ZZP Banksparen

Financieel

Banksparen: alternatief of aanvulling voor ZZP Pensioen

Veel ZZP’ers hebben geen enkele voorziening getroffen voor pensioen. Op zich begrijpelijk bij startende ZZP’ers, maar ook een ZZP’er wil van zijn pensioen genieten zonder op een houtje te moeten bijten. Voor uw pensioen kunt u een lijfrenteverzekering afsluiten op de klassieke manier, maar gezien de relatief hoge kosten is hiervoor nog weinig belangstelling. Zelf sparen lijkt een beter alternatief. De overheid heeft in 2008 een fiscaal gunstige regeling bedacht voor zelfstandigen die willen sparen: Banksparen.

Banksparen voor zelfstandigen

Banksparen lijkt een “gewone” spaarrekening bij een bank waarop u rente ontvangt. Banksparen is echter niet zo maar een spaarrekening. Het is sparen op een geblokkeerde rekening met fiscaal voordeel. Het is bedoeld als sparen voor uw pensioen en het bedrag dat u jaarlijks spaart kunt u van uw bruto inkomen aftrekken. U betaalt minder inkomstenbelasting en spaart het volledige bruto bedrag voor uw pensioen.  Er kan naar keuze één keer per jaar ingelegd worden of u kunt periodiek bijstorten. Sparen is niet verplicht , maar het is wel verstandig  periodiek in te leggen, zodat u op uw pensioendatum voldoende kapitaal bij elkaar heeft gespaard.  Het kapitaal is niet vrij opneembaar en de (pensioen)uitkeringen worden t.z.t. belast. Eerder opnemen heeft fiscale gevolgen.


Banksparen, geen levenslang pensioen

Banksparen kent twee delen. U spaart eerst tot aan uw pensioen. Dat is de “opbouwrekening”. Als u stopt met werken, dan stort u het gespaarde kapitaal op een “uitkeringsrekening”.  Dat is deel twee. De uitkeringsrekening keert echter niet een levenslang pensioen uit, maar u bepaalt op dat moment hoe lang en hoe vaak u de uitkeringen (uw “aanvullend pensioen”) wilt ontvangen. Dat kan maximaal 20 jaar duren.

Banksparen, rendement

Banksparen levert doorgaans een hogere rente op dan een gewone spaarrekening. Door de historisch lage rente is het rentevoordeel nu echter te verwaarlozen. Toch kan het de moeite waard zijn om te sparen op een bankspaarrekening. De inleg is fiscaal aftrekbaar waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt en over het spaarsaldo betaalt u geen vermogensrendementsheffing. U kunt zowel variabel sparen (geen gegarandeerde opbrengst op de einddatum) als tegen een vast tarief. De rente wordt in dat geval vastgezet op het moment dat u stort en u weet precies waar u aan toe bent.

Banksparen en beleggen

Banksparen kan gecombineerd worden met een belegging in een fonds. U bepaalt zelf of u wel of niet wilt beleggen en wanneer. Bij Banksparen kunt u meestal zonder aan- en verkoopkosten in een beleggingsfonds van dezelfde maatschappij deelnemen, maar verplicht is dit niet.

Het bedrag dat u kunt sparen is jaarlijks aan een maximum gebonden

Het totale bedrag dat u mag sparen is begrensd. Afhankelijk van uw aantoonbaar pensioentekort ontstaat er jaarruimte. U kunt ook gebruik maken van de (Fiscale) Oudedag Reserve (OR). Uw adviseur kan hiervoor samen met u een berekening  maken.

Gerelateerd product

Tussentijds beëindigen Banksparen is niet verstandig

Een bankspaarrekening is in beginsel bedoeld voor uw pensioen. Toch kan het voorkomen dat u door financiële problemen de overeenkomst moet beëindigen voor de einddatum. U kunt er dan ook voor kiezen niets meer in te leggen, dat heeft geen fiscale consequenties. Wilt of moet u de rekening echter tussentijds opheffen? Dan betaalt u aan de fiscus een boete van 20% (revisierente) over het hele kapitaal. Bovendien moet er ook inkomstenbelasting (altijd het maximumtarief van 51,95%) over het  kapitaal worden ingehouden. Dit is een verplichting van de Belastingdienst. U verrekent deze ingehouden belasting achteraf met uw eigen aangifte, zodat het belastingpercentage misschien iets voordeliger uitvalt. De totale inhouding bij tussentijds afkopen is dus (maximaal) 71,95%. Tussentijds afkopen is niet verstandig. 

Opgebouwd tegoed is privévermogen

Het door u gespaarde Bankspaartegoed is privévermogen. Voor zelfstandig ondernemers die failliet gaan, betekent dit dat het totale privévermogen opgeëist kan worden. Ook het gedeelte dat u heeft gespaard via Banksparen kan in beslag genomen worden.

Depositogarantiestelsel

Uw geld valt bij faillissement van de bank onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandse overheid (check of de bank waarbij u spaart hieronder valt).

Overlijdensrisicodekking

Bij Banksparen spaart u voor later. U begint met sparen en eindigt met een bepaald kapitaal. Als u overlijdt voor de beoogde pensioendatum, is alleen het tot dan gespaarde bedrag beschikbaar. Er is niet standaard vanaf het begin  voldoende nabestaanden pensioen voor uw partner geregeld. U kunt daarom tegelijkertijd ook een dalende overlijdensrisicoverzekering afsluiten zodat op elk moment ook uw partner verzorgd achterblijft. Bij overlijden keert de verzekering uit en de bank keert het kapitaal dat u tot dan bij elkaar heeft gespaard (periodiek) uit aan uw nabestaande. Naarmate u meer heeft gespaard is het bedrag dat de verzekeraar van de overlijdensrisicoverzekering moet uitkeren ook steeds lager. En dalende overlijdensrisicoverzekering is altijd voordeliger dan een gelijkblijvende dekking.

Banksparen en kosten

Voor het afsluiten van een bankspaarrekening wordt geen provisieregeling aan een tussenpersoon betaalt en geen overige kosten in rekening gebracht. De rente wordt over uw saldo bijgeschreven en over de bijgeschreven rente krijgt u ook weer rente. Banksparen lijkt simpel, echter het advies (hoeveel moet u sparen voor pensioen, waarmee moet u rekening houden) is persoonlijk en complex. Wetgeving (WFT) vereist dat u een passend advies krijgt.  Dit passend advies is echter niet kosteloos.

Documenten

  1.  
    Download (33 kB)

    PDF Bestand

Deel deze pagina: