ZZP'er, hoe word je dat?

Hoe word ik ZZP’er?

De meest gestelde vraag: Hoe word ik ZZP’er. Om ZZP’er te worden is geen gebruiksaanwijzing beschikbaar, maar Stichting ZZP Nederland helpt u op weg met informatie en advies. Eerst dit: ZZP’ers bestaan niet. Althans niet voor de wet. ZZP staat voor Zelfstandig Zonder Personeel, in feite betekent het dat iemand die ZZP’er wordt gewoon als privé persoon een bedrijft start en ondernemer wordt.Het begint met een plan

U kunt natuurlijk met de ogen dicht starten, maar met het maken van een plan staat u een stuk sterker. U kunt een uitgebreid ondernemingsplan maken of een berekening op de achterkant van een sigarendoos, maar het feit dat u bedenkt wat er allemaal moet en kan gebeuren is het belangrijkste. Ondernemen houdt nu eenmaal risico in. U doet zaken “voor eigen rekening en risico”, geen opdrachten betekent geen inkomen. U dient winst te maken, want meer kosten dan inkomen neigt naar een faillissement. Maak een inventarisatie van uw sterke punten, zwakke punten, een lijst van benodigdheden zoals gereedschap, auto, kapitaal, automatisering, financiering etc. Kijk welk inkomen u beslist nodig heeft, kijk of er vraag is naar uw product of dienst, kijk wat er betaald wordt in de branche etc.

ZZP Nederland helpt u op weg

ZZP’ers lopen bij het starten tegen allerlei vragen aan. Regels, Belastingen, BTW, opdrachten aangaan, contracten etc. Juist dan is het handig om gebruik te maken van de Helpdesk van Stichting ZZP Nederland. Zij leggen u op een eenvoudige wijze uit hoe alles werkt en beantwoorden iedere vraag. De kosten voor het abonnement zijn erg laag (€ 22,50 per jaar) en u kunt hiermee een hoop besparen.Bespreek uw plan met iemand die kritisch is

Bespreek uw plannen ook goed met uw partner, kijk welk risico u neemt en of dat realistisch is. Bekijk de wereld niet door een roze bril. Vraag ook eens iemand anders die kritisch is om naar uw plan te kijken. Kritiek over iets waar u zelf zeer enthousiast over bent is nooit leuk maar het opent wel uw ogen.

Starten als ZZP’er vanuit een uitkering situatie

De overheid stimuleert werklozen en arbeidsongeschikten om als zelfstandige in uw eigen inkomen te voorzien. U kunt veelal starten met behoud van een uitkering of een terugkeergarantie. Neem eerst contact op met uw uitkerende instantie voor u zich laat inschrijven bij de Kamer van koophandel.

De daadwerkelijke start als ZZP’er

De feitelijke start is een fluitje van een cent. U stapt de kamer van Koophandel binnen en laat u inschrijven als eenmanszaak. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig en is het raadzaam dat u een passende bedrijfsnaam heeft bedacht. Tien minuten later staat u weer buiten en bent u ondernemer. De Kamer van Koophandel geeft uw inschrijving middels een formulier voor u door aan de Belastingdienst die u een BTW-nummer zal toekennen. Maar dan pas gaat het echt beginnen.

Hoe komt u aan opdrachten?

Klanten zijn het belangrijkste kapitaal dat ondernemers hebben. Die zorgen voor opdrachten en uw winst. Het werven van klanten is dus een belangrijk onderdeel. U moet voortdurend werken aan nieuwe klanten, bedenk dat een opdracht van 6 maanden ook eens stopt en dan dient er weer een nieuwe opdracht te zijn. Presenteer u zelf als oplosser van een specifiek iets en niet als manusje-van-alles. Kwaliteit is hét item. Bouw een netwerk op, daarbij maakt het niet uit hoe u dat doet, als u het maar doet. Een verzorgd visitekaartje en een website zijn belangrijke onderdelen hierin. Ook een fatsoenlijk e-mailadres is een vereiste. Als uw e-mailadres nu janengrietje684@uwprovider is, laat dan dat veranderen in bijvoorbeeld jansen@uwbedrijfsnaam. Dat ziet er een stuk professioneler uit.

Opdrachten via bemiddelaars

Ook detacheringbureaus en bemiddelaars bieden opdrachten aan. Op zich is het prettig en gemakkelijk, maar als u altijd via één bemiddelaar werkt en ook nog eens factureert zal de Belastingdienst dat zien als één opdrachtgever en uw zelfstandigheid in twijfel trekken. Bovendien berekenen bemiddelaars veelal een (zeer) hoge marge, waardoor uw uurtarief laag is en de opdrachtgever de hoofdprijs betaalt. Via diverse marktplaatsen zijn ook opdrachten verkrijgbaar, rechtsreeks naar opdrachtgevers of bemiddelaars.

Leg opdrachten vast, maak een overeenkomst

Helaas leggen veel zelfstandigen hun opdrachten niet of nauwelijks goed vast. Dom, dom, dom. Als er achteraf klachten ontstaan of opdrachtgevers niet- of niet tijdig betalen dan wordt het een lastige zaak zonder overeenkomst. Dit hoeven geen ingewikkelde juridische contracten te zijn, maar maak in ieder geval duidelijke afspraken over uw tarief, de werkzaamheden, de duur van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Indien u aangesloten bent bij ZZP Nederland dan kunt u gratis leveringsvoorwaarden en een modelcontract downloaden waarmee u uw afspraken kunt vastleggen, dat voorkomt problemen achteraf en is wel zo duidelijk voor u en voor uw opdrachtgever. ZZP Nederland biedt aangesloten zelfstandigen ook ondersteuning bij incassoprocedures.  

Administratie voor ZZP’ers

Administratie, een lastig onderwerp voor veel zelfstandigen. Naast werken en opdrachten binnenhalen moet u ook nog eens een administratie bijhouden. Rekeningen versturen vinden veel ZZP’ers nog wel leuk, maar u dient ook bij te houden wat u ontvangt en uitgeeft, een btw-aangifte per drie maanden verzorgen en aan het eind van het jaar een inkomensaangifte. Maar bovenal geeft een administratie inzicht in de winstgevendheid van uw bedrijf.

Een administratie voor ZZP’ers is niet bijster ingewikkeld, als u weet hoe dat moet. Een simpel administratieprogramma kan u daarbij helpen en als u het helemaal gemakkelijk wilt dan laat u de administratie uitvoeren door een boekhouder.

Links: administratie info , administratiepakket

Wat gaat me dat kosten?

Uurtarief bepalen

Is een voor de hand liggende vraag van een opdrachtgever. Veel ZZP’ers vinden dat lastig te beantwoorden, terwijl het een normale vraag is van een klant. Uw uurtarief moet een gangbaar tarief zijn en is afhankelijk van uw vak, uw expertise en van vraag- en aanbod. Een te laag uurtarief geeft geen vertrouwen en een te hoog uurtarief schrikt opdrachtgevers af. Op onze website kunt u diverse methoden van het berekenen van een uurtarief vinden, maar veelal is het een door de “markt” bepaald tarief wat gangbaar is. Een aardig hulpmiddel is de ZZP prijzen- en tarievengids.

Link: uurtarief berekenenZZP prijzen en tarievengids

BTW berekenen

Voor vrijwel ieder beroep moet bovenop de tarieven BTW worden berekend en afgedragen aan de Staat. Afhankelijk van uw beroep en/of dienst dient u 0%, 6% of 21% btw te berekenen. Vervolgens kunt u ook de BTW op alle zakelijke kosten en inkopen terugvragen bij de BTW-aangifte. Startende zelfstandigen die in één jaar minder dan € 1883,- hoeven af te dragen  kunnen gebruik maken van de voordelige “Kleine Ondernemersregeling BTW”. Voor een aantal beroepen geldt een vrijstelling, u vindt dit op onze website. Per drie maanden dient u een BTW-aangifte in te leveren en tijdig af te rekenen.

Onkosten die aftrekbaar zijn voor ZZP’ers

Als u ondernemer bent, mag u in principe alle kosten die u maakt voor uw bedrijf in mindering op de winst brengen. De gemaakte kosten dienen wel enige relatie tot uw werk te hebben, een exclusief horloge die u aanschaft omdat u op tijd wilt zijn valt daar niet onder. Maar in principe bepaalt de ondernemer zelf welke kosten hij wil maken. Let wel, de belastingdienst betaalt niet uw uitgaven, maar u mag de kosten in mindering brengen. U dient dus wel winst te maken voordat u daadwerkelijk iets aan aftrekbare kosten heeft. De kosten voor uw abonnement bij ZZP Nederland ( € 22,50 ex btw per jaar en eenmalig 5 euro administratiekosten) zijn aftrekbaar.

Link:  Aftrekbare kosten voor ZZP’er 

Belasting en belastingaftrek voor ZZP’ers

Iedereen in Nederland moet belasting betalen, zelfs hardwerkende ZZP’ers. Maar als men u volledig ziet als ondernemer die risico loopt, wordt dit beloond met enkele belastingvoordelen. Zo is er de zelfstandigenaftrek (aftrekpost max. € 7.280,-), startersaftrek (aftrekpost max. € 2.123,-) en de MKB-winstvrijstelling (aftrekpost van 14%). Verder zijn er nog (heel) veel belastingregels voor aftrek, deze staan op onze website.

Linkbelastingvoordeel ZZP 

Niet betalende klanten – incasso

Niet betalende klanten zijn een schrikbeeld voor ondernemers. Ook ZZP'ers worden vaak geconfronteerd met opdrachtgevers die niet willen betalen. Bij het uitblijven van betaling door de opdrachtgever moet men niet schromen om een incassoprocedure te starten. “Niet betalende klanten zijn geen klanten” is de stelling van Stichting ZZP Nederland. Het is uw geld en u heeft daar recht op! ZZP Nederland heeft voor de aangesloten zelfstandigen een incassoprocedure en service beschikbaar. Om slechte betalingen te voorkomen kunt u zelf ook actie ondernemen.

Link: ZZP Incasso

Zelfstandige zonder opdrachten

Soms zit het mee en soms zit het tegen. Het kan gebeuren dat u een tijdje zonder opdrachten zit. Dat betekent geen inkomen en voor zelfstandigen bestaat geen WW-uitkering. Bouw een financiële reserve op zodat u niet direct in problemen raakt in slechte tijden. Als het helemaal niet wil lukken om opdrachten te werven en u ook geen eigen financiële buffer heeft, dan rest u niets anders om naar uw gemeente te gaan en zich te melden bij de Sociale Dienst voor de BBZ-regeling. Dat lijkt een moeilijke stap en dat is het ook, maar u heeft wellicht recht op ondersteuning als u geen inkomen heeft. Maak daar dan ook gebruik van en wacht niet tot het te laat is en een failliet dreigt!

LinkBBZ uitkering voor zelfstandigen

Juridische bijstand voor ZZP’ers

ZZP’ers zijn ondernemers en lopen ondernemersrisico. Juridische conflicten horen daar helaas ook bij. Een conflict met een klant of leverancier, onenigheid over een huurcontract, te late levering, klanten die niet willen betalen etc. Het zijn helaas allemaal zaken die nu eenmaal bij het ondernemen op de loer kunnen liggen. Een rechtsbijstandverzekering die u privé heeft, is hier niet van toepassing. U moet daarvoor een zakelijke rechtsbijstandverzekering (ca € 300,- per jaar) afsluiten of gebruik maken van het juridisch abonnement van Stichting ZZP Nederland (basis € 75,- per jaar).

Link:  Juridische ondersteuning

Verzekeringen voor ZZP’ers

Dan rest nog de vraag of u zich ook moet verzekeren. Niets moet, maar bedenk dat ZZP’ers werken voor eigen rekening en risico en ondernemers zijn wat zekerheid betreft redelijk vogelvrij. U loopt als zelfstandige een behoorlijk risico, sommige zijn acceptabel en draagbaar, maar er zijn een aantal zaken die u moet overwegen op het gebied van verzekeringen.

Link:  overzicht verzekeringen voor ZZP’ers

Deel deze pagina: