Kennisbank

Uitleg over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

dokter doctor

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een financieel product dat bedoeld is om je inkomen te beschermen in het geval dat je niet in staat bent om te werken vanwege een blessure, ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering voorziet doorgaans in een uitkering die je helpt om je financiële verplichtingen, zoals huur, hypotheek, rekeningen en dagelijkse kosten, te blijven voldoen als je niet kunt werken.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Enkele redenen waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering belangrijk kan zijn:

 1. Inkomensbescherming: Een AOV zorgt ervoor dat je inkomen wordt aangevuld of vervangen als je niet kunt werken. Dit kan van cruciaal belang zijn om te voorkomen dat je in financiële problemen raakt.
 2. Zelfstandige ondernemers: Voor zelfstandige ondernemers is een AOV belangrijk omdat ze geen toegang hebben tot een werkgever die een arbeidsongeschiktheidsuitkering biedt. Als een zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, kan een AOV het verschil maken tussen het voortzetten van het bedrijf en financiële ondergang.
 3. Aanvulling op sociale voorzieningen: In sommige landen bieden sociale voorzieningen weliswaar uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, maar deze dekken vaak niet alle kosten en vallen soms onder strenge voorwaarden. Een AOV kan aanvullend zijn op deze voorzieningen om ervoor te zorgen dat je inkomensverlies volledig wordt gecompenseerd.
 4. Gemoedsrust: Het hebben van een AOV geeft gemoedsrust, omdat je weet dat je financieel beschermd bent als er iets met je gebeurt dat je arbeidsongeschikt maakt. Dit kan helpen stress en angst te verminderen.
 5. Flexibiliteit: Je kunt de dekking van een AOV vaak aanpassen aan je specifieke behoeften en budget. Hierdoor kun je de verzekering afstemmen op je financiële situatie en beroep.

Het is belangrijk om zorgvuldig na te denken over de dekking en premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, aangezien deze kunnen variëren afhankelijk van je beroep, gezondheidstoestand en andere factoren.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

 1. Leeftijd en gezondheid: Over het algemeen geldt dat jongere en gezondere personen lagere premies kunnen verwachten. Als je ouder bent of gezondheidsproblemen hebt, kunnen de premies hoger uitvallen.
 2. Beroep: Het type werk dat je doet, heeft invloed op de premie. Beroepen met een hoger risico op letsel of arbeidsongeschiktheid kunnen hogere premies met zich meebrengen.
 3. Gewenste dekking: De hoogte van de uitkering die je kiest, beïnvloedt de premie. Hoe hoger de uitkering, hoe hoger de premie. Je kunt kiezen voor een dekking die aansluit bij je inkomensbehoeften en financiële doelen.
 4. Eigen risico en wachttijd: Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een eigen risico (ook wel eigen bijdrage genoemd) en een wachttijd hebben voordat de uitkering begint. Het verhogen van het eigen risico of het verlengen van de wachttijd kan de premie verlagen, maar betekent dat je langer zelf verantwoordelijk bent voor je financiële behoeften als je arbeidsongeschikt raakt.
 5. In- of exclusief psychische aandoeningen: Veel ondernemers onderschatten het risico van psychische klachten. Mensen met een burn-out kunnen zo maar 2 jaar uitvallen. Het is dan ook raadzaam om goed te stil te staan bij dit risico. Niet alleen mensen met een beroep waarbij zij veel stress ervaren kunnen hier mee te maken krijgen namelijk. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een scheiding, overlijden of ander impactvolle gebeurtenis.  Kies je voor een verzekering inclusief psychische aandoeningen dan zal je verzekering ook duurder zijn.
 6. Verzekeringsmaatschappij: Elke verzekeringsmaatschappij hanteert verschillende tarieven en voorwaarden voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, dus het kan lonen om tarieven en polissen van verschillende aanbieders te vergelijken om de beste deal te vinden.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan duur lijken, maar het is belangrijk om het te beschouwen als een investering in je financiële toekomst en gemoedsrust. Het vermogen om je inkomen te beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid kan van onschatbare waarde zijn als je het nodig hebt. De premies die je betaalt voor een AOV zijn aftrekbaar. In jouw aangifte inkomstenbelasting trek je ze af als 'uitgave voor andere inkomensvoorzieningen'.

Welke soorten dekking zijn er?

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kun je doorgaans verschillende soorten dekking kiezen, afhankelijk van je behoeften en budget. Hier zijn enkele van de belangrijkste soorten dekking die beschikbaar kunnen zijn:

 1. Eigen Beroepsdekking: Deze dekking voorziet in uitkeringen als je niet in staat bent om je specifieke beroep of vak uit te oefenen, zelfs als je nog in staat bent om ander werk te verrichten. Dit is de meest uitgebreide vorm van dekking en wordt vaak aanbevolen voor zelfstandige professionals.
 2. Passende Beroepsdekking: Deze dekking voorziet in uitkeringen als je niet in staat bent om werk te doen dat vergelijkbaar is met je huidige beroep of vakgebied. Het kan iets breder zijn dan de eigen beroepsdekking, maar het houdt nog steeds rekening met je specifieke vaardigheden en opleiding.
 3. Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid: Deze dekking voorziet in uitkeringen als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en slechts in staat bent om deels te werken. Het kan een deel van je inkomensverlies compenseren, zelfs als je nog enigszins in staat bent om te werken.
 4. Totaal Arbeidsongeschiktheid: Deze dekking voorziet in uitkeringen als je volledig arbeidsongeschikt raakt en niet in staat bent om te werken. Dit is de meest uitgebreide dekking en zal je volledige inkomensverlies compenseren.
 5. Aanvullende Dekkingen: Naast de primaire dekkingen kun je vaak aanvullende dekkingen toevoegen, zoals dekking voor ziekten, ongevallen, of specifieke (psychische) aandoeningen. Deze aanvullende dekkingen kunnen je extra bescherming bieden in geval van specifieke gebeurtenissen.
 6. Wachttijd en Eigen Risico: Je kunt ook de wachttijd (de periode tussen het moment waarop je arbeidsongeschikt raakt en het moment waarop de uitkering begint) en het eigen risico (het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de verzekering begint uit te keren) aanpassen om de premie te beïnvloeden.

Het is verstandig om met een verzekeringsadviseur te praten om de kosten en opties te begrijpen en een AOV te vinden die past bij je budget en behoeften.

Gratis naslagwerk over AOV's 

We hebben een compleet naslagwerk gemaakt voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Complete informatie in begrijpelijke taal, zonder vakjargon. Het naslagwerk telt 18 pagina's. In het naslagwerk staan vrijwel alle details waar je op moet letten beschreven, zonder kleine letters.

AOV en de politiek

Er wordt binnen de politiek al jaren gesproken over een verplichte AOV voor zzp'ers. Momenteel is er echter nog steeds geen verplichting en wordt gekeken hoe aan de, inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurde verplichting, vorm kan worden gegeven. Stichting ZZP Nederland is echter namens 4/5 deel van de achterban tegen een verplichte AOV en draagt hier ook alternatieven voor aan.

Op deze pagina