Administratie en belastingen voor ZZP'ers

Administratie

Iedereen moet belasting betalen

Iedereen in Nederland moet belasting betalen. ZZP’ers ook. U betaalt belastingen over uw inkomen net als iedereen die in loondienst is. Toch zijn er een behoorlijk aantal fiscale voordelen voor ondernemers. Onderstaand zetten we de belangrijkste voor u op een rij.

Veel artikelen zijn alleen toegankelijk voor aangesloten zelfstandigen. U dient dan na het klikken op een onderwerp uw aansluitnummer en uw e-mailadres in te voeren.

Nog niet aangesloten?

Meld u dan even aan via onderstaande link. Voor slechts 22,50 euro per jaar (excl. btw)  is de gehele website ook voor u toegankelijk. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van het directe voordeel dat ZZP Nederland u biedt.

Link: | aansluiten bij ZZP Nederland |

Wanneer ziet de Belastingdienst u als ondernemer - ZZP'er?

Voor ZZP’ers gelden dezelfde aftrekposten zoals voor iedere eenmanszaak. De Belastingdienst ziet u als ondernemer als u aan allerlei voorwaarden voldoet. Loopt u ondernemersrisico? Steekt u veel tijd in uw bedrijf? etc. Niet gewerkte uren in verband met zwangerschap tellen wel mee met een maximum van 16 weken.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

In principe zijn alle kosten die u maakt voor uw onderneming aftrekbaar van de winst die u maakt. De Belastingdienst zal daar geen oordeel over geven, u bepaalt welke kosten u wilt maken. Zolang dit zakelijke kosten zijn, zijn ze aftrekbaar. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst anders oordelen.

Link: welke kosten zijn aftrekbaar (voor aangesloten zelfstandigen)

Afschrijvingen apparatuur en bedrijfsmiddelen

Als u apparatuur voor uw bedrijf aanschaft zoals gereedschappen, computers, bedrijfsauto of meubilair, dan kunt u hierop de waardevermindering afschrijven. Dit kunt u op uw winst-en-verliesrekening opvoeren, waardoor u minder belasting betaalt. Er zijn diverse methoden om bedrijfsmiddelen af te schrijven, met name voor starters zijn extra mogelijkheden.

Link: ZZP’er en afschrijving voor belastingen (voor aangesloten zelfstandigen)

Zelfstandigenaftrek, ook voor ZZP’ers

Zelfstandigenaftrek is eigenlijk een beloning voor het risico dat u loopt als ondernemer. Het bedrag van de vrijstelling is sinds 1 januari 2012 niet meer afhankelijk van de gemaakte winst. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag: € 7.280. De Zelfstandigenaftrek is van toepassing als u 1225 uur of meer aan uw bedrijf besteedt.

Link: Zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers (voor aangesloten zelfstandigen)

MKB Winstvrijstelling - 14 %

De MKB winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst en is bedoeld als stimuleringsmiddel voor kleine ondernemers. In de MKB winstvrijstelling is het urencriterium met ingang van 2010 vervallen zodat ook deeltijdondernemers er gebruik van kunnen maken.

Link: MKB winstvrijstelling (voor aangesloten zelfstandigen)

Startersaftrek ondernemers en ZZP

Startersaftrek is een verhoging van de Zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. De extra aftrek bedraagt € 2.123. U heeft recht op startersaftrek indien u ook recht heeft op Zelfstandigenaftrek en de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2x zelfstandigenaftrek heeft toegepast, of indien u in de afgelopen 5 jaar geen onderneming heeft gehad.

Als u een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
 

Link: overzicht investeringsaftrek (voor aangesloten zelfstandigen)

Fiscale Oudedags Reserve FOR

Van uw behaalde winst mag u een jaarlijks bepaald bedrag opzij zetten dat u kunt gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag dat u opzij zet hoeft u geen belasting te betalen. Voor alle duidelijkheid, de belasting over dit bedrag wordt later alsnog aan u berekend. Het is dus geen vrijstelling in de zin van aftrekpost, het is uitstel van belasting.

Link: uitleg Fiscale Oudedags Reserve (voor aangesloten zelfstandigen)


Gerelateerd product

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Meewerkaftrek voor uw partner

Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat u van uw winst kunt aftrekken als uw partner onbetaald meewerkt in uw onderneming. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag hangt af van de hoogte van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt.

Link: meewerkaftrek en tabel (voor aangesloten zelfstandigen)

Stakingsaftrek voor mensen die als ZZP'er stoppen

Als u uw onderneming stopt, komt u in aanmerking voor stakingsaftrek. U kunt maximaal € 3.630 aftrekken van de winst die u hebt behaald bij het staken van de onderneming. Als u de onderneming hebt gekregen door de zogenoemde geruisloze doorschuiving in de familiesfeer (overname tot en met 2001) of als medeondernemer of werknemer (overname vanaf 2001), geldt als voorwaarde dat u als ondernemer de onderneming 3 jaar of langer voor uw rekening moet hebben gedreven.

Ondernemingsverliezen verrekenen

Als uw onderneming niet direct loopt zoals u het zou willen, bestaat de kans dat u verlies lijdt. Dat verlies is te verrekenen met de positieve andere inkomsten uit werk en woning uit box 1 in hetzelfde jaar, bijvoorbeeld met uw salaris uit een dienstbetrekking in deeltijd of ontvangen alimentatie voor uzelf.

Over het saldo van uw inkomsten uit werk en woning wordt de belasting berekend. Is het verlies zo hoog, dat uw belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning van dat jaar negatief is, dan mag u dat verrekenen met uw belastbare inkomens van de 3 voorgaande jaren. U krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is 'terugwentelen' van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag u het verlies, onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende 9 jaren.

Gerelateerd product

  1. ZZP Boekhoudpakket

    Met het ZZP (online) Boekhoudpakket kunt facturen maken, btw aangifte doen, telebankieren, boekhouden en een winst- en verliesrekening produceren. De administratie is grotendeels voorgeprogrammeerd, u hoeft alleen uw eigen gegevens in te vullen.

    Meer informatie

Deel deze pagina: