Failliet of bijna

Financieel

Dreigt er een faillisement?

Als je jouw schulden niet meer kan betalen heb je een probleem. Tijdelijke achterstand is vaak wel oplosbaar, iedereen loopt wel eens tegen een probleempje aan. Wees in een dergelijk geval eerlijk tegen je schuldeisers, dat kweekt meer begrip dan 20 smoesjes die iedereen kent. Voor eerlijkheid geeft men je meer tijd dan voor de overbekende verhalen.

Mochten echter je schulden zo hoog oplopen dat er geen uitzicht op herstel is dan kan de rechtbank je failliet verklaren. Overigens hoeft dit niet altijd op verzoek van jouw schuldeisers, maar je kan ook zelf een verzoek indienen. Het lijkt op zelfmoord, maar het kan een oplossing van jouw problemen zijn.Failliet verklaard worden

Hopelijk overkomt het je nooit maar ondernemers lopen de kans om failliet te worden verklaard. Einde oefening is dan een gemakkelijk woord, maar in de praktijk gaat dat toch anders. Indien je niet meer kan voldoen aan jouw schulden dan ontstaat er een levensgroot probleem voor jou en voor jouw onderneming. Ook je privéleven zal niet meer hetzelfde zijn.

Faillissement eenmanszaak

In het geval van een eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk voor jouw schulden en wordt je persoonlijk failliet verklaard. Niet alleen jouw bedrijfsbezittingen kunnen dan worden gevorderd door de curator en de schuldeisers, maar ook jouw privébezittingen ben je in principe kwijt. Enkele persoonlijke zaken mag je dan behouden, maar vrolijk zal je ook daar niet van worden. Vervolgens zal je naar de sociale dienst moeten voor een kleine uitkering.

Misschien is het verstandiger om voor dat het zover komt eens aan te kloppen bij de gemeente en proberen een beroep te doen op de Bbz (Besluit bijstandsregeling zelfstandigen). Niet iedere gemeente is hiervan op de hoogte, maar men is verplicht je hier mee te helpen, binnen de wettelijke regels die hiervoor gesteld zijn.

Je schulden na het faillissement

Als je failliet verklaard wordt wil dat niet zeggen dat je van jouw schulden bent verlost. Als eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk voor de gemaakte schulden. Pas als het faillissement is beëindigd na homologatie van het akkoord door de schuldeisers en nadat de rechtbank het akkoord heeft goedgekeurd ben je van de schulden af. In alle andere gevallen blijven na een faillissement jouw schulden bestaan en kunnen schuldeisers je jarenlang achtervolgen om te proberen de schulden alsnog in te vorderen.

Wet Schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP)

Om te voorkomen dat je jarenlang met een schuld blijft zitten bestaat de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Dit is een regeling voor ondernemers met een eenmanszaak als rechtsvorm. De regeling voorziet er in dat je na een schuldsanering weer vrij van schulden kan worden. Je dient dit traject tijdig te starten voordat een van je schuldeisers jouw faillissement aanvraagt.

Hiertoe dient een minnelijk traject te worden gevolgd om met de schuldeisers tot een overeenkomst te komen. Het begint allemaal met een schuldhulpverleningstraject die je start bij de sociale dienst van jouw gemeente. Meestal wordt je dan doorverwezen naar een schuldhulpverlener.

Deze maakt een inventarisatie van jouw schulden en probeert een akkoord en een terugbetalingsregeling te bereiken met de schuldeisers. Lukt dit niet met alle schuldeisers dan wordt dit traject als mislukt beschouwd en komt de rechtbank in beeld en kan je in bepaalde omstandigheden worden toegelaten tot de WSNP.

Faillissement VOF

Bij een vennootschap onder firma is het in principe hetzelfde als bij een eenmanszaak. Echter bij een VOF ben je niet alleen verantwoordelijk voor jouw eigen schulden, maar ook voor die van jouw vennoot of vennoten.

Faillissement BV

“Dan laat ik de BV ploffen” is wel een vervelende, maar meer gehoorde uitspraak. Bij een BV wordt in principe de BV failliet verklaard en niet jij zelf. Dat lijkt veilig maar dat is niet altijd de waarheid. Indien jouw faillissement oorzaak is van laakbaar gedrag dan kan je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de BV. Bovendien is in geval van een verstrekt bankkrediet ook vaak persoonlijk getekend voor de terugbetaling van het geleende. (Banken houden nu eenmaal niet van risico). Dat wil zeggen dat je alsnog door de bank aangesproken zal worden op de schuld bij de bank.

Failliet en btw

Vanaf het moment dat je als ondernemer failliet bent verklaard zal de curator de zeggenschap over jouw bedrijf overnemen. Hij verzorgt de uiteindelijke aangifte en mogelijke betaling van de verschuldigde btw. Overigens mag je btw op een factuur die je dan niet betaald hebt niet in mindering brengen als voorbelasting. Als achteraf blijkt dat dit toch gebeurd is, wat gebruikelijk is in een boekhoudsysteem, dan zal de Belastingdienst dit achteraf nog op je gaan vorderen.

Failliet en een nieuwe start

Als je definitief failliet bent verklaard dan zal de Belastingdienst jouw onderneming beschouwen als niet bestaand. Blijven er nog verrekenbare verliezen over, dan kan je die achteraf nog verrekenen met jouw inkomstenbelasting. Mocht je weer een nieuwe onderneming starten dan bestaat altijd de mogelijkheid dat de Belastingdienst (en andere schuldeisers) weer op de stoep staan en oude schulden willen vorderen.

Deel deze pagina: