Taxi

Naar schatting zijn er in Nederland ca. 6.000 zelfstandige taxichauffeurs. Met name het “straattaxivervoer” is populair onder de zzp'ers.

De gemiddelde opbrengst voor een taxichauffeur is moeilijk vast te stellen, maar ligt gemiddeld zo rond de € 24,- per uur. Van deze opbrengst moeten nog wel de kosten af voor afschrijving, brandstof, onderhoud etc. Het tarief dat een zzp'er overhoudt na aftrek van kosten bedraagt gemiddeld € 16,- per uur.

Zzp taxichauffeur worden, wat moet je doen

Als je als zzp'er wilt werken in het personenvervoer, bijvoorbeeld als taxichauffeur dan moet je een aantal bekwaamheden en vergunningen hebben. Allereerst is het belangrijk onderscheid te maken op welke wijze je wilt gaan werken als zzp taxichauffeur.

Taxichauffeur die zich verhuurt aan een taxibedrijf

Als je jezelf wilt gaan verhuren als taxichauffeur voor een bestaande taxionderneming (met taxivergunning) dan dien je te voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Hoewel er geruchten waren dat deze eisen zouden vervallen heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in september 2011 besloten om deze eis te handhaven. De vakbekwaamheid komt terug in de ondernemersvergunning taxivervoer die je moet hebben. De Taxipas die voorheen verplicht was is inmiddels vervallen en vervangen door enkele andere eisen:

Vakbekwaamheidseisen Taxivervoer

Taxichauffeurs moeten beschikken over een getuigschrift zoals het door de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen afgegeven Chauffeursdiploma CCV Taxi Volledig, voor het verrichten van taxivervoer. Voor mensen met oudere diploma’s gelden enkele vrijstellingen. Zie ook CBR Taxidiploma en eisen

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je moet een verklaring van goed gedrag hebben. Een taxichauffeur die een VOG aanvraagt (kosten; € 33,85), wordt onder andere gecontroleerd op eventuele verkeersovertredingen. Is hij veroordeeld geweest voor rijden onder invloed dan kan hij een risico vormen voor de verkeersveiligheid. Dan mag de minister van Veiligheid en Justitie besluiten om de VOG te weigeren. Je vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan door het ingevulde aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. Als je het formulier inlevert, moet je een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Chauffeurskaart* (Boordcomputerpas Taxi)

Met de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving voor de boordcomputer taxi (BCT) is per 1 oktober 2011 de Chauffeurspas vervangen door de chauffeurskaart. De chauffeurskaart is een persoonsgebonden smartcard. De kaart is een visueel identificatiemiddel (met pasfoto), geeft toegang tot de boordcomputer, plaatst een digitale handtekening door het gebruik van de pincode en registreert de rij- en rusttijden. De chauffeurskaart kost ca. € 142,- en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. De kaart wordt uitgegeven door Kiwa Register.

*  In plaats van een chauffeurskaart voldoet ook een chauffeurspas die nog geldig is. Een chauffeurspas is nog geldig indien deze niet is vervangen door een chauffeurskaart, de op de pas vermelde geldigheidsduur nog niet is verstreken en deze pas niet is ingetrokken of geschorst. 

Verder moet je als zzp-taxichauffeur een gezondheidsverklaring overleggen die niet ouder is dan vier maanden en die is afgegeven door een bedrijfsarts of een Arbo-arts. Ook moet je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst als ondernemer.

Eigen Taxibedrijf starten

Het is natuurlijk ook mogelijk om met een eigen auto een taxibedrijf te starten. Hiervoor is een Ondernemersvergunning Taxivervoer noodzakelijk. Hiertoe moet je beschikken over een erkend vakdiploma voor taxiondernemers. Daarnaast moet je als chauffeur aan dezelfde eisen voldoen als een taxichauffeur die zich verhuurt zonder auto aan een taxibedrijf. Met een taxivergunning mag je in principe in geheel Nederland rijden. In sommige gemeenten geldt echter een uitzonderingsbeleid voor bepaalde taxistandplaatsen zoals het centraal station in Amsterdam. Het aanvragen van een taxivergunning doe je bij het Kiwa Register en kost ca. € 272,-. De vergunning wordt voor onbepaalde tijd afgegeven. Om de vijf jaar wordt door middel van een periodieke toets gecontroleerd of er nog steeds aan de voorwaarden voor een vergunning voor taxivervoer wordt voldaan. 

Vergunningbewijs per taxi

Als taxiondernemer heb je een vergunningbewijs per taxi nodig. Deze vraag je aan bij Kiwa Register en kost € 58,08 per taxi. Het vergunningbewijs moet duidelijk zichtbaar voor de klant in de taxi bevestigd zijn. Omdat de vergunningen niet aan een kenteken gekoppeld zijn mogen ze binnen jouw bedrijf uitgewisseld worden tussen taxi's. De taxi's waarvoor je een vergunningbewijs aanvraagt, moeten je wel duurzaam ter beschikking staan. Loonchauffeurs mogen de vergunningen niet gebruiken om voor zichzelf te rijden. Ook vennoten van een v.o.f. die (nog) niet op de vergunning staan mogen hem niet gebruiken.

Handige links

Op deze pagina