ZZP zonder inkomen

Ondernemen

ZZP’er zonder inkomen

Het kan gebeuren dat u een periode zonder inkomen komt te zitten als u bijvoorbeeld geen opdrachten heeft. Dan staat u helemaal alleen want u heeft geen recht op een WW uitkering of iets dergelijks. Wij adviseren ZZP’ers om een financiële buffer op te bouwen door in betere tijden geld opzij te leggen voor tijden dat u zonder opdrachten zit.

Niet wachten tot het te laat is

Als het helemaal niet wil lukken om opdrachten te werven en u ook geen eigen financiële buffer heeft dan rest u niets anders om naar uw gemeente te gaan en zich te melden bij de Sociale Dienst. Dat lijkt een moeilijke stap en dat is het waarschijnlijk ook, maar u heeft recht op ondersteuning als u geen inkomen heeft zoals iedere Nederlander. Maak daar dan ook gebruik van en wacht niet tot het te laat is en een faillissement dreigt!

Onderstaand een kleine opsomming van mogelijkheden voor ondersteuning;


Bbz Regeling – Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz ) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het Bbz kunt u tijdelijk een uitkering ontvangen totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien. U kunt in aanmerking komen voor het Bbz als u een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert of als u een startende zelfstandige bent. Daarnaast biedt het Bbz ook hulp aan oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of wanneer u als zelfstandige uw bedrijf wilt beëindigen. Er zijn diverse vormen van Bbz . Voor het Bbz dient u zich te wenden tot de sociale dienst van uw gemeente.

Algemene bijstandsuitkering

Indien uw bedrijf geen overlevingskansen meer heeft of als u in een faillissement belandt dan kunt u aanspraak maken op de Algemene Bijstandswet. De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van bepaalde normbedragen en van uw inkomsten, zoals uw eigen vermogen. Uw inkomsten worden met een bijstandsuitkering aangevuld tot het normbedrag dat voor u geldt. Op 1 januari en op 1 juli worden de bijstandsnormen opnieuw vastgesteld.

De gemeente bepaalt uiteindelijk de hoogte van de uitkering. In bepaalde gevallen kan het normbedrag worden verlaagd. Ook kan de gemeente toeslagen geven of de uitkering (voor een deel) uitbetalen in natura.

ZEZ regeling – Uitkering voor zelfstandigen die zwanger zijn

Vrouwelijke zelfstandigen hebben vanaf 4 juni 2008 een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering uit de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het jaar voor de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon 1578,00 euro per 1 jan. 2018.

Failliet of bijna failliet

Als u uw schulden niet meer kunt betalen heeft u een probleem. Tijdelijke achterstand is vaak wel oplosbaar, iedereen loopt wel eens tegen een probleempje aan. Wees in een dergelijk geval eerlijk tegen uw schuldeisers, dat kweekt meer begrip dan 20 smoesjes die iedereen kent. Voor eerlijkheid geeft men u meer tijd dan voor de overbekende verhalen.

Mochten echter uw schulden zo hoog oplopen dat er geen uitzicht op herstel is dan kan de rechtbank u failliet verklaren. Overigens hoeft dit niet altijd op verzoek van uw schuldeisers, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen, het lijkt op zelfmoord, maar het kan een oplossing van uw problemen zijn.

Let op: Nadat de Bbz aanvraag is ingediend, kan de gemeente in geval van financiёle nood aan de ondernemer een voorschot voor levensonderhoud verstrekken.

Deel deze pagina: