ZZP bedrijf beëindigen

Ondernemen

ZZP’er en bedrijf beëindigen

Het zelfstandig werken als ZZP’er kan erg leuk zijn als het goed gaat, maar als het slecht gaat wat doe je dan?

Problemen tijdig onderkennen

Signaleer tijdig aankomende problemen en stop ze niet weg. Veelal beseffen ondernemers veel te laat dat het bedrijf niet levensvatbaar is. Je zou kunnen proberen om ergens een deeltijdbaan te vinden om in ieder geval voor inkomen te zorgen. Vaak worden problemen weggestopt en verzwegen tot het echt te laat is om actie te ondernemen. Het gevolg is dat deurwaarders steeds vaker op de stoep zullen staan en zonder inkomsten zal dat leiden tot een faillissement.

Zie failliet of bijna failliet

Soms is het beëindigen van een bedrijf onvermijdelijk. Welke acties moet je dan ondernemen?

Afmelden bij instanties

Kamer van Koophandel - U dient zich uit te laten schrijven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. U kunt hiervoor een formulier downloaden op de site van de KvK. Voor het beëindigen van een eenmanszaak heeft u formulier 14 nodig, voor overige rechtspersonen heeft u formulier 17 nodig.

Belastingdienst - Als u definitief stopt, schrijft u uw onderneming uit bij de Kamer van Koophandel. De KvK geeft dit door aan de Belastingdienst. Nadat u zich hebt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, kan er wat tijd overheen gaan voordat de Belastingdienst u ook heeft uitgeschreven als ondernemer. Krijgt u in de tussentijd het bericht dat uw onderneming een bepaalde aangifte moet doen? Dan moet u die aangifte nog indienen, ook als u geen activiteiten meer had.
 U moet de administratie van het bedrijf afsluiten. De jaarstukken tot en met de datum van de bedrijfsbeëindiging opmaken en zo spoedig mogelijk indienen bij de Belastingdienst en na een eindberekening een slotaangifte omzetbelasting doen.
 
Andere organisaties – Indien u bent aangesloten bij bedrijf- of productschappen dient u hier ook een brief naar te sturen waarin u melding maakt van bedrijfsbeëindiging.
 
Beroepsorganisaties – Indien u bent aangesloten bij beroepsorganisaties zoals ZZP Nederland dan dient u dit tijdig op te zeggen voor de vervaldatum van de contributies.
 
Overige stopzettingen – Denk ook aan opzeggingen van verzekeringen, abonnementen op eventuele vakbladen, webhosting en andere vaste kosten. Vaak zit hier een opzegtermijn op.

Afrekenen met leveranciers

Laat uw leveranciers tijdig weten dat uw onderneming is beëindigd en zorg voor een definitieve afrekening. Let op dat contractuele verplichtingen zoals lease en verzekering vaak gebonden zijn aan een langere periode en niet altijd direct opzegbaar zijn. Ook een eventuele bedrijfsmatige lening bij een bank dient u tijdig af te lossen. Lukt dit niet in één keer, speel dan open kaart met uw bank en probeer een regeling te treffen voordat het te laat is. Niets is erger dan een bedrijf te moeten beëindigen en nog jaren achterna gezeten te worden door schuldeisers.

Afrekenen met Belasting – administratie bewaren

Als uw onderneming is beëindigd wil dat nog niet zeggen dat u van al uw verplichtingen af bent. Voor de Belasting dient u nog een eindafrekening te maken door een aangifte in te leveren over het laatste jaar dat uw bedrijf actief was. Wellicht is het mogelijk om nog gebruik te maken van de Kleine ondernemers Regeling. Uw administratie dient u nog 7 jaar te bewaren nadat u uw bedrijf heeft geliquideerd.

Heeft u recht op een uitkering?

In principe heeft u als (ex) ondernemer nergens recht op. Echter er zijn wel een aantal regelingen waarin voorzien wordt van een uitkering, afhankelijk van uw situatie:


IOAZ Regeling – Indien u uw bedrijf moet beëindigen omdat u langdurig arbeidsongeschikt bent dan is er de IOAZ regeling. Voor de IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.

Bijstand IOAZ

BBZ regeling – Indien u uw bedrijf beëindigt omdat er geen inkomsten uit ontstaan en u toch nog bepaalde schulden moet betalen dan kan de BBZ regeling u wellicht ondersteunen met een renteloze lening. U dient hiertoe wel een bedrijf te hebben gehad dat al enkele jaren bestond, u moet tussen de 18 en 65 jaar te zijn en het bedrijf moet het enige zijn geweest van waaruit uw inkomsten kwamen.

BBZ regeling

WWB – Wet werk en bijstand – Indien geen van de bestaande regelingen u recht geeft op een uitkering dan is de enige weg nog de reguliere bijstand. Hiervoor dient u zich te vervoegen op het kantoor van de sociale dienst in uw woonplaats. (Dit geldt ook voor de overige regelingen)

Bijstandbedragen 2018

Deel deze pagina: