Failliet of bijna

Financieel

Dreigt er een faillisement?

Als u uw schulden niet meer kunt betalen heeft u een probleem. Tijdelijke achterstand is vaak wel oplosbaar, iedereen loopt wel eens tegen een probleempje aan. Wees in een dergelijk geval eerlijk tegen uw schuldeisers, dat kweekt meer begrip dan 20 smoesjes die iedereen kent. Voor eerlijkheid geeft men u meer tijd dan voor de overbekende verhalen.

Mochten echter uw schulden zo hoog oplopen dat er geen uitzicht op herstel is dan kan de rechtbank u failliet verklaren. Overigens hoeft dit niet altijd op verzoek van uw schuldeisers, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen. Het lijkt op zelfmoord, maar het kan een oplossing van uw problemen zijn.Failliet verklaard worden

Hopelijk overkomt het u nooit maar ondernemers lopen de kans om failliet te worden verklaard. Einde oefening is dan een gemakkelijk woord, maar in de praktijk gaat dat toch anders. Indien u niet meer kunt voldoen aan uw schulden dan ontstaat er een levensgroot probleem voor u en voor uw onderneming. Ook uw privéleven zal niet meer hetzelfde zijn.

Faillissement eenmanszaak

In het geval van een eenmanszaak bent u persoonlijk aansprakelijk voor uw schulden en wordt u persoonlijk failliet verklaard. Niet alleen uw bedrijfsbezittingen kunnen dan worden gevorderd door de curator en de schuldeisers, maar ook uw privébezittingen bent u in principe kwijt. Enkele persoonlijke zaken mag u dan behouden, maar vrolijk zult u ook daar niet van worden. Vervolgens zult u naar de sociale dienst moeten voor een kleine uitkering.

Misschien is het verstandiger om voor dat het zover komt eens aan te kloppen bij de gemeente en proberen een beroep te doen op de BBZ (Besluit bijstandsregeling Zelfstandigen). Niet iedere gemeente is hiermee op de hoogte, maar men is verplicht u hier mee te helpen, binnen de wettelijke regels die hiervoor gesteld zijn.

Uw schulden na het faillissement

Als u failliet verklaard wordt wil dat niet zeggen dat u van uw schulden bent verlost. Als eenmanszaak bent u persoonlijk aansprakelijk voor de gemaakte schulden. Pas als het faillissement is beëindigd na homologatie van het akkoord door de schuldeisers en nadat de rechtbank het akkoord heeft goedgekeurd bent u van de schulden af. In alle andere gevallen blijven na een faillissement uw schulden bestaan en kunnen schuldeisers u jarenlang achtervolgen om te proberen de schulden alsnog in te vorderen.

Wet Schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP)

Om te voorkomen dat u jarenlang met een schuld blijft zitten bestaat de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Dit is een regeling voor ondernemers met een eenmanszaak als rechtsvorm. De regeling voorziet er in dat u na een schuldsanering weer vrij van schulden kunt worden. U dient dit traject tijdig te starten voordat een van uw schuldeisers uw faillissement aanvraagt.

Hiertoe dient een minnelijk traject te worden gevolgd om met de schuldeisers tot een overeenkomst te komen. Het begint allemaal met een schuldhulpverleningstraject die u start bij de sociale dienst van uw gemeente. Meestal wordt u dan doorverwezen naar een schuldhulpverlener.

Deze maakt een inventarisatie van uw schulden en probeert een akkoord en een terugbetalingsregeling te bereiken met de schuldeisers. Lukt dit niet met alle schuldeisers dan wordt dit traject als mislukt beschouwd en komt de rechtbank in beeld en kunt u in bepaalde omstandigheden worden toegelaten tot de WSNP.

Faillissement VOF

Bij een vennootschap onder firma is het in principe hetzelfde als bij een eenmanszaak. Echter bij een VOF bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen schulden, maar ook voor die van uw vennoot of vennoten.

Faillissement BV

“Dan laat ik de BV ploffen” is wel een vervelende, maar meer gehoorde uitspraak. Bij een BV wordt in principe de BV failliet verklaard en niet u zelf. Dat lijkt veilig maar dat is niet altijd de waarheid. Indien uw faillissement oorzaak is van laakbaar gedrag dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de BV. Bovendien is in geval van een verstrekt bankkrediet ook vaak persoonlijk getekend voor de terugbetaling van het geleende. (Banken houden nu eenmaal niet van risico) Dat wil zeggen dat u alsnog door de bank aangesproken zult worden op de schuld bij de bank.

Failliet en BTW

Vanaf het moment dat u als ondernemer failliet bent verklaard zal de curator de zeggenschap over uw bedrijf overnemen. Hij verzorgt de uiteindelijke aangifte en mogelijke betaling van de verschuldigde BTW. Overigens mag u BTW op een factuur die u dan niet betaald heeft niet in mindering brengen als voorbelasting. Als achteraf blijkt dat dit toch gebeurd is, wat gebruikelijk is in een boekhoudsysteem, dan zal de belastingdienst dit achteraf nog op u gaan vorderen.

Failliet en een nieuwe start

Als u definitief failliet bent verklaard dan zal de Belastingdienst uw onderneming beschouwen als niet bestaand. Blijven er nog verrekenbare verliezen over, dan kunt u die achteraf nog verrekenen met uw inkomstenbelasting. Mocht u weer een nieuwe onderneming starten dan bestaat altijd de mogelijkheid dat de Belastingdienst ( en andere schuldeisers) weer op de stoep staan en oude schulden willen vorderen.

Deel deze pagina: