D66 wil langere termijn voor instroom ZZP bij UWV

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) wil dat ZZP’ers meer mogelijkheden wordt geboden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering via de UWV af te sluiten. Op dit moment kunnen ZZP’ers binnen 13 weken nadat zij uit loondienst zijn gegaan hun verzekering vrijwillig voortzetten bij de UWV. Volgens Van Weyenberg moet deze termijn na twee jaar.

De vrijwillige verzekering Ziektewet van de UWV is een voortzetting van de ziektewet zoals deze ook geldt voor mensen in loondienst. De acceptatie door de UWV is verplicht tot een maximum eindleeftijd van 65 jaar, ook als mensen een lichamelijke afwijking hebben waardoor particuliere verzekeraars ze niet accepteren. Aanmelden moet binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering is gestopt uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie.

Commentaar Stichting ZZP Nederland

De inschrijftermijn bij de UWV verlengen van dertien weken naar twee jaar is een mooie stap. Daarbij is een betere voorlichting over deze mogelijkheid erg belangrijk. Dat zou al kunnen bij de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Nog steeds komen veel zelfstandigen er te laat achter dat ze niet verzekerbaar zijn vanwege hun medisch verleden.

Via de UWV is dan wel een dekking mogelijk, die weliswaar een wat mindere dekking geeft dan de reguliere AOV, maar men is in ieder geval verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De kosten van een UWV-verzekering voor een verzekerd inkomen van € 2000,- bedragen ongeveer € 200,- per maand. Dat is zeker niet voordeliger dan een reguliere AOV, maar iedereen wordt geaccepteerd.

Stichting ZZP Nederland is in verregaande onderhandeling met enkele verzekeraars om een “light-AOV” te realiseren waarbij een uitkeringstermijn geldt van twee jaar met vooraf een eigen risicoperiode van 6 maanden. Het ziet er naar uit dat die verzekering er gaat komen. Ook kunnen mensen op oudere leeftijd en met een zwaar beroep hier verzekerd worden tegen een laag bedrag.

Echter dat lost niet het probleem op van mensen met een medisch verleden. Mensen die aan een bestaande ziekte lijden of geleden hebben kunnen vrijwel nooit verzekerd worden.

Helaas beseffen ZZP’ers vaak op oudere leeftijd dat men wel eens ziek kan worden en voor deze groep is vrijwel geen betaalbare oplossing. Ook al kan men straks binnen twee jaar nog instappen bij de UWV, dan nog lost dit helaas niet het probleem op.

Gratis download AOV boekje

Stichting ZZP Nederland heeft een boekwerkje geschreven met de voornaamste zaken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering die gratis te downloaden is via onderstaande link.

 

Links: | download AOV boekje | uitleg UWV verzekering

Deel deze pagina: