Nieuws

Wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen roept vragen op

Reageren
zzp'er arbeidsongeschikt door gebroken been

Na een vier jaar lange voorbereiding heeft demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) ter internetconsultatie gezet. Op deze manier kunnen alle betrokkenen hun mening geven op het wetsvoorstel. 

Onderscheid werknemer en ondernemer 

De BAZ komt voort uit een voorstel van de Stichting van de Arbeid. Frank Alfrink, voorzitter van Vereniging ZZP Nederland: “Waar gelukkig iedereen het inmiddels over eens is, is dat de situatie van werknemers en zelfstandigen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid niet vergelijkbaar is.” Dat vond ook de Stichting van de Arbeid en dit komt ook tot uitdrukking in het wetsvoorstel. 
 
In het wetsvoorstel wordt niet meer, zoals eerst de bedoeling was, gekeken naar een invulling op basis van de WIA. Bij deze werknemersoplossing wordt gekeken naar wat iemand nog kan en naar wat iemand eerder verdiende. In dit nieuwe wetsvoorstel wordt de zogeheten drempelfunctievariant toegepast. Zelfstandigen krijgen hierbij een BAZ-uitkering als zij niet meer in staat zijn om door ziekte het minimumloon te verdienen. 

Kosten van de BAZ 

Alfrink zet zijn vraagtekens bij de kosten die nu worden geraamd in het wetsvoorstel. Zelfstandigen gaan ongeveer 6,5% van hun winst uit onderneming aan premie betalen, tot maximaal circa € 195 per maand gebaseerd op het minimumloon van 2024. Alfrink: “Als we kijken naar de opmaak van de kosten, dan vallen enkele zaken op. Niet alleen worden de kosten van de no-risk polis voor kleine werkgevers en de zelfstandige en zwanger-regeling (ZEZ) opgenomen, maar is tevens het schadelastpercentage van de WIA-regeling als uitgangspunt genomen. De WIA is echter een hele andere regeling. Volgens ons zou de premie voor een drempelfunctievariant een stuk lager kunnen.” 

Achterban 

Inmiddels heeft Vereniging ZZP Nederland een enquête uitgezet onder haar leden, om te achterhalen hoe zij denken over de o.a. de BAZ. Ook de VBAR en andere belangrijke ondernemerszaken komen in de enquête aan de orde. “Wij willen scherp krijgen hoe onze achterban denkt over belangrijke issues voor ondernemers. Zo kunnen wij de stem vormen voor onze achterban die een zzp’er als eenling niet heeft. Naar aanleiding van de uitslagen van de enquête zullen wij ook een reactie formuleren op het wetsvoorstel BAZ.” De enquête 

Veelgestelde vragen

Bij de ondernemersdesk komen veel vragen binnen over het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ). Daarom hebben wij een lijst gemaakt met de antwoorden op deze vragen. 

Naar de antwoorden

Geplaatst op 12 juni 2024
1 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen