Het bruto minimumloon is het loon dat wettelijk is vastgelegd of in een arbeidsovereenkomst (cao). Alhoewel zzp'ers niets met cao's te maken hebben (behalve een enkele branche) kan het wel een richtlijn geven voor wat je als zzp'er minimaal wilt/moet verdienen. Het minimumloon wordt halfjaarlijks geïndiceerd. Niet gek dus als je dat als zzp'er ook doet.

Bruto minimumloon 2023

Het bruto minimum(jeugd)loon bedraagt per 1 januari 2023 bij een voltijddienstbetrekking (excl. vakantiegeld):

  Leeftijd Per maand Per week
  21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40
  20 jaar € 1.547,50 € 357,10
  19 jaar € 1.160,65 € 267,85
  18 jaar € 967,20 € 223,20
  17 jaar € 764,10 € 176,35
  16 jaar € 667,35 € 154,00
  15 jaar € 589,30 € 133,90

Minimumloon bij volledig dienstverband

Het minimum uurloon is niet wettelijk vastgelegd. Dat is omdat een volledige werkweek in sommige cao's 36 uur telt, en in andere 38 of 40 uur. Voor iedereen geldt wel het minimummaandloon, waardoor het minimumuurloon dus kan verschillen. Om te berekenen wat jouw minimumuurloon is, deel je jouw wettelijk minimumloon per week door het aantal uren dat je per week zou werken bij een volledig dienstverband. Je hoeft dus geen rekening te houden met het aantal kalenderdagen per jaar.

Minimumloon 2022, 2021, 2020 & 2019

Vakantiegeld

Bij het bepalen van de hoogte van het brutominimumloon tellen bijvoorbeeld overwerkuren, vakantiebijslag en winstuitkeringen niet mee.

Bron

Rijksoverheid.nl

Op deze pagina