Pensioen

Pensioen opbouwen via JOUW Lijfrente

man pensioen
€ 99 voor advies i.p.v. €299 via JOUW Service
Het opgebouwde vermogen blijft van je nabestaanden bij overlijden
Flexibele inleg: je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je inlegt

Het is jouw lijfrente, niet van het collectief

Bij JOUW geloven wij niet in het collectief. Wij geloven in jou. En in jouw keuzes. Bij ons kan je terecht om je lijfrentekapitaal te laten uitkeren. Maar je kan bij ons ook aan de slag om je eigen lijfrente op te bouwen. Voor meer algemene informatie over pensioenen kun je kijken op onze Pensioen pagina. Onderstaande tekst is geschreven door JOUW Lijfrente. 

Haal meer uit jouw lijfrente

Bij ons wordt je geld niet op rente geplaatst, maar belegd. Wij geloven dat beleggen, zeker op de wat langere termijn, (veel) meer kan opleveren dan de huidige rente.* Ook als je je
opgebouwde kapitaal omzet in een lijfrente-uitkering, kan je bij JOUW blijven beleggen. JOUW is een van de weinige partijen waar dat kan.

logo JOUW

Beleggen tijdens uitkering

Beleggen tijdens de uitkering kan resulteren in een hogere of langere uitkering. Let wel dat beleggen meer risico met zich meebrengt dan sparen. Je kan dus (een deel van) je uitkering verliezen. Het is het overwegen waard om over te schakelen naar een defensief beleggingsprofiel tijdens de uitkeringsfase om dit risico te minimaliseren. Je profiteert in zo'n geval nog steeds van een stuk hoger rendement dan wanneer je gaat voor sparen tijdens de uitkeringsfase. Past dit niet bij jou of ben je sterk afhankelijk van de uitkering? Dan kun je misschien beter overwegen om voor een spaarvariant te gaan tijdens de uitkerende fase. 

Advies via JOUW Service
Wil je advies over het opbouwen van een lijfrente of het aankopen van een uitkering? JOUW Service biedt leden van ZZP Nederland advies tegen een sterk gereduceerd tarief, namelijk € 99,- i.p.v. 299,- Let op, JOUW Service geeft alleen advies over het eigen JOUW Lijfrente product.
020 - 522 20 92 Stuur een email
man pensioen

Het is en het blijft jouw geld

Bij overlijden komt het vaak voor dat een deel van je kapitaal vervalt aan de verzekeraar of bank. Dit is opgenomen in de polisvoorwaarden. Niet bij JOUW. Bij ons gaat het geld voor 100%
over naar de erfgenamen. Wel zo eerlijk.

Zekerheid

Als wij failliet zouden gaan, heeft dat geen consequenties voor jou. Als je gebruikmaakt van onze dienstverlening, wordt jouw geld belegd in beleggingsfondsen. De financiële instrumenten binnen deze beleggingsfondsen worden bewaard door een speciale bank, CACEIS Bank, Netherlands Branch (voorheen KAS BANK N.V.).

Belggingsmix JOUW
Procentuele verdeling over beleggingsfondsen (beleggingsmix)

Kosten

JOUW Lijfrente aanvragen is bij ons helemaal gratis. De aankoopkosten van de beleggingsfondsen zijn 0,5%. De verkoopkosten van de beleggingsfondsen zijn 1,25%. De beheervergoeding varieert van 0,7% tot 1,2% per jaar. Wil je een gedetailleerd overzicht van alle kosten binnen JOUW? Lees dan het prospectus, Essentiële-informatiedocument (Eid) en de Essentiële beleggersinformatie (EBI) van de betreffende fondsen.
Deze documenten vind je hier.

ZZP Nederland bemiddelt niet en geeft geen advies inzake pensioen

De adviseurs van ZZP Nederland Verzekeren helpen je graag met ZZP Verzekeringen maar geven geen advies en/of bemiddelen niet in pensioenproducten. Heb je behoefte aan advies over lijfrente? JOUW service geeft advies over de mogelijkheden om te beleggen voor je lijfrente met de producten van JOUW. Als lid van ZZP Nederland betaal je een gereduceerd tarief van € 99 (regulier €299) voor het advies. 

De kleine lettertjes

De gestorte geldbedragen in het kader van het opbouwen of uitkeren van lijfrente zullen na storting worden belegd, gespreid over de beleggingsfondsen overeenkomstig de procentuele verdeling die je op dat moment wilt. Door de koersfluctuaties van de beleggingen is de waarde van je participaties in de beleggingsfondsen continu aan verandering onderhevig. Dit zorgt ervoor dat de procentuele verdeling zoals dat belegd is in de beleggingsfondsen continu wijzigt. Hierdoor is de procentuele verdeling ten opzichte van de oorspronkelijke procentuele verdeling continu aan wijziging onderhevig. Van belang is dan ook dat je regelmatig het klantenportaal van JOUW bezoekt om jezelf te informeren inzake de actuele procentuele verdeling.

Je bepaalt zelfstandig of je een wijziging in de procentuele verdeling doorvoert en, in voornoemd kader, vervolgens een opdracht geeft aan JOUW. Een verzoek tot wijziging van de procentuele verdeling wordt niet getoetst aan je persoonlijke situatie. JOUW is namelijk alleen fondsmanager van beleggingsfondsen. JOUW bepaalt niet of een wijziging in de procentuele verdeling zoals je bent belegd in W&O Beleggingsfondsen plaatsvindt. JOUW geeft je ook geen advies aangaande de procentuele verdeling.

Risico indicator

* Dit is een reclame. Voor JOUW Lijfrente is een essentiële-informatiedocument opgesteld, welke je hier kan downloaden. Aangezien JOUW Lijfrente meerdere beleggingsopties
kent, kan je aanvullend op het essentiële-informatiedocument onderaan deze pagina onder ‘Documenten’ tevens het prospectus en de essentiële beleggersinformatie-documenten van de beleggingsfondsen downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze documenten voordat je het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kan je hier terecht. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Belangrijk om te weten is dat de uitkeringen bij JOUW Lijfrente variabel zijn, afhankelijk van het beursklimaat. De uitkeringen bij de verzekeraars zijn vast. Voor mensen die financieel afhankelijk zijn van het aanvullende pensioen is JOUW Lijfrente dan ook niet geschikt. Je hebt
namelijk uitzicht op meer rendement dan de huidige rente. Maar je loopt ook het risico dat je kapitaal minder waard wordt. Echter, als je in de positie verkeert dat je het
risico van variabele uitkeringen kunt dragen, dan biedt JOUW Lijfrente een zeer interessant alternatief.

Op deze pagina