Belangenbehartiging

Verplichte AOV voor zelfstandigen

Al meer dan 10 jaar is er politieke discussie over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers. ZZP Nederland vindt, dat zelfstandigen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomensrisico’s. Daarnaast heeft een verplichte AOV geen draagvlak onder de achterban. Een algemene basisvoorziening voor werkenden, zoals de vroegere AAW, kent wel draagvlak. Daar zetten wij op in.

Wat is het probleem?

In juni 2019 is een Pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet, waarin ook afspraken staan over zelfstandige ondernemers. Er is in dit akkoord namelijk ook een AOV-verplichting voor zzp’ers opgenomen. Uit achterbanonderzoek van ZZP Nederland is gebleken dat van de ruim 4100 respondenten ruim 81% tegen een verplichte AOV is, maar bijna 89% wel voor een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, zoals te lezen is in het Manifest Moderne Arbeidsmarkt uit september 2019 .

Wat is het standpunt van Vereniging ZZP Nederland?

ZZP Nederland is tegen de komst van een verplichte AOV. Net als de achterban voelen wij meer voor de eerder ingebrachte oplossing van een basisvoorziening voor alle werkenden.

Recente acties Vereniging ZZP Nederland

In mei 2023 heeft ZZP Nederland een achterbanraapleging  gehouden, om te bezien waar de wensen liggen van de ondernemers, áls er toch een verplichting zou komen. Betaalbaarheid en een opt out-mogelijkheid kwamen als belangrijkste punten uit de raadpleging. Lees meer. De uitkomsten zijn in een brief naar de minister en vaste Kamercommissie van SZW gestuurd.

In juni 2024 houdt Vereniging ZZP Nederland wederom een grote enquête onder de achterban om te weten of de wensen een de verplichte AOV gewijzigd zijn ten opzichte van eerdere enquêtes. 
Momenteel is er ook een internetconsultatie over het wetsvoorstel Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. 

ZZP Nederland is constant in gesprek met de beleidsbepalers om ervoor te zorgen dat er geen verplichte AOV komt, maar een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Vereniging ZZP Nederland maakt zich sterk, om de aanvullende opmerkingen van de achterban te bespreken met de minister, zodat zelfstandigen rechtstreeks betrokken zijn bij de verdere uitwerking van dit voorstel.

Veelgestelde vragen rondom verplichte AOV

Er heerst veel onduidelijkheid rondom de Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering (de 'verplichte AOV'). Wij hebben een FAQ opgesteld waarin we antwoord geven op de meestgestelde vragen. 

Naar de FAQ

Huidige situatie

ZZP Nederland is nog steeds betrokken bij de uitwerking van een verplichte AOV en zet vol in op een basisvoorziening voor alle werkenden. Er wordt wel gesproken een verplichte AOV, maar er wordt steeds duidelijker dat niemand het kan uitvoeren. Inmiddels is de deadline van de verplichting doorgeschoven naar minimaal 2027.

Begin juli 2020 is er definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van een pensioenakkoord tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet. In dit akkoord is ook een verplichting tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers opgenomen. 

Minister Koolmees heeft na het definitieve pensioenakkoord, via een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de organisaties, UWV en Belastingdienst, die verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de verplichte AOV nogal wat knelpunten zien bij de uitvoering van de verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers. 

In april 2023 heeft minister Van Gennip haar plannen naar de Tweede Kamer gestuurd:  ‘Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’.  In deze brief wordt benoemd dat er een verplichte AOV voor zzp’ers gaat komen. De beoogde wachttijd zal één jaar worden met publieke uitvoering door het UWV. De mogelijkheid tot een opt out wordt nog verder onderzocht. Vereniging ZZP Nederland is, zoals reeds eerder aan gegeven bij het ministerie bij monde van Vereniging Zelfstandigen Nederland, fel tegen een wachttijd van een jaar. En nog steeds tegen de komst van een verplichte AOV. Wij zetten nog steeds in op een basisvoorziening voor alle werkenden.

Vervolg

Inmiddels hebben wij onze visie over onder andere een inkomen bij arbeidsongeschiktheid wederom bij alle politieke partijen kenbaar gemaakt, zodat zij na de verkiezingen van november 2023 daarmee aan de slag kunnen. Wij blijven altijd beschikbaar voor overleg over onze visie.

Eerdere berichtgeving:

Op deze pagina