Kennisbank

Bedrijf beëindigen als zzp'er

zzp bedenkelijk stoppen

Zzp’er en bedrijf beëindigen

Het zelfstandig werken als zzp’er kan erg leuk zijn als het goed gaat, maar als het slecht gaat wat doe je dan? Of wat als je een mooie baan in loondienst krijgt aangeboden, waar moet je dan allemaal rekening mee houden als jij je bedrijf wilt beëindigen/stopzetten?

Problemen tijdig onderkennen

Signaleer tijdig aankomende problemen en stop ze niet weg. Veelal beseffen ondernemers veel te laat dat het bedrijf niet levensvatbaar is. Je zou kunnen proberen om ergens een deeltijdbaan te vinden om in ieder geval voor inkomen te zorgen. Vaak worden problemen weggestopt en verzwegen tot het echt te laat is om actie te ondernemen. Het gevolg is dat deurwaarders steeds vaker op de stoep zullen staan en zonder inkomsten zal dat leiden tot een faillissement.

Zie failliet of bijna failliet

Soms is het beëindigen van een bedrijf onvermijdelijk. Welke acties moet je dan ondernemen?

Afmelden bij instanties

Kamer van Koophandel - Je moet je uit laten schrijven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiervoor moet je een formulier downloaden op de site van KVK. Voor het beëindigen van een eenmanszaak heb je formulier 14 nodig, voor overige rechtspersonen heb je formulier 17 nodig. Alles over jouw bedrijf uitschrijven uit het Handelsregister.

Belastingdienst - Wanneer je definitief stopt, schrijf je jouw onderneming uit bij de Kamer van Koophandel (KVK). De KVK geeft dit door aan de Belastingdienst. Nadat je je hebt uitgeschreven bij de KVK, kan er wat tijd overheen gaan voordat de Belastingdienst jou ook heeft uitgeschreven als ondernemer. Krijg je in de tussentijd het bericht dat je onderneming een bepaalde (btw-)aangifte moet doen? Dan moet je die aangifte nog indienen, ook als je geen activiteiten meer had.

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat jouw eenmanszaak is uitgeschreven, ontvang je van hen een brief waarin staat dat je eventueel een laatste btw-aangifte moet doen. Pas als je de laatste btw-aangifte hebt gedaan, stuurt de Belastingdienst je een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.
Je moet de administratie van het bedrijf afsluiten. De jaarstukken tot en met de datum van de bedrijfsbeëindiging opmaken en zo spoedig mogelijk indienen bij de Belastingdienst en na een eindberekening een slotaangifte omzetbelasting doen. Hiervoor zal je de stakingswinst moeten berekenen.

Andere organisaties – Indien je bent aangesloten bij bedrijf- of productschappen moet je hier ook een brief naar sturen waarin je melding maakt van bedrijfsbeëindiging.
 
Beroepsorganisaties – Indien je bent aangesloten bij beroepsorganisaties zoals ZZP Nederland dan moet je dit tijdig opzeggen voor de vervaldatum van de contributies.
 
Overige stopzettingen – Denk ook aan opzeggingen van leaseauto, verzekeringen, abonnementen op eventuele vakbladen, webhosting en andere vaste kosten. Vaak zit hier een opzegtermijn op.

Afrekenen met leveranciers

Laat je leveranciers op tijd weten dat jouw onderneming is beëindigd en zorg voor een definitieve afrekening. Let op dat contractuele verplichtingen zoals lease en verzekering vaak gebonden zijn aan een langere periode en niet altijd direct opzegbaar zijn. Ook een eventuele bedrijfsmatige lening bij een bank moet je op tijd aflossen. Lukt dit niet in één keer, speel dan open kaart met je bank en probeer een regeling te treffen voordat het te laat is. Niets is erger dan een bedrijf te moeten beëindigen en nog jaren achterna gezeten te worden door schuldeisers.

Afrekenen met de Belastingdienst – administratie bewaren

Wanneer je onderneming is beëindigd wil dat nog niet zeggen dat je van al je verplichtingen af bent. Voor de belasting moet je nog een eindafrekening maken door een aangifte in te leveren over het laatste jaar dat je bedrijf actief was. Wellicht is het mogelijk om nog gebruik te maken van de kleineondernemersregeling. De administratie moet je nog 7 jaar te bewaren nadat jij je bedrijf hebt geliquideerd.

Heb je recht op een uitkering?

In principe heb je als (ex-) ondernemer nergens recht op. Echter er zijn wel een aantal regelingen waarin voorzien wordt van een uitkering, afhankelijk van je situatie:

IOAZ-Regeling – Indien jij je bedrijf moet beëindigen omdat je langdurig arbeidsongeschikt bent dan is er de IOAZ-regeling. Voor de IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.

Bijstand IOAZ

Bbz-regeling – Indien jij je bedrijf beëindigt omdat er geen inkomsten uit ontstaan en je toch nog bepaalde schulden moet betalen dan kan de Bbz-regeling je wellicht ondersteunen met een renteloze lening. Je moet hiervoor wel een bedrijf hebben gehad dat al enkele jaren bestond, je moet tussen de 18 en 65 jaar te zijn en het bedrijf moet het enige zijn geweest van waaruit je inkomsten kwamen.

Bbz-regeling

WWB – Wet werk en bijstand – Indien geen van de bestaande regelingen jou recht geeft op een uitkering dan is de enige weg nog de reguliere bijstand. Hiervoor moet je zijn bij de sociale dienst in de woonplaats waar je staat ingeschreven. (Dit geldt ook voor de overige regelingen)

Bijstandbedragen 2024

Zijn er schulden?

Moet je stoppen omdat je te veel schulden hebt? Bekijk de mogelijkheden die je hebt met het Stroomschema Schulden van KVK. Als je echt te veel schulden hebt dan zal je misschien faillissement moeten aanvragen.

Op deze pagina