Kennisbank

De zzp-aftrekposten op een rij

Man leest een brief

Iedereen in Nederland moet belasting betalen. Zzp’ers ook. Je betaalt belastingen over jouw inkomen net als iedereen die in loondienst is. Toch zijn er een behoorlijk aantal fiscale voordelen voor ondernemers. Onderstaand zetten we de belangrijkste voor je op een rij.

Wanneer ziet de Belastingdienst je als ondernemer - zzp'er?

Voor zzp’ers gelden dezelfde aftrekposten zoals voor iedere eenmanszaak. De Belastingdienst ziet je als ondernemer als je aan allerlei voorwaarden voldoet. Loop je ondernemersrisico? Steek je veel tijd in jouw bedrijf? etc. Niet gewerkte uren in verband met zwangerschap tellen wel mee met een maximum van 16 weken.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

In principe zijn alle kosten die je maakt voor jouw onderneming aftrekbaar van de winst die je maakt. De Belastingdienst zal daar geen oordeel over geven, jij bepaalt welke kosten je wilt maken. Zolang dit zakelijke kosten zijn, zijn ze aftrekbaar. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst anders oordelen.

Welke kosten zijn aftrekbaar

Afschrijvingen apparatuur en bedrijfsmiddelen

Als je apparatuur voor jouw bedrijf aanschaft zoals gereedschappen, computers, bedrijfsauto of meubilair, dan kan je hierop de waardevermindering afschrijven. Dit kan je op jouw winst-en-verliesrekening opvoeren, waardoor je minder belasting betaalt. Er zijn diverse methoden om bedrijfsmiddelen af te schrijven, met name voor starters zijn extra mogelijkheden.

Zzp’er en afschrijving voor belastingen

Zelfstandigenaftrek, ook voor zzp’ers

Zelfstandigenaftrek is eigenlijk een beloning voor het risico dat je loopt als ondernemer. Het bedrag van de vrijstelling is sinds 1 januari 2012 niet meer afhankelijk van de gemaakte winst. De zelfstandigenaftrek is van toepassing als je 1225 uur of meer aan jouw bedrijf besteedt.

Zelfstandigenaftrek voor zzp’ers

Mkb-winstvrijstelling - 13,31%

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op jouw winst en is bedoeld als stimuleringsmiddel voor kleine ondernemers. In de mkb-winstvrijstelling is het urencriterium met ingang van 2010 vervallen zodat ook deeltijdondernemers er gebruik van kunnen maken.

Mkb-winstvrijstelling

Startersaftrek ondernemers en zzp

Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. De extra aftrek bedraagt € 2.123. Je hebt recht op startersaftrek indien je ook recht hebt op zelfstandigenaftrek en de afgelopen 5 jaar niet meer dan twee keer startersaftrek hebt toegepast, of indien je in de afgelopen 5 jaar geen onderneming hebt gehad.

Investeringsaftrek ondernemers en zzp

Als je een bedrag tussen €2.801 en €387.580 investeert in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming, dan kan je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Overzicht investeringsaftrek 

Meewerkaftrek voor jouw partner

Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat je van jouw winst kan aftrekken als jouw partner onbetaald meewerkt in jouw onderneming. Je moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag hangt af van de hoogte van jouw winst en het aantal uren dat jouw partner meewerkt.

Meewerkaftrek en tabel

Stakingsaftrek voor mensen die als zzp'er stoppen

Als je jouw onderneming stopt, kom je in aanmerking voor stakingsaftrek. Je kan maximaal € 3.630 aftrekken van de winst die je hebt behaald bij het staken van de onderneming. Als je de onderneming hebt gekregen door de zogenoemde geruisloze doorschuiving in de familiesfeer (overname tot en met 2001) of als medeondernemer of werknemer (overname vanaf 2001), geldt als voorwaarde dat je als ondernemer de onderneming 3 jaar of langer voor jouw rekening moet hebben gedreven.

Ondernemingsverliezen verrekenen

Als jouw onderneming niet direct loopt zoals je het zou willen, bestaat de kans dat je verlies lijdt. Dat verlies is te verrekenen met de positieve andere inkomsten uit werk en woning uit box 1 in hetzelfde jaar, bijvoorbeeld met jouw salaris uit een dienstbetrekking in deeltijd of ontvangen alimentatie voor jezelf.

Over het saldo van jouw inkomsten uit werk en woning wordt de belasting berekend. Is het verlies zo hoog, dat jouw belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning van dat jaar negatief is, dan mag je dat verrekenen met jouw belastbare inkomens van de 3 voorgaande jaren. Je krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is 'terugwentelen' van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag je het verlies, onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende 9 jaren.

Hoe werkt het?

Op deze pagina