Kennisbank

Alle betaaltermijnen voor zzp'ers op een rij

betalen debiteurenbeheer rekeningen

Wettelijke betaaltermijnen voor bedrijven

Sinds 16 maart 2013 moeten bedrijven, zonder dat er iets is vastgelegd over de betalingstermijn, facturen binnen dertig dagen aan elkaar betalen. Indien van de betalingstermijn wordt afgeweken moet dit in een overeenkomst worden vastgelegd tot een maximumtermijn van 60 dagen. Hiervan mag niet worden afgeweken tenzij aangetoond kan worden dat een langere betaaltermijn voor geen van beide partijen nadelig is. Voor opdrachten die de overheid uitbesteedt, dient de overheid altijd binnen dertig dagen te betalen, hiervan mag vrijwel niet worden afgeweken.

Indien een tegenpartij de factuur niet of te laat betaalt mag je een standaardvergoeding voor incassokosten gaan berekenen zonder hiervoor een aanmaning te sturen. Het minimumbedrag van deze vergoeding is € 40,-. Daarnaast mag je bij handelstransacties na dertig dagen ook nog een wettelijke rente berekenen van als je met consumenten zaken doet.

Zzp’ers en niet betalende klanten

Een goed debiteurenbeleid begint bij jezelf is de stelregel van ZZP Nederland. Veelal worden opdrachten niet of nauwelijks vastgelegd en daar zit direct het grote probleem. Opdrachten moet je altijd vastleggen met een overeenkomst waarin alle zakelijke afspraken zijn vastgelegd.

Blind vertrouwen is nooit afdoende bij problemen en vaak kom je daar te laat achter. Alle aangesloten zelfstandigen van ZZP Nederland hebben een gratis modeldocument ter beschikking waarin de belangrijkste zaken worden vastgelegd, dat is wel zo duidelijk voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Bij het uitblijven van betaling door de opdrachtgever moet je niet schromen om een incassoprocedure te starten. Het is jouw geld en je hebt daar recht op! Om slechte betalingen te voorkomen kan je zelf ook actie ondernemen. Onderstaand enkele tips waarmee je veel problemen al bij voorbaat kan voorkomen:

Niet betalende klanten zijn geen klanten.
ZZP Nederland

Zorg voor correcte Algemene Voorwaarden

Je kan daarvoor de algemene voorwaarden van ZZP Nederland downloaden, desgewenst kan je die op maat laten maken door een commerciële partij.

Zorg voor een goede opdrachtovereenkomst

Je kan daarvoor de modelovereenkomsten van ZZP Nederland gebruiken als je bent aangesloten bij ZZP Nederland.

Bewaak jouw debiteuren voortdurend

Wacht niet te lang met het ondernemen van actie bij het overschrijden van de betaaltermijn. Wanneer je niet onmiddellijk reageert bij een te late betaling, zal de debiteur overschrijding van de betalingstermijn als ‘verworven recht’ gaan beschouwen. Voorbeelden van aanmaningen kan je gratis downloaden.

Reageer direct in het geval van klachten over het geleverde product of dienst. Klachten vormen vaak het eerste signaal voor betalingsproblemen. Benader dubieuze debiteuren indien mogelijk persoonlijk en probeer standaardbrieven te vermijden of desnoods toch persoonlijk te ondertekenen.

Voed jouw klant op

Het betalingsgedrag van jouw debiteuren valt te beïnvloeden. Debiteuren gaan anticiperen op jouw gedrag. Aanmaningen mogen daarom nooit zijn voorzien van het predicaat ‘eerste aanmaning’. De debiteur zal in dat geval doorgaans rustig de tweede en derde aanmaning afwachten.

Mijd risico’s

Bedenk van tevoren of jouw opdrachtgever betrouwbaar is en maak afspraken over betaaltermijnen. Vraag bij twijfel naar referenties of laat een kredietscan uitvoeren als het om aanmerkelijke bedragen gaat. Bedenk ook dat export en buitenlandse debiteuren veelal een aanmerkelijk risico met zich meebrengt.

Vergeet nooit dat de debiteur ook jouw klant is

  • Alert maar beleefd op betalingsachterstanden reageren.
  • Alert op klachten reageren.
  • Een beroep doen op redelijkheid: jouw bedrijf heeft de debiteur altijd goed bediend.

Hulp bij debiteurenbeheer voor aangesloten zelfstandigen

Via ZZP Nederland is het mogelijk om gebruik te maken van hulp bij debiteurenbeheer. OnlineIncasso.nl, het bedrijf dat de hulp biedt, werkt stipt en correct en zal alle handelingen vastleggen. Indien nodig kan een gerechtelijke procedure in werking gesteld worden, vaak zal het niet zover komen en betaalt de opdrachtgever alsnog als ze ziet dat je het er niet bij laat zitten. Denk er om: het is jouw geld en je hebt daar recht op, laat het er niet bij zitten.

Op deze pagina