Nieuws

Brief over voortgang verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Reageren
Arbeidsongeschiktheid zzp

Minister Van Gennip (SZW) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een nieuw criterium voor arbeidsongeschiktheid; de zogeheten drempelfunctievariant. Deze variant zou beter passen voor de doelgroep, de ondernemers. 

Wat is de drempelfunctievariant? 

Bij dit arbeidsongeschiktheidscriterium krijgen zelfstandigen een uitkering als zij door ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen. Deze variant wordt nu naar voren geschoven in plaats van de WIA-variant. Hierbij wordt een uitkering toegekend op basis van wat iemand nog kan verdienen in verhouding met hetgeen iemand verdiende voordat hij ziek werd. 

In de brief staat dat mede voor de drempelfunctievariant is gekozen omdat ‘deze variant zorgt voor iets lagere premies en is deze minder intensief om te beoordelen door het UWV. Dit laatste blijkt uit een pre-uitvoeringstoets door UWV.’ 

Minister Van Gennip haalt aan dat de drempelvariant ook wordt beschreven in het rapport van de onafhankelijke commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). Een rapport waarin volgens Vereniging ZZP Nederland naast enkele goede punten ook nog wel wat verbeterpunten te noteren waren. 

Vervolg 

De minister wil nu de drempelfunctievariant in het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering verwerken. Hierdoor loopt het wetsvoorstel enkele weken vertraging op. In de volgende fase toetsen UWV en de Belastingdienst het gehele wetsvoorstel op uitvoerbaarheid, en wordt het voorstel voor internetconsultatie uitgezet. Na verwerking van de reacties op deze consultatie zal het wetsvoorstel naar de Kamer worden gezonden.  

Geplaatst op 1 mei 2024
2 Reacties Plaats een reactie

Dat betekent dat elke ondernemer ca. €250 per persoon per maand kwijt is aan extra belasting, naast de IB en Zvw EN dat men het eerste jaar geen aanspraak ergens op heeft.
Het beoogde wordt 3x afdracht aan de belastingdienst: IB+Zvw+AOV
Daarmee is de ZZP weer een Melkkoe !
AOV ok, maar verplichten NEE
Sinds de afschaffing van de WAZ in 2004 zijn er door ondernemers andere maatregelen getroffen en dat hoeft niet in verzekeringen te zijn.
Het is o.i. schending van EVRM.

Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen