Zzp en bv

Ondernemen

Het lijkt mooi, een bv als zzp'er, maar bedenk enkele zaken voordat je van jouw eenmanszaak een bv maakt. Natuurlijk zijn er enkele voordelen zoals aansprakelijkheid en het belastingvoordeel van een bv bij exorbitante winsten. Hoewel het met die aansprakelijkheid lang niet altijd voordeel geeft.


Bv fiscaal aantrekkelijk bij hoge winst

Het omslagpunt waarop een bv fiscaal aantrekkelijker wordt dan een eenmanszaak ligt in 2019 rond de € 150.000, - (winst na aftrek van kosten). Je dient te beseffen dat een aantal belastingvoordelen die een eenmanszaak heeft komen te vervallen bij een bv. Bijvoorbeeld de MKB winstvrijstelling en ondernemersaftrek.

Bij lagere bedragen dan een winst van € 150.000,- kan een bv een optie zijn in verband met aansprakelijkheid en loskoppeling van privévermogen. Er spelen dan bij de keuze tussen een eenmanszaak en een bv andere motieven dan alleen het betalen van een lagere belasting. Bijvoorbeeld de juridische (en daarmee financiële) risico´s. Als de gevaren groot zijn dan kan dit een reden zijn om voor een bv te kiezen om aansprakelijkheidsrisico´s te vermijden.

Voor het overige wordt jouw bv gewoon gezien als een onderneming en persoonlijk ben je in dienst van de bv. De bv dient loonbelasting in te houden en premies af te dragen, het lijkt dus sterk op het loondienstverband wat je misschien vroeger had. Maar, ben je zelf directeur-grootaandeelhouder van de bv, dan ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt doorgaans ook voor meewerkende familieleden.

Eenmanszaak (zzp) in plaats van bv

Privépersonen (lees zzp'ers) hebben een fiscale vrijstelling voor de eerste 14% MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en ga zo maar door. Handige mensen met een bv die denken zichzelf een bijzonder laag salaris uit te keren en daarmee de belastingen en premies te kunnen ontlopen worden door de belasting snel ontmaskerd als “windhappers”. De Belastingdienst slaat je aan voor een “gebruikelijk” salaris en handelt daar naar. Over dit gebruikelijk loon moet de bv dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden.

Gerelateerde boeken

Vennootschapsbelasting

De bv wordt beschouwd als de ondernemer. De bv betaalt over de winst vennootschapsbelasting. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor 2019 is als volgt: 19% over de eerste € 200.000, -- van het belastbare bedrag (was 20% in 2017 en 2018), en 25% over het belastbare bedrag wat meer is dan € 200.000, -.

In 2020 en 2021 wordt de vennootschapsbelasting stapsgewijs verlaagd. Lees meer.

Dividend

Dividend uitkeren heeft ook niet veel zin bij een normaal inkomen. Als de bv dividend uitkeert op jouw aandelen, houdt de bv dividendbelasting in.

Verplichtingen van een bv

Een bv heeft veel verplichtingen zoals het deponeren van een jaarrekening. Voor meer info zie de website van de KVK, klik hier

Conclusie bv

Een bv is eigenlijk alleen maar zinvol als je flinke winst maakt en een behoorlijk risico aangaat. Oneigenlijk gebruik, zoals vrijwaring van het gezien worden van de werkrelatie als een loondienstverband is onzinnig, omslachtig, kostbaar en overbodig. Diverse instanties bieden voordelige bv's, vaak tegen een huurbedrag, maar laat je eerst voorlichten door een deskundige voordat je verplichtingen aangaat.

De dga van een bv

Zelfstandigen die een bv of bv hebben waarbij zij minimaal 5% aandelen in een bv of bv heeft zijn directeur groot aandeelhouders (dga's). 

Omdat een dga eigenlijk iemand is die in dienst is bij zijn eigen onderneming, moet hij een salaris genieten van die onderneming volgens de gebruikelijkloonregeling. De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang op € 45.000 (2019) komt te liggen. 

Link: Gebruikelijk loon

Deel deze pagina: