Nieuws

Eindejaar belastingtips voor zzp’ers 2023

van het jaar 2023 naar 2024

Nu het jaar weer ten einde loopt, is het handig om nog even te controleren of je als zzp’er nog besparingen kunt realiseren over het belastingjaar 2023. Soms kan het bijvoorbeeld lonen om nog in het lopende jaar investeringen te doen of juist niet. ZZP Nederland zet een aantal zaken op een rij.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Op investeringen in bedrijfsmiddelen boven het bedrag van 2.600 euro heb je recht op kleinschaligheidsaftrek van 28% over het geïnvesteerde bedrag. Het gaat hierbij om een totaalbedrag, dus diverse investeringen bij elkaar opgeteld. Investeringen die een bedrag van 450 euro (ex. btw) te boven gaan komen hiervoor in aanmerking. Als je de drempel van 2.600 euro nog niet gehaald hebt kun je overwegen om geplande investeringen nog dit jaar te doen. De aftrek bedraagt 28% voor investeringen tussen de 2.601 en 63.716 euro. Ook boven deze grens is er aftrek mogelijk. Meer informatie

Willekeurig afschrijven

Tijdens de start van jouw bedrijf mag je de eerste drie jaar willekeurig afschrijven. Je mag zelfs alle investeringen in één keer op de winst in mindering brengen. Bedenk wel dat je waarschijnlijk in het eerste jaar weinig winst maakt en dat een aftrekpost interessanter is als je in de toekomst meer winst gaat maken. Meer informatie

Btw terugvragen van oninbare vordering

Als een afnemer jouw rekening niet betaald heeft en er ook geen zicht is op betaling zoals bij een faillissement, dan kun je de berekende en door jou afgedragen btw terugvragen. Je dient hiervoor een brief te sturen naar jouw belastingkantoor waarin je om teruggaaf verzoekt. Vergeet niet de onbetaalde nota ook in de boekhouding te corrigeren (excl. btw) want anders blijft het niet betaalde bedrag op de winst- en verliesrekening staan en betaal je te veel inkomstenbelasting.

Onkosten in mindering van de winst brengen

Het is een goede zaak om nog even te controleren of je privébetalingen hebt gedaan voor onkosten die voor het bedrijf gemaakt zijn. Maak dit vanaf je zakelijke rekening over naar je privérekening en breng de kosten in mindering op de winst.

Kleineondernemersregeling btw

Je komt voor de kleineondernemersregeling (KOR) in aanmerking wanneer:

  • je een btw-ondernemer bent;
  • je omzet maximaal €20.000 per kalenderjaar is;
  • je onderneming is gevestigd in Nederland (of hier een vaste inrichting hebt).

Met deze regeling kan je kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat je geen btw in rekening brengt bij klanten en dus ook geen btw meer mag vermelden op je facturen. 

Bovendien hoef je ook geen btw-aangiften meer te doen en word je vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Hier staat wel tegenover dat je de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen, niet kan aftrekken. Als ondernemer moet je voor een periode van minimaal drie jaar of langer meedoen aan de KOR, tenzij je omzet per kalenderjaar boven de €20.000 uitkomt. Dan moet je direct btw gaan berekenen. 

Let op: de kleineondernemersregeling is dus niet een verplichte regeling, je kan zelf kiezen of je hier wel of niet aan meedoet! 

Als je mee wilt doen met de KOR, dan moet je aanmelding uiterlijk 4 weken voor het einde van een kwartaal bij de Belastingdienst binnen zijn. Je maakt dan vanaf het eerstvolgende btw-aangiftevak gebruik van de btw-vrijstelling. Meer over de KOR.

Aanmelden doe je via dit formulier van de Belastingdienst.

Fiscale voordelen oudedagsvoorziening

Benut je fiscale ruimte voor je oudedagsvoorziening. De informatie over de belastingvoordelen van pensioenopbouw is te vinden op https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/hoe-werkt-pensioen-voor-zelfstandigen

Stakingsaftrek

Indien je jouw bedrijf (eenmanszaak of vof) verkoopt of beëindigt, dient er een stakingswinst te worden vastgesteld. Dit is het verschil tussen boekwaarde en de wettelijke waarde. Daarbij heb je recht op stakingsaftrek. Deze aftrekpost bedraag 3.630 euro en kan slechts eenmaal in je leven worden gebruikt.

Verlagen voorlopige aanslag

Ondernemers kunnen vragen om hun voorlopige aanslag te verlagen als minder omzet wordt verwacht. Zo betalen ze meteen minder belasting.
Via deze link lees je op de website van de Belastingdienst hoe je jouw voorlopige aanslag 2024 kunt verlagen. De verlaging kan je ook bij de boekhouder of administrateur laten regelen.

Voorkom hogere belastingheffing in box 3

Indien je over veel vermogen beschikt dat valt in de belasting box 3 (zoals spaargeld, aandelen of een vakantiehuis etc.) dan kun je proberen dat bedrag te verlagen door bijvoorbeeld belastingaanslagen vooruit te betalen, of hypotheekrente vooruit te betalen, of een schenking te doen aan jouw kinderen. Bij een eenmanszaak en/of VOF telt het vermogen dat je in jouw bedrijf hebt gereserveerd voor investeringen in de toekomst en algemene reserves niet mee voor de vermogensbelasting. Zet dit vermogen op een gescheiden zakelijke rekening.

Meer belastingonderwerpen:

Op de website van ZZP Nederland vind je nog veel meer en uitgebreidere informatie over aftrekposten waar je gebruik van kunt maken. Hieronder staan enkele links naar informatie om belasting te besparen. 

Bron
stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 12 december 2023