Kennisbank

Zzp'er zonder inkomen

Het kan gebeuren dat je een periode zonder inkomen komt te zitten wanneer je bijvoorbeeld geen opdrachten hebt. Dan sta je helemaal alleen want je hebt geen recht op een WW-uitkering of iets dergelijks. Wij adviseren zzp’ers om een financiële buffer op te bouwen door in betere tijden geld opzij te leggen voor tijden dat je zonder opdrachten zit.

Niet wachten tot het te laat is

Als het helemaal niet wil lukken om opdrachten te werven en je ook geen eigen financiële buffer hebt dan rest je niets anders om naar de gemeente te gaan waar je staat ingeschreven en je te melden bij de Sociale Dienst. Dat lijkt een moeilijke stap en dat is het waarschijnlijk ook, maar je hebt recht op ondersteuning als je geen inkomen hebt zoals iedere Nederlander. Maak daar dan ook gebruik van en wacht niet tot het te laat is en een faillissement dreigt!

Onderstaand een kleine opsomming van mogelijkheden voor ondersteuning:

Bbz regeling – Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het Bbz kun je tijdelijk een uitkering ontvangen totdat je weer in je eigen levensbehoeften kunt voorzien. Je kunt in aanmerking komen voor het Bbz als je een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert of als je een startende zelfstandige bent. Daarnaast biedt het Bbz ook hulp aan oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of wanneer je als zelfstandige jouw bedrijf wilt beëindigen. Er zijn diverse vormen van Bbz. Voor het Bbz kun je terecht bij de sociale dienst van de gemeente waar je staat ingeschreven.

Let op: Nadat de Bbz-aanvraag is ingediend, kan de gemeente in geval van financiёle nood aan de ondernemer een voorschot voor levensonderhoud verstrekken.

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER BBZ

Algemene bijstandsuitkering

Wanneer je bedrijf geen overlevingskansen meer heeft of wanneer je in een faillissement belandt dan kun je aanspraak maken op de Algemene Bijstandswet. De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van bepaalde normbedragen en van jouw inkomsten, zoals je eigen vermogen. De inkomsten worden met een bijstandsuitkering aangevuld tot het normbedrag dat voor jou geldt. Op 1 januari en op 1 juli worden de bijstandsnormen opnieuw vastgesteld.

De gemeente bepaalt uiteindelijk de hoogte van de uitkering. In bepaalde gevallen kan het normbedrag worden verlaagd. Ook kan de gemeente toeslagen geven of de uitkering (voor een deel) uitbetalen in natura.

ZEZ regeling – Uitkering voor zelfstandigen die zwanger zijn

Vrouwelijke zelfstandigen hebben het wettelijk recht op een zwangerschap- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering uit de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het jaar voor de uitkering wordt uitgekeerd. 

MEER INFORMATIE

Failliet of bijna failliet

Wanneer je je schulden niet meer kunt betalen heb je een probleem. Tijdelijke achterstand is vaak wel oplosbaar, iedereen loopt wel eens tegen een probleempje aan. Wees in een dergelijk geval eerlijk tegen je schuldeisers, dat kweekt meer begrip dan 20 smoesjes die iedereen kent. Voor eerlijkheid krijg je vaak meer tijd om te betalen dan voor de overbekende verhalen.

Mochten echter jouw schulden zo hoog oplopen dat er geen uitzicht op herstel is dan kan de rechtbank je failliet verklaren. Overigens hoeft dit niet altijd op verzoek van jouw schuldeisers, je kunt ook zelf een verzoek indienen, het lijkt op zelfmoord, maar het kan een oplossing voor jouw financiële problemen zijn.

MEER INFORMATIE

Op deze pagina