Kennisbank

Opdrachtgever failliet? Dit moet je doen!

Portemonnee aan een slot

Opdrachtgever failliet

Helaas gebeurt het zzp’ ers maar al te vaak. Je bent hard bezig geweest met een opdracht, zo hard dat je al een tijdje niet meer hebt gekeken of je zuurverdiende geld wel is betaald. Na twee maanden besluit je toch maar eens aan de bel te trekken. Het blijft angstig stil bij de opdrachtgever. Wat blijkt? De opdrachtgever is failliet! Wat nu te doen? Wat zijn je rechten en plichten en hoe voorkom je een groot verlies. Lees vooral verder.

Faillissement

Als een ondernemer zijn schulden niet meer kan betalen, dan kan een faillissement uitgesproken worden door de rechtbank. Dat kan op drie manieren:

  1. de schuldeisers vragen een faillissement aan
  2. de ondernemer vraagt een faillissement aan
  3. het Openbaar Ministerie vraagt een faillissement aan (want er wordt geen belasting meer afgedragen)

Voor een faillietverklaring moet de opdrachtgever zijn rekeningen niet meer betalen, zijn er minimaal twee schuldeisers nodig en minimaal twee schulden (waarvan minstens één opeisbaar). Wordt een faillissement daadwerkelijk uitgesproken door de rechtbank, dan wordt een curator benoemd. Die beheert de failliete boedel en moet de schulden vereffenen. Daarnaast wordt een rechter-commissaris benoemd, die houdt dan weer toezicht op de curator.

Deal or no deal?

Nadat een faillissement wordt uitgesproken kan jouw opdrachtgever nog proberen om een 'deal' te sluiten met al zijn schuldeisers (waaronder dus jij als zzp’er). Dan biedt de opdrachtgever aan een deel van zijn schulden af te betalen, in ruil voor totale kwijtschelding. Over dat akkoord wordt gestemd tijdens de verificatievergadering. Allereerst wordt gekeken (geverifieerd) hoeveel schuld de opdrachtgever bij iedere crediteur heeft. Daarna moeten alle crediteuren er dan mee akkoord gaan dat ze maar een deel van hun vordering zullen innen. De curator kan je meer vertellen over de verificatiefase.

Failliet en dan

Als zzp'er is het helaas zo dat je achteraan in de rij aan moet sluiten om je schulden betaald te krijgen. Vaak is er dan niet zo veel meer te verdelen. Allereerst worden de zogeheten preferente crediteuren betaald (die krijgen voorrang). Dat zijn onder meer de Belastingdienst, het UWV Werkbedrijf, banken en de pensioenfondsen. Dan zijn er nog de eventuele personeelsleden van het failliete bedrijf die voorrang krijgen. Als laatste in de rij staan de ‘gewone’ crediteuren, waaronder dus ook de zzp'er.

Let op: Meld je direct bij de curator nadat een faillissement is uitgesproken als crediteur, anders kan je sowieso naar je geld fluiten.

Het geld dat nog over is nadat de preferente crediteuren zijn uitbetaald wordt naar rato uitgekeerd over de overige crediteuren. Stel er is nog 50.000 euro over en jij hebt een rekening nog te innen van 5.000 euro, maar de andere crediteur nog van 50.000 euro, dan krijgt de andere crediteur nog 10x zoveel van de overgebleven 50.000 euro als jij.

Doorstart

Bij een doorstart van een failliet bedrijf kan het ook heel sneu voor je uitpakken. Als het bedrijf een doorstart maakt via een nieuw rechtspersoon, dan hoeft het nieuw gevormde bedrijf geen rekening te houden met het oude bedrijf. Oftewel, het kan zijn dat hetzelfde project waar jij tijden aan hebt gewerkt gewoon doorgaat zonder jou. Dan heb je nog niet eens recht op betaling van de door jouw eerder geleverde diensten ook!

Jezelf beschermen

Er zijn een paar zaken die je kan regelen om bij een faillissement minder hard de klos te zijn:

  • Werk met deelfacturen. Knip je rekening in kleinere stukjes en vraag bijvoorbeeld of je per twee weken betaald kan worden.
  • Neem in je Algemene Leveringsvoorwaarden een retentierecht op: alle geleverde producten en diensten blijven jouw eigendom totdat de kosten volledig zijn voldaan.
  • Factureer niet uitsluitend achteraf, maar declareer een voorschot.
  • Laat je factuur niet te hoog oplopen zonder dat er betaald wordt, stop anders tijdelijk met de opdracht.

Krijg je al een tijdje niet betaald dan kan je bij de Kamer van Koophandel nagaan of er misschien al een surseance van betaling of een faillissement is aangevraagd. Krijg je je (deel)factuur niet betaald, trek dan snel aan de bel. Dat kan bijvoorbeeld door even te bellen met de administratie om te vragen waar het geld blijft. Krijg je dan vage antwoorden als: 'Het is net overgemaakt', 'Wij wachten zelf ook nog op betaling van een grote klant' pas dan goed op. Houd goed bij of je wel betaald krijgt en stop anders tijdelijk je werkzaamheden totdat je wel weer betaald krijgt.

Belastingdienst

Vergeet niet om de Belastingdienst in te lichten over je vorderingen die nog bij een curator liggen. Als je facturen niet, of slechts deels betaald worden, dan hoef je over het niet betaalde bedrag geen inkomstenbelasting of omzetbelasting (btw) te betalen.

Op deze pagina