Nieuws

Stimulans voor pensioenopbouw zzp’ers in de culturele en creatieve sector

Pensioenopbouw

Zzp’ers bouwen geen pensioen op via een werkgever en dienen daarom zelf plannen te maken voor later. Het programma Oog voor Impuls stimuleert zzp’ers in de culturele en creatieve sector om een gezonde beroepspraktijk te ontwikkelen, met onder meer een pensioenvoorziening.

Ter ondersteuning heeft het Ministerie van OCW voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt. Met de regeling ‘Nu voor Later’ kun je als zzp’er een tijdelijke bijdrage krijgen voor de opbouw van je pensioenvoorziening. Deze regeling geldt tot 1 juli 2024.

Wat houdt de stimulering in?

De bijdrage bestaat uit een vergoeding van 50% van de stortingen in je pensioenvoorziening over één jaar, met een maximum van € 300,-. Zzp’ers die eerder nog geen pensioenvoorziening hadden, kunnen ook in aanmerking komen voor een stimulansbonus van € 120,-, als tegemoetkoming voor de afsluitkosten. De regeling staat open voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector die voor hun pensioen sparen via een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering. Zzp’ers in de sector die ook een baan in loondienst hebben en vrijwillig extra sparen via een pensioenfonds, kunnen ook een aanvraag doen. Lees voor extra informatie goed de spelregels door.

Kijk nu op www.oogvoorimpuls.nl!

Geplaatst op 30 augustus 2023