Belangenbehartiging

Verplichte AOV

Wat is het probleem?

In juni 2019 is een Pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet, waarin ook afspraken staan over zelfstandige ondernemers. Er is in dit akkoord namelijk ook een AOV-verplichting voor zzp’ers opgenomen. Uit achterbanonderzoek van ZZP Nederland is gebleken dat van de ruim 4100 respondenten ruim 81% tegen een verplichte AOV is, maar bijna 89% wel voor een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.

Wat is het standpunt van Stichting ZZP Nederland?

ZZP Nederland is tegen de komst van een verplichte AOV. Net als de achterban voelen wij meer voor de eerder ingebrachte oplossing van een basisvoorziening voor alle werkenden.

Acties Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland is constant in gesprek met de beleidsbepalers om ervoor te zorgen dat er geen verplichte AOV komt, maar een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Stichting ZZP Nederland maakt zich sterk, om de aanvullende opmerkingen van de achterban te bespreken met de minister, zodat zelfstandigen rechtstreeks betrokken zijn bij de verdere uitwerking van dit voorstel.

Huidige situatie

Begin juli 2020 is er definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van een pensioenakkoord tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet. In dit akkoord is ook een verplichting tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers opgenomen. 

Minister Koolmees heeft na het definitieve pensioenakkoord, via een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de organisaties, UWV en Belastingdienst, die verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de verplichte aov nogal wat knelpunten zien bij de uitvoering van de verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers. ZZP Nederland is nog steeds betrokken bij de uitwerking van een verplichte AOV en zet vol in op een basisvoorziening voor alle werkenden.

Sinds juli 2020 wordt er wel gesproken een verplichte aov, maar wordt steeds duidelijker dat niemand het kan/wil uitvoeren. Inmiddels is de deadline van de verplichting doorgeschoven naar 2027.

Op deze pagina