Houd wel in je achterhoofd dat het lekker werkbaar moet blijven; het is niet handig dat er voor dagelijkse uitgaven en activiteiten zoals de lunch steeds overleg en toestemming nodig is.
 • Arbeidsbeloning en winst
  De arbeidsbeloning (salaris) is vaak een twistpunt en daarom belangrijk om op papier te zetten. Spreek af wat iedereen maandelijks uitgekeerd krijgt en zorg dat er altijd genoeg geld in de onderneming blijft om mee te werken.
 • Hoe stopt de vennootschap?
  Spreek van te voren af of de vof voor een bepaalde periode is of onbepaalde tijd. Zet ook in het contract hoe een vennoot er eventueel tussentijds uit kan stappen. Daarnaast is het handig om te noteren wanneer de vof helemaal stopt, bijvoorbeeld bij schuldsanering van een vennoot.
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  Als ondernemer ben je niet verzekerd voor werknemersverzekeringen zoals de WW. Hiervoor moet je dus zelf iets regelen. Eerst als zzp’er en nu ook als vennoot. Denk ook aan afspraken als: hoe lang moet er bij ziekte worden doorbetaald? En heb je recht op een deel van de winst als je wel bent verzekerd?
 • Doorgaan met het bedrijf
  Als een vennoot uittreedt of overlijdt, betekent dat volgens de wet dat de vof is geëindigd. Maar vaak willen de anderen wel dat het bedrijf doorgaat; maak hier dus ook afspraken over.
 • Waardebepaling
  Zorg dat je vastlegt hoe wordt bepaald wat een vennoot krijgt wanneer hij of zij stopt. Een vennoot heeft recht op zijn eigen inbreng, een deel van waarde van het bedrijf of moet juist bijbetalen.
 • Geschillen
  Niet leuk, maar komen wel vaak voor. Het is goed om vooraf te bepalen hoe je dat gaat oplossen. Bijvoorbeeld met bemiddeling of met tussenkomst van arbitrage of een rechter.

Aansprakelijkheid en een vof 

Binnen een vennootschap onder firma ben je met je hele privévermogen aansprakelijk voor schulden van je onderneming. Ook als een andere vennoot die schulden maakt. Belangrijk om te weten is dat als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, je partner ook volledig aansprakelijk zal zijn voor eventuele verliezen in de onderneming.

Schuldeisers maken natuurlijk wel eerst aanspraak op het vermogen van de onderneming zelf, maar kunnen daarna dus ook aanspraak maken op je privévermogen en dat van je echtgeno(o)t(e).

Wat is een man-vrouwfirma?

Je kan een vof ook oprichten met je partner. Dat noem je dan een man-vrouwfirma. Het voordeel hier is dat de Belastingdienst beide partners als zelfstandig ondernemer ziet. Dit levert je dus dubbel belastingvoordeel op omdat je allebei gebruik mag maken van ondernemingsregelingen. Een nadeel is wel dat bij een man-vrouwfirma beiden aansprakelijk zijn met hun privévermogen. De Belastingdienst checkt ook extra streng bij man-vrouwfirma’s of beide partners écht aan het werk zijn in de onderneming en dus als ondernemer gelden voor de inkomstenbelasting.

Het verschil tussen een vof en een maatschap

Het verschil tussen een vof en een maatschap zit in de aansprakelijkheid. Beiden zijn namelijk een rechtsvorm voor een onderneming met meerdere personen. Maar een vof is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en een maatschap juist wel.

 • De vennoten zijn bij een vof altijd zelf verantwoordelijk voor alle schulden. Ook als die door een andere vennoot zijn gemaakt.
 • Maten van een maatschap zijn niet aansprakelijk voor alle schulden, maar slechts voor een gelijk deel van alle schulden. Daarnaast kan een opdrachtgever er bij een maatschap voor kiezen om een maat volledig aansprakelijk te stellen, als dat degene is aan wie specifiek de opdracht is verleend.

Lees ook:

Op deze pagina