Kennisbank

De gevolgen van zwaar en verkeerd tillen

verkeerd tillen rugpijn ondernemer

In de bouw moet je je lichaam belasten. Als je dit niet verstandig doet, dan kan dit leiden tot overbelasting. De risico’s stapelen zich op als je de hele dag moet tillen, dragen, duwen, trekken, een ongunstige werkhouding hebt en steeds herhalende bewegingen moet uitvoeren. Daarbij komen nog trillingen en schokken (van gereedschappen), koude en vocht. Andere omstandigheden, zoals een gladde ondergrond, obstakels, tocht en risicovol gedrag (klimmen en springen) kunnen deze risico’s nog versterken.

Een waslijst van klachten

Overbelasting kan onder andere leiden tot rug-, nek- en schouderklachten en versleten knieën. Als de klachten ernstig zijn, kun je niet meer werken. In de bouw veroorzaken dit soort klachten bijna de helft van het ziekteverzuim!

Arbowet en zzp’ers

De norm voor het tillen geldt in de Arbowet nog niet voor zzp’ers, tenminste als in je eentje werkt, in een niet-levensbedreigende situatie. Toch is het verstandig je er wel aan te houden. Let op de volgende dingen:

  • gebruik zoveel mogelijk hulpmiddelen
  • let op je lichaamshouding
  • ga steeds recht voor de te tillen last staan
  • til niet met een gedraaide rug
  • houd de last zo dicht mogelijk tegen je lichaam aan
  • probeer niet ineens met een ruk te tillen
  • probeer herhalende bewegingen te vermijden
  • wissel regelmatig je houding of werkzaamheden af
  • zorg dat de werkhoogte niet te hoog of te laag is.
Op deze pagina