Kennisbank

Alles over een bv starten als zzp’er

Ondernemer winkel BV

Als zzp’er heb je meerdere rechtsvormen om je onderneming te starten, bijvoorbeeld als eenmanszaak of als besloten vennootschap (bv). Veel starters kiezen voor een eenmanszaak, maar soms is het ook interessant om te kiezen voor een bv.

Wat is een besloten vennootschap (bv) precies?

Een bv is een bepaalde rechtsvorm voor een bedrijf. Een bv wordt gezien als een zelfstandige entiteit; een rechtspersoon. Dit betekent dat de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden.

Vaak wordt gedacht dat je een bv verplicht met anderen moet oprichten, dit is echter niet zo. Je kan een bv ook alleen oprichten. Je bent dan als bestuurder in dienst van de bv en je handelt uit naam van de bv.

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht van een bv ligt dus bij deze aandeelhouders. Als zzp’er ben je vaak naast bestuurder van je bv ook de enige aandeelhouder, dus directeur en grootaandeelhouder in één. Je bent directeur grootaandeelhouder (dga) als je minimaal 5% aandelen in een bv of meer hebt.

Welke verplichtingen heeft een bv?

Een bv heeft drie belangrijke verplichtingen per jaar:

 • De bv is verplicht de dga jaarlijks een minimum van € 56.000 (2024) uit te keren. 
 • De bv is verplicht elk jaar een jaarrekening op te stellen en die op te sturen naar de KvK (te deponeren).
 • Heb je voor meer dan 25% belang in een bv? Dan heb je een UBO-meldplicht.

Wat is het verschil tussen een bv en een eenmanszaak?

De twee grootste verschillen voor een zzp’er tussen een bv en een eenmanszaak zitten hem in de persoonlijke aansprakelijkheid en de belastingvoordelen.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak ben je voor 100% aansprakelijk voor eventuele schulden van je bedrijf, zowel zakelijk als privé. Bij een bv ben je als persoon meestal niet aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf, tenzij jij je taak als bestuurder ‘onbehoorlijk vervult’. De Belastingdienst doelt hiermee op ernstig verwijt, zoals het afsluiten van een lening tegen een veel te hoge rente.

Maar in principe komt dit niet zo snel voor en ben je met een bv privé dus niet aansprakelijk voor de eventuele schulden van je bedrijf.

Belastingvoordelen

De belastingvoordelen werken anders bij een eenmanszaak dan bij een bv. Als eigenaar van je eenmanszaak betaal je bijvoorbeeld inkomstenbelasting over de nettowinst van je bedrijf. Ook mag je gebruik maken van fiscale regelingen en aftrekposten die er speciaal voor eenmanszaken zoals de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling  en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als zzp’er met een bv ben je in loondienst van je eigen bv, waardoor je net als andere werknemers in Nederland inkomstenbelasting betaalt over je loon. Maar als zzp’er met een bv ben je vaak ook grootaandeelhouder van je bv, waardoor je automatisch de dividendbelasting moet betalen (belasting over de winstuitkering van de bv aan de aandeelhouder). Ook ben je verplicht om met een bv vennootschapsbelasting te betalen.

Wanneer kies je voor een eenmanszaak of bv?

Simpelweg bepalen 2 zaken je keuze:

 • je winst: ZZP Nederland is van mening dat het pas zin heeft om een bv te starten als je een winst van €150.000 of meer maakt met je bedrijf. Vanaf dit bedrag haal je er namelijk pas fiscaal voordeel uit.
 • aansprakelijkheid: Wil je geen aansprakelijkheid dragen voor je onderneming dan kies je een bv (zie uitleg in bovenstaande alinea).

Het oprichten van een bv kost meer dan een eenmanszaak, maar daar staat wel tegenover dat de belastingtarieven voor een bv lager zijn (mits je voldoende omzet maakt met je bedrijf). Je kunt ook altijd beginnen als eenmanszaak en later doorgroeien naar een bv. Dit gebeurt vaak omdat het bedrijf groeit en je niet meer met je privévermogen aansprakelijk wilt zijn.

Lees ook:

Hoe richt je een bv op?

Het is relatief eenvoudig om een bv op te richten. Er zijn twee dingen die je moet doen:

 • Je moet je bv inschrijven bij de KvK (á € 75,-);
 • Je moet een akte laten opmaken door de notaris (á € 500-€ 1000).

De notaris legt vast de naam en het doel van je bv vast, de regels voor uitgifte en overdracht van aandelen, de wijze van benoeming van het bestuur en de ontbinding van de bv.

Per 1 juli 2023 hoef je niet meer per se bij de notaris langs, maar dan mag dat online. De notaris stelt een akte op die je samen via videobellen doorneemt. Je identificeert je met een digitaal identificatiemiddel. Je ondertekent de akte online met je handtekening.

Hoe zet je een eenmanszaak om naar een bv?

Een eenmanszaak omzetten naar een bv is helemaal niet ingewikkeld. Wel moet je weten dat hier 3 manieren voor zijn, die allemaal net even iets anders werken. De eerste is heel eenvoudig, manier 2 en 3 lijken op elkaar maar zijn een stuk ingewikkelder. 

Manier 1: overschrijven bij de KvK (omzetten zonder inbreng)

Het makkelijkst, goedkoopst en snelst is om je bv in te schrijven bij de KvK. Wanneer je dit doet, moet je aangeven dat je wilt dat je eenmanszaak wordt voortgezet in de bv. Je eenmanszaak wordt dan automatisch uitgeschreven. Het voordeel hiervan? Je oprichtingsdatum gaat mee in de bv, wat handig is wanneer je financiering nodig hebt van een bank. Die ziet dan namelijk dat je al langere tijd bezig bent met de onderneming.

Manier 2: ruisend inbrengen van je onderneming in een bv

Dit klinkt een stuk ingewikkelder en dat is het ook. Met deze methode verkoop je feitelijk je huidige onderneming aan een derde: je nieuwe bv. Inbrengen van een onderneming in een bv betekent tevens dat jij als ondernemer je onderneming staakt. En als jij je eenmanszaak ‘sluit’, betekent dat je de ‘stakingswinst’ moet afrekenen bij de Belastingdienst.

Stakingswinst bestaat onder andere uit: stille reserves, fiscale reserves en goodwill.

Met deze manier van omzetten moet de eigenaar van de eenmanszaak aan 2 voorwaarden (die je met je notaris regelt) voldoen:

 • vóór 1 april moet je bij de Belastingdienst kenbaar maken dat je de jouw onderneming ruisend wilt inbrengen bij de bv. Dit kan ook ook met terugwerkende kracht. Met andere woorden: wanneer je voor 1 april van een kalenderjaar een intentieverklaring opstelt en instuurt voor een bv, dan worden de resultaten van 1 januari van dat kalenderjaar aan de bv toegerekend;
 • vóór 1 oktober moet je daadwerkelijk een bv hebben opgericht.

Er komt een groot voordeel bij ruisend inbrengen. De belastingheffing over je stakingswinst kan je namelijk uitstellen!

Hoe dat werkt? Even goed opletten.

Jouw nieuwe bv is een toegestane verzekeraar van lijfrente. Door dit te bedingen bij je bv zorg je op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen. Je krijgt namelijk periodiek uitbetaald vanaf een moment dat het jouw uitkomt.

Met andere woorden: als ondernemer kost het je niks, maar je hebt wel recht op stakingsaftrek en op de aftrek premie stakingswinstlijfrente. Bespreek deze constructie altijd eerst met je notaris.

Manier 3: geruisloos inbrengen van je eenmanszaak in een bv

Het voordeel van een eenmanszaak geruisloos inbrengen in een bv is dat je onderneming zonder heffing van inkomstenbelasting wordt omgezet. Dit betekent dat de bv in plaats treedt van de ondernemer en verder gaat met dezelfde boekwaarden.

Aan deze manier van omzetten zitten wel een aantal voorwaarden verbonden:

 • er moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst;
 • daarna moet er een akkoordverklaring worden getekend voor de standaardvoorwaarden, denk aan een vervreemdingsverbod op de aandelen in de bv voor de eerste 3 jaar.

In tegenstelling tot een ruisende inbreng is er bij een geruisloze inbreng sprake van een terugwerkende kracht van 9 maanden. Dit betekent dat er een intentieverklaring voor 1 oktober van het kalenderjaar moet worden opgesteld en ingeleverd moet worden bij de Belastingdienst.

Daarna heb je tot 1 april van het volgende kalenderjaar de tijd om de bv ook echt op te richten en je bedrijf in te brengen.

De dga van een bv

Zelfstandigen die een bv of bv hebben waarbij zij minimaal 5% aandelen in een bv of bv heeft zijn directeur groot aandeelhouders (dga's). 

Omdat een dga eigenlijk iemand is die in dienst is bij zijn eigen onderneming, moet hij een salaris genieten van die onderneming volgens de gebruikelijkloonregeling. Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is ten minste € 56.000 in 2024 (in 2023 € 41.000 en in 2022 is dat € 48.000).

Zie ook:

Gebruikelijk loon

 

Op deze pagina