Zzp Kleine Kredieten

Financieel

Financiering voor zzp'ers

Aan financiering van je eigen bedrijf zal je niet altijd ontkomen. Helaas is niet iedereen in de positie dat de financiering geheel uit eigen vermogen kan. Er zal dan elders geld vandaan moeten komen. Dan is een lening afsluiten een oplossing. Hieronder zie je verschillende mogelijkheden om je onderneming te financieren, door middel van een lening of op andere wijze.

Met een rekening-courantkrediet kan je bij de bank geld opnemen tot een bepaald afgesproken bedrag, de kredietlimiet.

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB)

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Jouw bank kan je alles vertellen over het BBMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten

Qredits

De overheid heeft ook in de gaten dat het voor zzp'ers steeds moeilijker is om kleine kredieten los te peuteren bij banken. Vandaar dat de overheid Qredits heeft bedacht. Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van € 50.000 onder garantstelling van het Rijk krijgen. Deelnemende banken zijn ABN AMRO, Rabobank, ING en Fortis. Naast het verstrekken van krediet krijgen ondernemers ook coaching en advies. Ook is het vanaf 1 december 2014 mogelijk om bij Qredits een hypothecair krediet aan te vragen tot 250.000 euro. Het hypothecair krediet wordt verstrekt voor de financiering van de aankoop van zakelijk onroerend goed. De looptijd van dit krediet is maximaal 20 jaar. Voor meer informatie over Qredits kan je terecht op de website van Qredits.

Qredits

Risicokapitaal

Risicokapitaal, venture-capital of durfkapitaal is kapitaal dat derden in de onderneming steken. Omdat zekerheden ontbreken, neemt de geldverstrekker meer risico dan gewoonlijk. Starters die veel geld moeten lenen, kunnen overwegen om een beroep te doen op zogeheten informal investors (vermogende particulieren) of op Particuliere Participatie Maatschappijen. Inmiddels is de term 'business angel' bekend in Nederland. Een business angel brengt naast geld ook ervaring, kennis en een netwerk mee. Hoe vindt je een business angel? Bijvoorbeeld via deze link.

Crowdfunding

Via crowdfunding wordt je onderneming gefinancierd door vele verschillende verstrekkers van kapitaal (de crowd), die allemaal voor een deel in de kapitaalbehoefte voorzien. Normaal gesproken gebeurt dit via internet op een crowdfundingplatform. Crowdfunding bestaat in verschillende vormen waarvan leningen in Nederland op dit moment de vorm is waar bedrijven het meeste geld mee ophalen. Het is echter ook mogelijk om een product of dienst voor te verkopen, of aandelen te verkopen via crowdfunding. Onder zzp’ers wordt crowdfunding steeds populairder omdat het naast een financieringsmethode ook als marketingtool kan worden ingezet. Het creëert ambassadeurs van je onderneming en zorgt voor extra publiciteit. 

Link: Crowdfunding

Leasing

Lease kent twee hoofdvormen: financial lease en operational lease. Bij zowel operational lease als financial lease koopt de leasemaatschappij voor je het gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier(s). Binnen deze twee vormen zijn vele varianten mogelijk.


Financial lease 
Bij financial lease heeft de leasemaatschappij alleen het juridische eigendom. Het economisch eigendom ligt bij de ondernemer. Het bedrijfsmiddel komt dan ook op de balans van de ondernemer te staan.

Operational lease
Bij operational lease heeft de leasemaatschappij zowel het economische als het juridische eigendom. De leasemaatschappij stelt het bedrijfsmiddel beschikbaar aan de ondernemer. Een voorbeeld van operational lease is het leasen van een auto.


Particuliere geldverstrekkers

Binnen de zakelijke markt voor kredieten zijn er onderhand ook allerlei partijen die niet alleen voor consumenten consumptief krediet verstrekken. Ook zzp’ers en kleine ondernemingen kunnen terecht bij aanbieders van leningen. Een voorbeeld van een dergelijke partij is Geldshop.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR)

Zodra je een lening afsluit wordt je geregistreerd bij het BKR. Deze beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem waarin de betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar. Het BKR registreert de volgende gegevens

  • het geleende bedrag of het bedrag dat je maximaal mag besteden
  • het moment waarop het krediet ontstond
  • de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer het krediet volledig moet zijn afgelost
  • de maand waarin het krediet daadwerkelijk is beëindigd
  • de kredietsoort
  • eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van het krediet.

Bij het BKR is een groot aantal financiële instellingen als deelnemer aangesloten. Alleen deze instellingen kunnen gegevens opvragen. Bij het BKR kan een deelnemer ook informatie over jouw leen- en aflosgedrag opvragen. Hierdoor heeft de deelnemer extra informatie om een beslissing over je kredietaanvraag te nemen.

BKR

Deel deze pagina: