Kennisbank

Is een bv interessant als zzp'er?

Het is mogelijk om op eenvoudige wijze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten. Maar wanneer is het verstandig om een bv op te richten?

Bv niet interessant voor de meeste zzp’ers

Doordat de eis van een minimumstartkapitaal van € 18.000,- is vervallen, is het oprichten van een bv voor veel mensen gemakkelijker geworden. Naast de kapitaalseis is ook een accountantsverklaring bij inbreng in natura komen te vervallen. Het kan dus allemaal wat simpeler. Maar is een bv wel een interessante rechtsvorm voor een kleine ondernemer?  

ZZP Nederland is van mening dat een bv opzetten pas zinvol is als er binnen de bv een forse winst gemaakt wordt. Bij bedragen van € 150.000,- of meer winst begint een bv redelijke voordelen op te leveren.

Wanneer is een bv interessant

 • Belastingvoordeel? Een bv is fiscaal pas interessant als er een winst van €150.000 of meer gemaakt wordt. Dat komt doordat de directeur van een bv bij de bv in loondienst komt en daarmee gewoon weer werknemer is geworden. Dat betekent dat de directeur loonbelasting moet betalen, compleet met sociale premies. 

  Het gebruikelijk loon van een directeur groot aandeelhouder moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:
  - het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  - het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
  -ten minste € 56.000 in 2024 (in 2022 is dat € 48.000 en in 2023 € 51.000)
 • Zelfstandigenaftrek vervalt! De directeur van de bv heeft geen recht op zelfstandigenaftrek. Ook voor startersaftrek komt een bv niet in aanmerking.
 • Geen MKB-winstvrijstelling! Een bv heeft geen recht op de aftrekpost MKB-winstvrijstelling
 • Beperkte aansprakelijkheid maar ten dele waar! De directeur van een bv is niet meer rechtstreeks aansprakelijk ingeval de bv failliet gaat. Dat lijkt veilig, maar als de bv failliet gaat door overduidelijk wanbeleid kan de directeur alsnog aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast geldt de regel dat als de bv een lening bij een bank aangaat de bank meestal vraagt om privé mee te tekenen in verband met een onderpand. Daarbij is de directeur ook privé aansprakelijk als er iets mis gaat.

Belastingvoordeel minimaal

De belastingvoordelen van een bv zijn dus niet zo groot als verondersteld wordt. Over de uiteindelijke winst die na salaris, loonbelastingafdracht en sociale premies van de directeur overblijft wordt de winst in eerste instantie belast met vennootschapsbelasting tegen 19% in 2024 (bij een winst tot € 200.000,-). Als de directeur dit bedrag naar privé wil brengen, dan houdt de bv 15% dividendbelasting in. In de aangifte inkomstenbelasting geef je onder reguliere voordelen het bruto dividend aan. Hierover betaal je aanmerkelijk belang. Tot € 67.000 is dat 24,50% belasting. Over inkomen uit aanmerkelijk belang vanaf € 67.000 betaal je 33% belasting. De ingehouden dividendbelasting geef je aan onder te verrekenen ingehouden dividendbelasting en wordt hiermee verrekend. Gemiddeld betekent dit dus een behoorlijke belastingdruk over de winst die overblijft na het salaris van de directeur.

Voorbeeld

Als je een bruto dividend hebt van € 10.000 dan houdt de bv hierop 15% dividendbelasting in. Je ontvangt dan netto € 8.500 dividend.

In je aangifte geef je onder reguliere voordelen het bruto dividend aan van € 10.000. Over 2024 betaalt je € 2.450 inkomstenbelasting. De ingehouden dividendbelasting van € 1.500 wordt hiermee verrekend. Je geeft dit aan onder te verrekenen ingehouden dividendbelasting.

Alles over bv starten als zzp'er

Op deze pagina