Kennisbank

Uitleg arbeidsongeschiktheidsverzekering

dokter doctor

Waar moet je op letten bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zelfstandigen hebben bij arbeidsongeschiktheid geen recht op een uitkering zoals mensen in loondienst. Voor zelfstandigen bestaat geen ziektewet. De risico’s van arbeidsongeschiktheid kunnen voor zelfstandigen worden afgedekt met een verzekering. In de praktijk is ongeveer de helft van de zelfstandigen verzekerd tegen inkomensdaling.

AOV duur? 

Een veel gehoorde opmerking van zelfstandigen is de hoge prijs van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Het klopt dat een AOV een fikse uitgave is, maar voor veel zelfstandigen eigenlijk een must. De kosten van levensonderhoud gaan bij ziekte gewoon door en als de ziekte van korte duur is dan is dat vaak wel te overzien, maar wat als er echt sprake is van een langdurig ziekte waardoor je geen inkomen hebt?

Verschillende keuze AOV's

Er zijn veel AOV-polissen verkrijgbaar. Klassieke verzekeringen en echte prijsvechters. Een goedkope verzekering lijkt leuk zolang je niets overkomt, maar als het tot een uitkering moet komen valt een budgetverzekering vaak snel door de mand. Dan blijkt de dekking ten gunste van de prijs wel heel erg mager te zijn. Koop dus geen verzekering uitsluitend op prijs. Helaas weten veel zelfstandigen niet eens waarvoor ze verzekerd zijn en onder welke voorwaarden. In de praktijk leidt dat tot veel klachten over verzekeraars en tussenpersonen.

Onafhankelijk advies

Stichting ZZP Nederland is van mening dat er duidelijkheid moet komen in de massa aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hiertoe is ZZP Nederland Verzekeringen opgericht en wordt voorlichting gegeven zoals dat past bij een belangenbehartiger: nuttig, duidelijk en betaalbaar.

Meer weten over advies

Gratis naslagwerk over AOV's 

We hebben een compleet naslagwerk gemaakt voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Complete informatie in begrijpelijke taal, zonder vakjargon. Het naslagwerk telt 18 pagina's. Je kan deze gratis downloaden als je bent aangesloten bij ZZP Nederland. In het naslagwerk staan vrijwel alle details waar je op moet letten beschreven, zonder kleine letters.

Naar het AOV-naslagwerk

Op deze pagina