Kennisbank

Banksparen als aanvulling op je pensioen

oudere pensioen man

Veel zzp’ers hebben geen enkele voorziening getroffen voor pensioen. Op zich begrijpelijk bij startende zzp’ers, maar ook een zzp’er wil van zijn pensioen genieten zonder op een houtje te moeten bijten. Voor jouw pensioen kan je een lijfrenteverzekering afsluiten op de klassieke manier, maar gezien de relatief hoge kosten is hiervoor nog weinig belangstelling. Zelf sparen lijkt een beter alternatief. De overheid heeft in 2008 een fiscaal gunstige regeling bedacht voor zelfstandigen die willen sparen: Banksparen.

Banksparen voor zelfstandigen

Banksparen lijkt een “gewone” spaarrekening bij een bank waarop je rente ontvangt. Banksparen is echter niet zo maar een spaarrekening. Het is sparen op een geblokkeerde rekening met fiscaal voordeel. Het is bedoeld als sparen voor jouw pensioen en het bedrag dat je jaarlijks spaart kan je van jouw bruto inkomen aftrekken. Je betaalt minder inkomstenbelasting en spaart het volledige bruto bedrag voor jouw pensioen. Er kan naar keuze één keer per jaar ingelegd worden of je kan periodiek bijstorten. Sparen is niet verplicht, maar het is wel verstandig periodiek in te leggen, zodat je op jouw pensioendatum voldoende kapitaal bij elkaar hebt gespaard. Het kapitaal is niet vrij opneembaar en de (pensioen)uitkeringen worden te zijner tijd belast. Eerder opnemen heeft fiscale gevolgen.

Banksparen, geen levenslang pensioen

Banksparen kent twee delen. Je spaart eerst tot aan jouw pensioen. Dat is de “opbouwrekening”. Als je stopt met werken, dan stort je het gespaarde kapitaal op een “uitkeringsrekening”.  Dat is deel twee. De uitkeringsrekening keert echter niet een levenslang pensioen uit, maar je bepaalt op dat moment hoe lang en hoe vaak je de uitkeringen (jouw “aanvullend pensioen”) wilt ontvangen. Dat kan maximaal 20 jaar duren.

Banksparen, rendement

Banksparen levert doorgaans een hogere rente op dan een gewone spaarrekening. Door de lage rente is het rentevoordeel nu echter te verwaarlozen. Toch kan het de moeite waard zijn om te sparen op een bankspaarrekening. De inleg is fiscaal aftrekbaar waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt en over het spaarsaldo betaal je geen vermogensrendementsheffing. Je kan zowel variabel sparen (geen gegarandeerde opbrengst op de einddatum) als tegen een vast tarief. De rente wordt in dat geval vastgezet op het moment dat je stort en je weet precies waar je aan toe bent.

Banksparen en beleggen

Banksparen kan gecombineerd worden met een belegging in een fonds. Je bepaalt zelf of je wel of niet wilt beleggen en wanneer. Bij Banksparen kan je meestal zonder aan- en verkoopkosten in een beleggingsfonds van dezelfde maatschappij deelnemen, maar verplicht is dit niet.

Het bedrag dat je kan sparen is jaarlijks aan een maximum gebonden

Het totale bedrag dat je mag sparen is begrensd. Afhankelijk van jouw aantoonbaar pensioentekort ontstaat er jaarruimte. Jouw adviseur kan hiervoor samen met jou een berekening  maken.

Tussentijds beëindigen Banksparen is niet verstandig

Een bankspaarrekening is in beginsel bedoeld voor jouw pensioen. Toch kan het voorkomen dat je door financiële problemen de overeenkomst moet beëindigen voor de einddatum. Je kan er dan ook voor kiezen niets meer in te leggen, dat heeft geen fiscale consequenties. Wil of moet je de rekening echter tussentijds opheffen? Dan betaal je aan de fiscus een boete van 20% (revisierente) over het hele kapitaal. Bovendien moet er ook inkomstenbelasting (altijd het maximumtarief) over het kapitaal worden ingehouden. Dit is een verplichting van de Belastingdienst. Je verrekent deze ingehouden belasting achteraf met jouw eigen aangifte, zodat het belastingpercentage misschien iets voordeliger uitvalt. Tussentijds afkopen is niet verstandig. 

Depositogarantiestelsel

Jouw geld valt bij faillissement van de bank onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandse overheid (check of de bank waarbij je spaart hieronder valt).

Overlijdensrisicodekking

Bij Banksparen spaar je voor later. Je begint met sparen en eindigt met een bepaald kapitaal. Als je overlijdt voor de beoogde pensioendatum, is alleen het tot dan gespaarde bedrag beschikbaar. Er is niet standaard vanaf het begin voldoende nabestaanden pensioen voor jouw partner geregeld. Je kan daarom tegelijkertijd ook een dalende overlijdensrisicoverzekering afsluiten zodat op elk moment ook jouw partner verzorgd achterblijft. Bij overlijden keert de verzekering uit en de bank keert het kapitaal dat je tot dan bij elkaar hebt gespaard (periodiek) uit aan jouw nabestaande. Naarmate je meer hebt gespaard is het bedrag dat de verzekeraar van de overlijdensrisicoverzekering moet uitkeren ook steeds lager. Een dalende overlijdensrisicoverzekering is altijd voordeliger dan een gelijkblijvende dekking.

Kosten banksparen

Voor het afsluiten van een bankspaarrekening wordt geen provisieregeling aan een tussenpersoon betaalt en geen overige kosten in rekening gebracht. De rente wordt over jouw saldo bijgeschreven en over de bijgeschreven rente krijg je ook weer rente. Banksparen lijkt simpel, echter het advies (hoeveel moet je sparen voor pensioen, waarmee moet je rekening houden) is persoonlijk en complex. Wetgeving (WFT) vereist dat je een passend advies krijgt. Dit passend advies is echter niet kosteloos.

Op deze pagina