(050) 700 1950
Stuur een bericht

Minimumloon 2017

Financieel

Bruto minimumloon 2017

Het brutominimum(jeugd)loon bedraagt per 1 juli 2017 bij een voltijddienstbetrekking (excl. vakantiegeld):

Scroll in onderstaande tabel om meer te zien
leeftijd per maand per week
     
22 jaar en ouder € 1.565,40 € 361,25
21 jaar € 1.330,60 € 307,05
20 jaar € 1.095,80 € 252,90
19 jaar € 860,95 € 198,70
18 jaar € 743,55 € 171,60
17 jaar € 618,55 €142,70
16 jaar € 540,05 € 124,65
15 jaar € 469,60 € 108,40

Minimumloon bij volledig dienstverband

Het minimum uurloon is niet wettelijk vastgelegd. Dat is omdat een volledige werkweek in sommige cao's 36 uur telt, en in andere 38 of 40 uur. Voor iedereen geldt wel het minimummaandloon, waardoor het minimumuurloon dus kan verschillen. Om te berekenen wat uw minimumuurloon is, deelt u uw wettelijk minimumloon per week door het aantal uren dat u per week zou werken bij een volledig dienstverband. U hoeft dus geen rekening te houden met het aantal kalenderdagen per jaar.

Gerelateerd product

Vakantiegeld

Bij het bepalen van de hoogte van het brutominimumloon tellen bijvoorbeeld overwerkuren, vakantiebijslag en winstuitkeringen niet mee.

Deel deze pagina: