Facturen maken

Administratie

Het maken van een factuur vinden veel startende zzp’ers blijkbaar lastig en vervelend werk. Vreemd eigenlijk als je bedenkt dat met het maken van een factuur de klus is afgerond en er geld binnen zal komen. Onderstaand zullen we uitleggen waaraan een factuur moet voldoen en wat je er aan kan doen om de facturen op tijd te laten betalen.

Facturen voor geleverde goederen

Als het een factuur is voor het leveren van goederen kan je deze direct bij de levering voegen. Bij nieuwe klanten kan je ook de factuur sturen en laten betalen voordat je de goederen gaat verzenden. Dit is beslist niet ongebruikelijk en geeft je de zekerheid dat je daadwerkelijk jouw geld ontvangt. Meestal wordt na een eerste keer vooruitbetalen op rekening geleverd. Dan stuur je een factuur nadat de goederen daadwerkelijk zijn geleverd.

Factuur voor geleverde werkzaamheden

Indien het eenmalige klussen betreft verstuur je in principe pas een factuur als het project is afgerond. Bij grotere en langdurige opdrachten is het gebruikelijk om deelfacturen te versturen. Dit kan periodiek zijn, bijvoorbeeld maandelijks, maar ook na het afronden van een fase in een project. Deze afspraken dienen te worden vastgelegd in een opdrachtovereenkomst met een duidelijke omschrijving over factuurtermijnen, betaaltermijnen, btw etc.

Waaraan moet een factuur voldoen

Hoe een factuur er exact uit moet zien is jouw eigen keuze, hierin bestaat geen verplichting. Voor de Belastingdienst zijn er wel eisen ten aanzien van de informatie die op de factuur moet staan:

 • Iedere factuur dient een uniek en opvolgend nummer te hebben
 • Jouw bedrijfsnaam, het adres van jouw bedrijf, jouw KVK-nummer en jouw btw-nummer
 • De correcte gegevens van jouw klant dienen vermeld te worden, liefst inclusief btw-nummer
 • Op de factuur dient vermeld te worden welke en hoeveel producten en/of diensten het betreft
 • Je moet de btw vermelden op de factuur in zowel percentage als Euro’s
 • Het totaal te betalen bedrag dient duidelijk vermeld te worden
 • Vermeld ook jouw bankrekeningnummer en de betaaltermijn.

Gratis online factuurmodule voor aangesloten zelfstandigen

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) die aangesloten zijn bij ZZP Nederland kunnen een gratis online factuurprogramma gebruiken waarmee ze onberispelijke facturen kunnen maken. Naast het factureren kan in het programma ook worden bijgehouden of facturen betaald zijn en welke facturen nog ontvangen moeten worden. Verder kunnen er offertes mee gemaakt worden en een relatiesysteem bij worden gehouden.

Het programma kan vanaf iedere werkplek met een internetverbinding onbeperkt gebruikt worden zonder bijkomende kosten.

Self Billing

Normaliter stelt de ondernemer die werkzaamheden verricht de factuur op en verstuurt deze factuur naar de opdrachtgever (lees afnemer). Het komt ook voor dat niet de leverancier maar de opdrachtgever de factuur opmaakt. Dit wordt self billing genoemd. Ook deze factuur dient aan de voorschriften te voldoen die de Belastingdienst stelt, zoals hierboven beschreven. Bij self billing dient wel op de factuur vermeld te worden “Factuur uitgereikt door de afnemer”.

Wij nemen aan (maar hebben dat niet zwart op wit), dat de Belastingdienst self billing gedoogd. Per 1 januari 2013 zijn enkele wijzigingen aangebracht m.b.t. de factuureisen (teneinde de Nederlandse wetgeving te conformeren aan de richtlijnen van de Europese Unie):

 • Indien de afnemer (lees opdrachtgever) de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverlener (“self billing”), dan dient op de factuur vermeld te worden “Factuur uitgereikt door de afnemer”.

Kortom de factuur moet wel op jouw naam staan en moet wel voldoen aan de eisen van een factuur. Hier staat nog meer informatie, waaruit blijkt dat self billing zeker wel kan, maar ook aan eisen gebonden is. Het is natuurlijk wel zo dat de Belastingdienst in deze altijd het laatste woord zal hebben.

Betalingstermijn

In Nederland is de algemeen gehanteerde betaaltermijn 30 dagen. Dat wil niet zeggen dat op de dertigste dag het geld binnen is. Onderzoeken wijzen uit dat gemiddeld na 42 dagen het geld daadwerkelijk op jouw rekening staat. Vermeld bij jouw opdrachtovereenkomst duidelijk wat de door jou en jouw afnemer overeengekomen betaaltermijn is. Het eenzijdig op een factuur vermelden dat de betaaltermijn 8 dagen is zal weinig indruk maken bij jouw afnemers. Ook het eenzijdig berekenen van 2% kredietbeperking of een korting van 2% als men binnen 8 dagen betaalt zal weinig effect ressorteren. Grote kans dat men na dertig dagen betaalt en alsnog de 2% in mindering brengt. Maak dus duidelijke afspraken en kom deze zelf ook na…

Als de betaling uitblijft

Wees alert op wanbetalers, maar maak je niet ongerust als een dag na de verloop van de betalingstermijn nog geen geld bijgeschreven staat.  De gemiddelde betaaltermijn in Nederland loopt op naar 42 dagen. Toch dien je de betaaltermijnen in de gaten te houden, als enkele dagen na de betaaltermijn nog geen geld is ontvangen stuur dan een vriendelijke herinnering. Veelal komt de betaling dan binnen. Duurt het echt lang aarzel dan niet om nog een tweede herinnering te sturen. Indien dit nog niet helpt stuur dan een ingebrekestelling.  Als aangeslotene van ZZP Nederland heb je recht op gratis incasso ondersteuning bij wanbetalers. Voorbeeld brieven van herinneringen etc. vindt je op onze website en kunnen aangesloten zelfstandigen gratis downloaden.

 1. Gratis online cursus boekhouden

  In de gratis Online Cursus Boekhouden leer je hoe je als ondernemer goed om kunt gaan met je administratie. Naast wat basistheorie is de cursus vooral gericht op de praktijk, zo leer je hoe je de dagelijkse of wekelijkse boekhouding bijhoudt. Het doel van deze cursus is dat zzp’ers na afloop in staat zijn om een groter deel van hun boekhouding zelf te verwerken.

  Meer informatie

Download

 1.  
  Download (69 kB)

Deel deze pagina: