Wet DBA

Wat is het probleem?

Per 1 mei 2016 is de verklaring arbeidsrelatie (var) niet meer geldig, maar is er een nieuwe wet die vooraf zekerheid moet geven over betaling van loonheffing; de wet DBA (deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet zorgt echter voor paniek onder vooral opdrachtgevers, omdat ze nu niet duidelijk genoeg krijgen of ze een ondernemer inhuren of dat ze iemand als schijnzelfstandige aannemen en dus later alsnog moeten opdraaien voor de werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Inmiddels heeft minister Koolmees de wet DBA bevroren. de wet is er nog wel, maar er wordt niet meer op gecontroleerd of beboet, tenzij mensen bewust de wet overtreden. De minister heeft aangegeven dat hij in 2020 met een nieuwe wet wil komen, maar de huidige plannen voor de nieuwe wet zijn voorlopig niet zoals ZZP Nederland ze graag zou zien. Wij zitten in een werkgroep om de nieuwe wet mede vorm te geven.

Standpunt Stichting ZZP Nederland

De uitvoering van de DBA, bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, werkt averechts doordat nu juist de echte ondernemers worden beperkt. Stichting ZZP Nederland stelt vast, dat dit kabinet ogenschijnlijk het ondernemerschap wil stimuleren, maar dat de overheid nu in werkelijkheid het ondernemerschap van zelfstandigen aan banden legt en zelfs dwarsboomt. Volgens voorzitter Maarten Post zal de staatssecretaris er niet in slagen om op korte termijn de knelpunten op te lossen, terwijl nu al veel zelfstandigen rechtstreeks in hun broodwinning worden bedreigd. De wet DBA moet van tafel.

Jouw belangen behartigd in 'Den Haag'?

Sluit je dan aan bij ZZP Nederland voor slechts € 22,50 p.j. (ex. btw) en profiteer tevens van alle voordelen die we te bieden hebben. Samen staan we sterk!

Aansluiten bij ZZP Nederland

Activiteiten van Stichting ZZP Nederland

De problemen met het oplossen van schijnzelfstandigheid zijn al van ver voor de wet DBA. Stichting ZZP Nederland houdt zich dan ook sinds de oprichting in 2005 al bezig met dit probleem. Vooral door de problemen vanuit de achterban te vertalen naar bruikbare input in overleggen met de Belastingdienst en de politiek. Volg deze link dan lees je wat Stichting ZZP Nederland in de loop der jaren allemaal heeft gedaan om de overheid te helpen om schijnzelfstandigheid uit te bannen.
Inmiddels praat Stichting ZZP Nederland mee in de werkgroep die zich buigt over de opvolger van de wet DBA. Daarin proberen wij de wensen van de achterban zo goed mogelijk tot uiting te laten komen.

Huidige situatie

Stichting ZZP Nederland eist een eigen positie in de wet voor zzp’ers als onafhankelijke zelfstandige ondernemers, die voor eigen rekening en risico werken.

Een zzp’er is geen pseudo-werknemer, maar zelfstandig ondernemer. Een zzp’er is geen flexwerker, maar een ondernemende professional. Een zzp’er is geen slecht verdienende en onverzekerde zielepiet, maar een bewust zelfstandige ondernemer, die zijn eigen keuzes maakt. Een zzp’er is geen ontduiker van cao-tarieven en geen valse concurrent van werknemers, maar een vrije ondernemer. Een zzp’er heeft geen baas, maar is eigen baas. 

Tot de ondernemer een eigen positie in de wet heeft, is het belangrijk om te weten hoe de belastingdienst een arbeidsrelatie beoordeelt. Dat vind je hier in het Toezichtsplan Arbeidsrelaties van de Belastingdienst.

Minister Koolmees heeft onlangs een rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij uitlegt tegen welke problemen hij allemaal aanloopt. Die rapportage staat hier.

Deel deze pagina: