ZZP en BV

Ondernemen

Het lijkt mooi, een bv als ZZP'er, maar bedenk enkele zaken voordat u van uw eenmanszaak een bv maakt. Natuurlijk zijn er enkele voordelen zoals aansprakelijkheid en het belastingvoordeel van een bv bij exorbitante winsten. Hoewel het met die aansprakelijkheid lang niet altijd voordeel geeft.


BV fiscaal aantrekkelijk bij hoge winst

Het omslagpunt waarop een bv fiscaal aantrekkelijker wordt dan een eenmanszaak ligt in 2016 rond de € 150.000, - (winst na aftrek van kosten). U dient te beseffen dat een aantal belastingvoordelen die een eenmanszaak heeft komen te vervallen bij een bv. Bijvoorbeeld de MKB-winstvrijstelling en ondernemersaftrek.

Bij lagere bedragen dan een winst van € 150.000,- kan een bv een optie zijn in verband met aansprakelijkheid en loskoppeling van privévermogen. Er spelen dan bij de keuze tussen een eenmanszaak en een bv andere motieven dan alleen het betalen van een lagere belasting. Bijvoorbeeld de juridische (en daarmee financiële) risico´s. Als de gevaren groot zijn dan kan dit een reden zijn om voor een bv te kiezen om aansprakelijkheidsrisico´s te vermijden.

Voor het overige wordt uw bv gewoon gezien als een onderneming en persoonlijk bent u in dienst van de bv. De bv dient loonbelasting in te houden en premies af te dragen, het lijkt dus sterk op het loondienstverband wat u waarschijnlijk vroeger had. Maar, bent u zelf directeur-grootaandeelhouder van de bv, dan bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt doorgaans ook voor meewerkende familieleden.

Eenmanszaak (ZZP) in plaats van bv

Privépersonen (lees ZZP'ers) hebben een fiscale vrijstelling voor de eerste 14% MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en ga zo maar door. Handige mensen met een bv die denken zichzelf een bijzonder laag salaris uit te keren en daarmee de belastingen en premies te kunnen ontlopen worden door de belasting snel ontmaskerd als “windhappers”. De Belastingdienst slaat u aan voor een “gebruikelijk” salaris en handelt daar naar. Over dit gebruikelijk loon moet de bv dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden.

Gerelateerde boeken

Vennootschapsbelasting

De bv wordt beschouwd als de ondernemer. De bv betaalt over de winst vennootschapsbelasting. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor 2017 (net als in 2011/12/13/14/15 en 16) is als volgt: 20% over de eerste € 200.000, -- van het belastbare bedrag, en 25% over het belastbare bedrag wat meer is dan € 200.000, -.

Voor 2009 en 2010 gelden de volgende tarieven voor de vennootschapsbelasting. De eerste schijf is 20% over de eerste € 200.000, -. De tweede tariefschijf is 25,5% over het bedrag meer dan €  200.000, -.

Dividend

Dividend uitkeren heeft ook niet veel zin bij een normaal inkomen. Als de bv dividend uitkeert op uw aandelen, houdt de bv dividendbelasting in.

Verplichtingen van een bv

Een bv heeft veel verplichtingen zoals het deponeren van een jaarrekening. Voor meer info zie de website van de KVK, klik hier

Conclusie bv

Een bv is eigenlijk alleen maar zinvol als u flinke winst maakt en een behoorlijk risico aangaat. Oneigenlijk gebruik, zoals vrijwaring van het gezien worden van de werkrelatie als een loondienstverband is onzinnig, omslachtig, kostbaar en overbodig. Diverse instanties bieden voordelige bv's, vaak tegen een huurbedrag, maar laat u eerst voorlichten door een deskundige voordat u verplichtingen aangaat.

De dga van een bv

Zelfstandigen die een nv of bv hebben waarbij zij minimaal 5% aandelen in een bv of nv heeft zijn directeur groot aandeelhouders (dga´s). 

Omdat een dga eigenlijk iemand is die in dienst is bij zijn eigen onderneming, moet hij een salaris genieten van die onderneming volgens de gebruikelijkloonregeling. De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang op € 45.000 (2017) komt te liggen. 

Link: Gebruikelijk loon

Deel deze pagina: